"Sport en health versterken elkaar op een unieke manier"

Wagner leidt met Executive MBA Sport & Health nieuwe generatie managers op

Wereldwijd komt steeds meer aandacht voor sport en gezondheid. De relevantie van sport en bewegen in de maatschappij is daarmee gegroeid. Tegelijkertijd ontstaan daardoor nieuwe vraagstukken die domeinen overstijgen. Vernieuwende oplossingen gaan niet meer alleen over zorg of sport, maar verbinden elkaar voor een optimaal resultaat. Dat vraagt om een wisseling van perspectief, lef en vooral vernieuwing. Dat is precies waar de tweejarige Executive MBA Sport & Health van Wagner op is gericht.

De Executive MBA Sport & Health is meer dan een algemeen bedrijfskundige MBA. Deelnemers leren vernieuwende en realiseerbare oplossingen te creëren voor vragen binnen een werkveld dat groeit in relevantie. Met deze tweejarige opleiding worden toekomstige leiders in de sport voorbereid op de toekomst.

Breed perspectief

Deze tijd kenmerkt zich namelijk door een ontschotting van domeinen. Perspectieven en belangen op het gebied van sport, gezondheid, maatschappij en economie zijn steeds meer met elkaar verstrengeld. Er is daardoor behoefte aan een interdisciplinaire en integrale benadering van vraagstukken. Betrokken professionals zijn daarom gebaat bij een breed perspectief op sport en gezondheid en een ruim pallet van competenties op het gebied van leiderschap, ondernemerschap en management. Ook helpt strategisch inzicht en kennis van vernieuwende businessmodellen.

Tijdens de opleiding worden de lessen verzorgd door topdocenten uit de wetenschap en de praktijk. Zo leveren Philip Wagner, Marjan Olfers, Jim Weese, Sydney Kenyon, Inge Claringbold, Remco Hoekman, Leen de Waal en Egbert Mulder een verdiepende bijdrage aan de MBA.

‘Mindshift’

Philip Wagner, initiatiefnemer Executive MBA Sport & Health, over de achtergrond van de opleiding: “Positieve gezondheid met aandacht voor preventie is een mindshift die het begrip ‘health’ in de hele wereld een nieuw potentieel geeft. Sport en health versterken elkaar op een unieke manier. Niets anders in de wereld heeft zo’n uitstraling en verbindingskracht als sport. Om het gemeenschappelijk potentieel van sport en health te benutten zijn de beste ondernemers, leiders en managers nodig. Die leiden wij hier op.”

Ga voor meer informatie over de Executive MBA Sport & Health naar: Wagner.nl