Trenomat zet scheidingswanden duurzaam in de markt

TreNoMat biedt flexibele, geluidsabsorberende scheidingswanden en aanvullende akoestische voorzieningen voor sportaccommodaties, congrescentra, cultuurpodia of industrie. Het bedrijf probeert zijn scheidingswanden zo duurzaam mogelijk in de markt te zetten en doet dat op drie manieren: met duurzaam materiaalgebruik en de herbruikbaarheid ervan, middels preventief jaarlijks onderhoud en door het gebruik van een modulaire opbouw. "Het idee is om minder een beroep te doen op de grondstoffenmarkt en zo de druk op onze planeet te verkleinen", aldus Paul van Stijn, directeur en eigenaar van TreNoMat.

Sommige hallen en zalen in ons land beschikken al sinds het begin van de jaren zeventig over een scheidingswand van TreNoMat. "Daar hangt in veel gevallen dan nog het traditionele wandmateriaal", licht Van Stijn toe. "Dat was gebaseerd op pvc, kunststof, en dat heeft een slechte naam wat betreft duurzaamheid. Tegenwoordig kunnen we pvc gelukkig voor een groot deel hergebruiken. Ook bestaat er inmiddels een pvc-vrije variant, die is volledig recyclebaar. De markt is dus steeds in ontwikkeling en van kunststofleveranciers wordt steeds meer verduurzaming gevraagd. Door mee te gaan in die ontwikkeling, kunnen we zoveel mogelijk duurzaam en herbruikbaar materiaal inzetten."

Produceren in het belang van de planeet

Door het materiaal zorgvuldig te kiezen en waar mogelijk dus te hergebruiken, draagt TreNoMat zijn steentje bij aan minder vervuilende afvalstromen. Hergebruik lijkt en is soms goedkoper, maar aan een duurzame oplossing hangt ook zeker weleens een prijskaartje. "In Uithoorn zijn we momenteel betrokken bij een project waar de bestaande sporthal is gesloopt en op dezelfde plek een nieuwe hal wordt opgebouwd. We hebben een deel van de wandconstructie uit de oude hal gedemonteerd. Deze gedemonteerde onderdelen gaan we nu hergebruiken in de nieuwe sporthal. Het demonteren, behandelen en opnieuw monteren van materialen brengt in dit geval juist extra kosten met zich mee, al konden we het geheel in Uithoorn toch best aantrekkelijk aanbieden. Het is dus een mooi idee dat hergebruik altijd goedkoper zou zijn, maar het is lang niet altijd aan de orde. Je kiest dit pad voornamelijk in het belang van onze planeet."

Preventief onderhoud en levensduurverlenging

"Om ervoor te zorgen dat onze scheidingswanden zo lang mogelijk meekunnen, is periodiek preventief onderhoud essentieel. Speciaal opgeleide monteurs controleren jaarlijks onze diverse installaties. Een scheidingswand is een product voor de langere termijn, je wil er minimaal een kwart eeuw zorgeloos gebruik van maken. Door ervoor te zorgen dat het onzichtbare mechanische gedeelte veilig en up-to-date blijft, kunnen grotere vervangingen en reparaties worden uitgesteld. Dit is natuurlijk fijn voor de gebruiker, maar door het streven naar een maximale levensduur wordt tegelijkertijd ook de druk op het milieu minder groot. Het is dus in ieders belang dat de installaties zo lang mogelijk meedraaien."

Inspelen op veranderlijke behoeften

De derde manier waarop TreNoMat de scheidingswanden zo duurzaam mogelijk houdt, is door de modulaire opbouw van de producten. Alles is demontabel en daarmee niet verankerd aan het gebouw. Hierdoor kun je bestaande wanden uitbreiden, inkorten en verplaatsen, of demonteren en hergebruiken. Dat geldt voor de constructie, maar in veel gevallen ook voor de wandvlakken. "Die flexibiliteit is prettig. Niks is namelijk veranderlijker dan de behoeften van de mens, en daarmee samenhangend ook de gewenste eigenschappen van een gebouw. Daar kunnen wij met onze constructies op inspelen."

"Een scheidingswand is een product voor de langere termijn, je wil er minimaal een kwart eeuw zorgeloos gebruik van maken"

Paul van Stijn (directeur/eigenaar TreNoMat)

Twee sporthallen in Amsterdam die naast elkaar liggen, dienen als perfect voorbeeld. "In beide hallen hebben we niet lang geleden een scheidingswand in het midden geplaatst. Deze wanden zijn relatief jong en functioneren prima. Nu is de behoefte in het ruimtegebruik veranderd en dienen de sporthallen een driedeling te krijgen. In beide hallen hebben we daarom de huidige, in het midden gemonteerde scheidingswand gedemonteerd en opnieuw ingebouwd, maar dan op een derde van de hal. Ter aanvulling komen er nog twee nieuwe scheidingswanden bij, om per hal de driedeling te kunnen maken. Gelukkig konden we de twee aanwezige wanden aanpassen en verplaatsen. Deze oplossing is in dit geval niet alleen budgetvriendelijker, ook de druk op de grondstoffenmarkt wordt ermee verminderd. Het is dus altijd goed om eerst te kijken naar wat je al hebt, want het was hier in meerdere opzichten zonde geweest als we bruikbaar materiaal hadden weggegooid en nieuw materiaal hadden teruggebracht."

In kaart brengen en voorspellen

De ervaring en vakkennis van TreNoMat in een specialistische markt als die van scheidingswanden, zijn een bewezen kwaliteit. Het onderhoudsprogramma loopt al jaren en is goed en secuur ingericht. "Daardoor kunnen we bestaande installaties goed in kaart brengen en accuraat voorspellen wat er op welke termijn vervangen dient te worden, inclusief de bijbehorende kosten. Als je werkt met een begroting voor meerdere jaren, is het fijn om te weten welke eventuele toekomstige kostenposten je te wachten staan. Door regelmatig kleine vervangingen te doen, verleng je de algehele levensduur van een wand. Daarmee voorkom je grote investeringen die aan het einde van de rit uit de lucht komen vallen."