Moby Playground is als een magneet voor spelende kinderen

ELIS Innovation Hub stimuleert innovaties voor een vitalere samenleving

De missie van de Nederlandse overheid is dat we in 2040 vijf gezonde levensjaren meer kunnen genieten. De provincie Noord-Brabant heeft een vergelijkbare ambtie: iedere Brabander in 2030 drie extra gezonde levensjaren . De ELIS Innovation Hub, dat vanuit de excellenties van de Brainport-regio opereert, sluit naadloos op deze ambitie aan. Binnen deze hub worden innovaties en kennis ontwikkeld die noodzakelijk zijn voor een vitalere samenleving. Dat gebeurt vanuit drie programmalijnen: @public space, @work en @sport. De Moby Playground is voor die eerste lijn een goed voorbeeld van hoe een simpel idee grote impact op de leefomgeving kan hebben.

De ELIS Innovation Hub is ontstaan vanuit de samenwerkingen binnen Brabant en het Cluster Sports & Technology. De verschillende partners hebben elkaar gevonden in een gemeenschappelijk doel: mensen vitaal houden door middel van innovatie. Binnen de ELIS Innovation HUB worden bedrijven en innovaties optimaal ondersteund in de verschillende stappen van de innovatiecyclus om zo tot oplossingen te komen die het verschil gaan maken.

Als het gaat om vitaliteit is de publieke ruimte een belangrijke factor waar nog veel winst valt te behalen. Deze programmalijn van de ELIS Innovation Hub wordt aangevoerd door Harmen Bijsterbosch van InnoSportLab Sport & Beweeg en Noud van Herpen van Sportservice Noord-Brabant (SSNB).

Publiek-private samenwerking

Bijsterbosch is zich met zijn InnoSportLab Sport & Beweeg! in Eindhoven zo’n vijf jaar geleden gaan focussen op mensen die in de buitenruimte actief zijn. "Dat kan sport en bewegen zijn, zoals hardlopen en fietsen, maar ook transport: hoe ga je naar de supermarkt of naar je werk?" De reden voor die focus was dat Bijsterbosch zag dat steeds meer mensen van de buitenruimte gebruikmaken om actief te zijn. "We zagen dat daar veel minder voorzieningen voor zijn dan voor de georganiseerde sport. We weten ook veel minder over beweging in de buitenruimte, maar daar is duidelijk veel behoefte naar."

Voor alle programmalijnen geldt dat de samenwerking tussen publieke en private partijen belangrijk is, maar dat geldt volgens Bijsterbosch in het bijzonder in de publieke ruimte. Daarom is de samenwerking tussen zijn fieldlab en SSNB erg waardevol. "Zij zitten heel dicht op gemeenten en buurtsportcoaches en adviseren daar ook in het beleid. Vanuit het lab betrekken we daar nog innovatieve bedrijven en aanbieders bij."

Kinderen buiten laten spelen

Novasports Sport & Beweeg van Ramon de Roij is zo’n bedrijf dat bij de ELIS innovation hub is betrokken om innovatieve ideeën voor de buitenruimte te ontwikkelen. Vanuit zijn samenwerking met organisaties als Jantje Beton, de Johan Cruyff Foundation en vanuit de wijken kreeg hij steeds vaker de vraag hoe ze kinderen weer buiten kunnen laten spelen. "Dan merk je: we zitten met oude speeltuinen die te saai zijn. Ouders zeggen daarom: kom eens met iets nieuws!"

Als antwoord op die vraag bedacht hij de veelzijdige Moby speelkoepel met allerlei mogelijkheden van kruipen, klauteren tot balspelletjes. De eerste versie van de Moby was nog analoog, maar de Roij ging steeds weer op zoek om kinderen nog meer uit het compacte object te laten halen. Samen met InnoSportLab Sport & Beweeg! werd daarom een digitale variant ontwikkeld met interactieve spellen die kinderen met licht, muziek en geluid prikkelen om te bewegen.

Hinkelbaan zonder ritme

Toen hij via het ELIS netwerk in contact kwam met Recreational Systems International (RSI), een internationale speler op het gebied van sportvelden, ontstond het idee om de Moby als middelpunt van een eigen speelveld te maken. "Wij zijn daar samen in opgetrokken, waarbij ik mij richt op het ontwerp en RSI de verkoop richting gemeenten, scholen en vakantieparken doet. Daar ben ik blij mee want ik ben zeker geen verkoper. Zo kan ik ondertussen weer verder denken aan nieuwe producten."

"Kinderen kunnen zelf met hun fantasie op het veld eigen spelletjes bedenken. We willen ook de creativiteit van kinderen stimuleren"

Ramon de Roij

Bij het ontwerp van de Moby Playground is gedacht aan de motorische vaardigheden, spelvormen als tikkertje en educatieve spelletjes met rekenen. Op de hinkelbaan worden kinderen uitgedaagd om goed na te denken. "Ik heb daar bewust het ritme uit gehaald door een variatie in de stappen te brengen. Kinderen kunnen zelf met hun fantasie op het veld eigen spelletjes bedenken. We willen ook de creativiteit van kinderen stimuleren. Ik ben dus ook benieuwd wat hier nog uit gaat komen."

Aantrekkingskracht

In Valkenswaard is onlangs de eerste Moby Playground bij een school geplaatst. Het veld met felle kleuren leverde al direct positieve reacties op van voorbijgangers. "De aantrekkingskracht om iets met het veld te gaan doen is dus aanwezig, zonder dat je weet wat het is." Hij is ervan overtuigd dat in de openbare ruimte uitstraling essentieel is om kinderen en volwassenen uit te dagen te gaan bewegen. Bij kinderen is de toevoeging van technologie een basisvereiste om ze over de streep te trekken. "Als je iets met lampjes en geluidjes aanbiedt dan worden kinderen sneller geprikkeld om toch eens te gaan kijken. Dat hebben we bij deze koepel ook gemerkt: als de lampjes aangaan dan is het net een magneet."

Eenvoud

Voor het daadwerkelijk toepassen van een innovatief idee in de publieke ruimte, is eenvoud nog belangrijker. Dat heeft De Roij tijdens het innovatieproces ook geleerd. "Eerst ben ik uit de bocht geschoten met het idee van de playground. Wat ik erin wilde, paste niet. Dus ben ik gaan kijken: wat kan weg. Je wil vooral dat het plaatje al voldoende zegt. Zo’n renbaan bijvoorbeeld: iedereen weet waar het voor bedoeld is. Dat geldt ook voor de hinkelbaan. Uiteindelijk kun je er veel meer mee, maar daar kom je spelenderwijs op."

Eenvoud maakt het daarnaast ook gemakkelijker om het in de soms beperkte publieke ruimte in te passen. "Dit is een compact model waar je kinderen allerlei vaardigheden op kunt laten uitvoeren. Het is makkelijk ergens neer te leggen zonder dat het meteen een megaproject wordt", zegt de bedenker.

Nu de eerste Moby Playground is opgeleverd, betekent dat zeker niet dat de innovatiecyclus is afgerond. Binnen de aanpak van de ELIS Innovation Hub krijgt een project altijd een vervolg waarbij onderzoek en monitoring centraal staan. Bij het nieuwe speelveld in Valkenwaard wordt in samenwerking met InnoSportLab Sport & Beweeg! daarom vanaf nu het gebruik goed in kaart gebracht. "We gaan nu data verzamelen om te kijken waar bij de kinderen de behoefte ligt en ook om te zien of het beweeggedrag van kinderen wordt gestimuleerd", besluit De Roij.

Meer weten over @public space en andere programmalijnen van de ELIS Innovation Hub? Tijdens de ELIS Innovation Summit op 20 april in Eindhoven kun je aansluiten bij dit netwerk om van elkaar te leren, te inspireren en nieuwe samenwerkingen op te starten. Ga voor alle informatie en tickets naar: elisinnovationhub.com