Gezocht: het gouden idee om de impact van topsportevementen te vergroten

Nederland is succesvol in het organiseren van topsportevenementen. Ze zijn goed georganiseerd en leveren prachtige sportprestaties op. Toch lukt het maar beperkt om die evenementen door laten te dringen tot in alle straten en huiskamers van Nederland. Het bereiken en inspireren van mensen in heel Nederland vraagt een gerichte aanpak en wordt ook niet vanzelf door bedrijfsleven of media opgepakt. Sportinnovator heeft daarom een nieuwe challenge uitgeschreven voor innovaties en oplossingen die kunnen helpen bij het vergroten van de impact van topsportevementen.

Sportinnovator is op zoek naar innovaties of ideeën om meer mensen te bereiken met de topsportevenementen die in Nederland worden georganiseerd. Het voorstel moet erop gericht zijn om meer mensen in aanraking te laten komen met het evenement, de sport(ers) en hun prestaties. Meer mensen bereiken kan leiden tot bredere waardering van en verbondenheid met de sport(ers) en hun prestaties. Naast meer mensen in aanraking laten komen kunnen innovaties ook bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij het evenement, de sporters en/of hun prestaties. Zo laten ze zich mogelijk zelfs inspireren om eigen gedrag aan te passen wat betreft bijvoorbeeld gezonde leefstijl, consumptie, sportparticipatie of inclusiviteit.

Denkrichting

Het kan hierbij gaan om delen van de beelden en verhalen via nieuwe mediakanalen in combinatie met informatie over de sport en koppeling met recreatieve sportbeoefening. Maar het kan ook gaan over vernieuwende side-events (in het hele land) of het organiseren van (sportieve) challenges waarbij kinderen of volwassenen worden uitgedaagd om prestaties te leveren of zich verbinden aan een sporter of team bij het evenement.

Toepassen in de praktijk bij EPC 2023

Voor deze challenge is in totaal €200.000,- beschikbaar. Dit wordt op basis van de ingestuurde voorstellen verdeeld over 3-5 winnaars. Het maximum ontwikkelbudget per voorstel is €60.000,-. Hiermee ontwikkelen bedrijven een product of concept, dat daarna ook in de praktijk wordt toegepast bij de European Para Championships (EPC) in augustus 2023 te Rotterdam. De EPC is een nieuw evenement en bestaat uit een bundeling van EK’s voor para-topsporters. Hun zichtbaarheid en waardering als topsporter bij het brede Nederlandse publiek vergroten is een extra grote uitdaging voor de sport en voor overheden.

Op dinsdag 11 januari 2022 wordt een online informatiebijeenkomst rond deze challenge georganiseerd. De deadline voor het indienen voor een voorstel is 8 februari 2022. Ga voor alle informatie over de challenge naar Sportinnovator.nl

Foto: Tim Buitenhuis