TreNoMat zet volgende stap in akoestische ruimtescheiding

Niets is zo vervelend als sporten of lesgeven in een sporthal waar het geluid van elke stuiterende bal tien keer terugkaatst. NOC*NSF heeft daarom de ruimteakoestiek waar een sporthal aan moet voldoen vastgelegd in een norm. Daarbij ligt de nadruk op het absorberen van geluid, maar minder op geluidisolatie. Zeker op het moment dat een sporthal met een flexibele scheidingswand wordt opgedeeld, kan isolatie een grote factor zijn in het krijgen van de juiste akoestiek. TreNoMat heeft daar nu met de TripleComfort scheidingswand een innovatieve oplossing op gevonden.

Sinds TreNoMat in 1969 in een sporthal in Zoetermeer de eerste Nederlandse scheidingswand plaatste, heeft het bedrijf uit Nieuwkoop al veel ervaring met sportaccommodaties opgedaan. Paul van Stijn, directeur TreNoMat, heeft de laatste jaren gezien dat de akoestiek in sporthallen steeds belangrijker is geworden. "We waren een partij die een oplossing bood voor een ruimteprobleem door daar een scheiding in aan te brengen. Dat gedachtegoed hebben we in de loop der jaren uitgebreid, want het gaat vandaag de dag veel verder dan alleen ruimtescheiding. Je moet ervoor zorgen dat het product wat je voorziet ook gedijt in de omgeving waarvoor het bedoeld is."

Absorberen en isoleren

Het plaatsen van een flexibele scheidingswand heeft zowel op het absorberen als het isoleren van geluid grote invloed. Bij de norm van NOC*NSF ligt vooral de nadruk op de absorptie, legt Van Stijn uit. "Daarbij gaat het erom wat er met geluid gebeurt als het de wand bereikt. Voor een goede absorptie moet je dan het geluid inlaten en afbreken met een absorptiemateriaal. Dat kunnen we door de wanden te perforeren."

"Aan de mate waarin geluid doorkomt naar de andere kant van de scheidingswand zouden ook eisen moeten worden gesteld"

Paul van Stijn - Directeur TreNoMat

Maar isolatie door de wand is minstens zo belangrijk, zegt Van Stijn. "Dat is in de norm en de bouw van sporthallen eigenlijk nog een ondergeschoven kindje. Aan de mate waarin geluid doorkomt naar de andere kant van de scheidingswand zouden ook eisen moeten worden gesteld." Het absorberend en isolerend vermogen van een scheidingswand beïnvloeden elkaar namelijk ook nadelig. "Hoe harder een wand wordt gemaakt en dus niet geperforeerd, hoe meer geluid wordt teruggezonden de ruimte in. Dat is nadelig voor de nagalmtijd. Als je de wand openmaakt met perforaties dan laat je dus geluid de wand in en heb je kans op doorslag naar de andere kant. De bedoeling is dat je die twee werelden zoveel mogelijk samenbrengt."

Tweezijdig perforeren

TreNoMat hield altijd al met die twee factoren rekening door in het ontwerp al goed naar de afsluiting rondom te kijken. "Wij hebben de detaillering rondom de wanden hoog in het vaandel staan. We kijken daarom goed naar de aansluiting op tribunes en afdichting van restruimtes boven scheidingswanden." Met de innovatieve TripleComfort scheidingswand heeft TreNoMat het isoleren en absorberen van geluid weten te integreren in een totaaloplossing. De uitdaging bij die wand zat in het tweezijdig perforeren van de wand, zegt Van Stijn. "Daarmee zet je die wand eigenlijk open. Hoe ga je dan de isolatie borgen? Daar hebben we een oplossing voor gevonden door daar een nieuwe tussenlaag in aan te brengen die over de hele breedte en lengte meeloopt."

Akoestiek voorspellen

Die tussenlaag biedt de mogelijkheid om de wand over de gehele oppervlakte aan twee zijdes te perforeren, waardoor een absorptieoppervlak van honderd procent ontstaat. Vooral in situaties waar nog geen geluidsabsorptie is, zoals bij renovaties, kan dat een uitkomst zijn. "We hoeven daarbij met de TripleComfort wand geen concessies te doen in isolatiewaarden", zegt Van Stijn.

Van Stijn benadrukt dat een wand niet altijd aan twee kanten geperforeerd hoeft te worden. Bij oude sporthallen of nieuwe sporthallen met aangrenzende horeca is dat vaak echter wel noodzakelijk. "Vooral het glas voor doorzicht vanuit een restaurant of kantine is een vervelend materiaal voor de ruimteakoestiek. In zo’n sporthal is het effect van de TripleComfort scheidingswand dan direct merkbaar in de vorm van een prettige akoestiek. Het resultaat kunnen we overigens ook uitrekenen als we weten welke andere materialen worden toegepast. Met de absorptiewaarden kunnen we dan vervolgens voorspellen hoe de akoestiek wordt."

Norm

Op dit moment zijn al bij drie renovatieprojecten en drie nieuwbouw sporthallen de nieuwe TripleComfort scheidingswanden geplaatst. Met de toepassing van deze innovatie zet TreNoMat een nieuwe standaard, want het loopt vooruit op de huidige eisen. Van Stijn denkt daarom dat het misschien tijd wordt om de geluidsnormen in sporthallen uit te breiden. "Ik denk dat je kritisch moet kijken naar geluidwering, dus wat houdt een wand tegen. Daar zou je ook een minimale ondergrens aan kunnen stellen. Als het niet belangrijk zou zijn dan kun je net zo goed een gordijn ophangen wat qua absorptie veel doet, maar niets isoleert. Wij hebben ons al eerder ingezet voor zo’n norm. Nu horen we steeds meer geluiden dat daar ook echt vraag naar is."

Ga voor meer informatie over akoestische scheidingswanden naar TreNoMat.nl