"Verandering in de sport moet van onderaf komen"

Masterclasses Toekomstig Leiderschap vertaald naar de praktijk

De afgelopen maand organiseerde Wagner de reeks Masterclasses Toekomstig Leiderschap in de Sport. In vier bijeenkomsten werd door de sprekers Hugo van der Poel, Joost van Geel, Jim Weese, Tjitze Postma, Nico van Yperen, Marit Bouwmeester, Marjan Olfers en Huibert Brands steeds wetenschappelijke kennis gecombineerd met de praktijk. De vraag is nu: wat nemen de deelnemers aan deze masterclasses mee naar hun eigen praktijk?

Na afloop van de vierde masterclass met Marjan Olfers en Huibert Brands geeft Tim Vreeburg (docent Sportkunde aan Hogeschool InHolland) aan dat hij de masterclasses continu heeft gebruikt om te reflecteren op zijn eigen praktijk. "Het begon heel erg abstract met Hugo van der Poel van het Mulier Instituut met de vraag wat is transitie in de sport? Dat werd met Joost van Geel mooi aangevuld met een concreet voorbeeld van de hockeybond. Hij liet zien welke theorie ten grond slag ligt aan het beleid en de innovatie. Ze kiezen vanuit hun entiteit voor sociale innovatie in plaats van technische innovatie. Ze gaan investeren in mensen in plaats van techniek en daar ze proberen medailles mee te halen. Dat vind ik een mooie en tegelijk risicovolle keuze."

Persoonlijk leiderschap

Tijdens de lezing van Jim Weese over leiderschap merkte Vreeburg dat hij ook al bezig was om zijn eigen handelen te reflecteren. "Ik dacht daardoor wel een paar keer: oh ja, ik moet die even appen vanuit die invalshoek. Je bent daardoor heel erg concreet bezig met je eigen werksituatie." Hij zag dan ook genoeg leerpunten om mee te nemen naar zijn studenten. "Ik werk in het onderwijs met jonge mensen. Ik wil ze gewoon op een goede manier helpen om ze als professional aan het werk te laten gaan. Daar werk ik ook met persoonlijk leidershap."

Diversiteit

Marij Touafik - van Tienen zag als zelfstandig ondernemer in de sport veel raakvlakken met haar dagelijkse werk als projectmanager. "Met alle onderwerpen die voorbij kwamen ben ik in mijn werk al mee bezig en nu wil ik kijken hoe ik daar dieper op in kan gaan. Ik heb er nu wel andere denkbeelden bij gekregen." Vooral op het vlak van diversiteit in besturen was ze geïnspireerd geraakt. "Ik zit vooral op de zachte kant van sport met LHBTI, diversiteit, vrouwen in de top en sportiviteit in de sport om dat meer onder de aandacht te brengen. Ik loop altijd een beetje vast op de vraag hoe kan ik daar echt wat aan doen? Ik vind het heel erg interessant om te kijken wat je daar zelf aan kan doen en waar kansen liggen en de problematiek die daar bij hoort. Kun je op een andere manier met de structuren die er zijn omgaan om toch wat verandering te krijgen?"

Passie voor sport

Miranda Veenstra, buurtsportcoach sportstimulering bij de Gemeente Sûdwest-Fryslân was door de masterclasses helemaal enthousiast geraakt om aan de slag te gaan met nieuwe kennis. “Ik heb er vooral uitgehaald dat de passie voor sport heel erg belangrijk is en dat je de passie van mensen in je leiderschap kunt gebruiken. Dat wist ik altijd al wel, maar het is toch fijn door de verschillende manieren dat dat wordt aangekaart dat je dat weer weet: daar ligt het en daar wil ik naartoe.”

Ze merkte dat het doorbreken van regels en structuren de grootse opgave is voor de sport. “Dat vond ik interessant aan Marit Bouwmeester die echt out of the boxdenkt. Zij verandert elke vier jaar anders haalt ze dat goud niet. Bij ons als buursportcoach is het in beweging krijgen van mensen ons goud. Daar moeten we elke keer anders over na blijven denken. Als je steeds doet wat je altijd al deed dan blijf je hetzelfde houden en dat wil je niet. Je wil steeds omhoog.”

Verandering

Veenstra was duidelijk enthousiast geraakt om die verandering ook te veroorzaken. "Als we een verandering willen zullen we dat met zijn allen moeten doen. Als iedereen al een klein stukje doet, dan pakken we die verandering. Daar moeten we wel hetzelfde besef in hebben. Daar ligt de uitdaging, maar dan denk ik wel: hoe kan ik dat veranderen? Dat is natuurlijk niet een-twee-drie in praktijk te brengen. Ik ga wel kijken hoe ik dit kan vertalen naar sportverenigingen. Zodat zij veranderen en dat zo de sport ook verandert. Uiteindelijk moet het van onderaf komen en daar kunnen we als buurtsportcoaches in helpen."

Volgend jaar zal Wagner weer een nieuwe reeks Masterclasses Toekomstig Leiderschap in de Sport organiseren. Deze starten op 24 maart 2020. Meer info: Wagner.nl