"Nieuwe leiders in de sport moeten heilige huisjes omver durven gooien"

Sandra Meeuwsen over haar colleges in de Executive MBA Sports & Health

Door het Sportakkoord en het Preventieakkoord zoeken steeds meer partijen in de sport, gezondheidszorg en bij de overheid verbinding met elkaar. Dat vraagt om een koersverandering bij veel organisaties om die samenwerking te vinden. Sandra Meeuwsen merkt in haar werk als interim manager voor gemeenten dat daar steeds meer vraag naar is. Als docent en academic advisor van de Executive MBA Sports & Health van Wagner leert ze nieuwe leiders en managers een antwoord te formuleren op de veranderende tijden in de sport.

Sandra Meeuwsen studeerde filosofie in Nijmegen, waar ook haar passie voor sport ontstond. Het sporten was naast de studie vooral een tegenwicht voor het vele in de boeken zitten. Gaandeweg haar studie ontdekte ze dat de sportwereld met haar analytische achtergrond ook een optie was voor haar vervolg op de arbeidsmarkt. Zo begon ze in 1994 bij het net gefuseerde NOC*NSF als beleidsmedewerker. "Ik kreeg vaak de moeilijke dossiers, waar ik vervolgens een degelijke analyse van moest maken voor directie en bestuur. Het ging daarbij steeds meer om thema’s als integriteit en governance."

In de twaalf jaar dat ze bij de sportkoepel werkte, groeide ze door naar klankbord en sparringpartner voor het bestuur. Dat is ook de rol die ze nu vanuit haar adviesbureau vervult voor gemeenten en sportbonden. Meeuwsen ziet in de vragen die zij krijgt een duidelijk verschuiving ontstaan. "Ik deed eerst echt de inhoudelijke beleidsontwikkeling, dus bijvoorbeeld wat er moet gebeuren op het terrein van breedtesport. Nu gaat het meer om de koersverandering zoals de toekomst van de sport en hoe je dat organiseert."

"Je eigen aannames over wat sport is of zou moeten zijn, moet je overboord kunnen gooien"

Sandra Meeuwsen - Docent Executive MBA Sports & Health

Ze merkt dat daar door de huidige tijd veel vraag naar is. "Alles staat op zijn kop. Niets is vanzelfsprekend op dit moment. Alle stakeholders in de sport zijn hun kerntaken aan het heroverwegen en hun bestaansrecht opnieuw aan het zoeken. Ik vind het een hele leuke tijd om nu actief te zijn. Je moet wel bereid zijn om ook je eigen aannames over wat sport is of zou moeten zijn overboord te gooien. Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat we de sport blijven organiseren zoals we dat altijd gedaan hebben."

Gemengde groep

Meeuwsen ziet ook dat er altijd een voorhoede is van sportorganisaties en -bonden die het eigen bestaansrecht ter discussie durven stellen. De verandering in de organisatie van de sport kan volgens haar ook van binnenuit komen. "Die mensen komen op een gegeven moment ook in de Executive MBA Sports & Health bovendrijven. Het is mooi om met hen de diepte in te gaan." De groep die de opleiding volgt is altijd erg gemengd met medewerkers van sportbonden, oud-topsporters tot ondernemers en beleidsambtenaren. "Nu we de opleiding hebben verbreed naar Sports & Health verwacht ik dat we weer een andere groep erbij kunnen krijgen uit bijvoorbeeld sportfysiotherapie en zorg."

Wetenschapsfilosofie

Door die verschillende achtergronden ontstaan ook interessante gesprekken in de colleges wetenschapsfilosofie die Meeuwsen in het tweede jaar geeft. "Het gaat daarbij om de vraag: wanneer weet je nu of iets waar is? Wat is 'kennis' eigenlijk? In de sport leven allerlei aannames die we vanzelfsprekend overnemen. Bijvoorbeeld dat investeren in talentontwikkeling leidt tot topsport. Die causaliteit is eigenlijk nooit honderd procent aangetoond. Hetzelfde geldt andersom voor het Ard en Keessie-effect. Ik leer ze in die colleges om meer vanuit kritische distantie te kijken, ook naar hun eigen aandeel. Wat zijn feiten, wat zijn meningen en kan ik de mijne ook kritisch bevragen en wetenschappelijk onderbouwen?"

Kritische houding

Daarnaast geeft Meeuwsen ook colleges in logica en argumentatieleer, wat volgens haar ook goed van pas komt bij het schrijven van de afsluitende thesis van de MBA. "Hoe kom je van a naar b in je denken. Je doet allerlei bevindingen in je onderzoek, maar hoe kom je dan uiteindelijk tot valide conclusies? Daar zijn allerlei modellen voor. Ik neem ze daarin mee zodat ze hun eigen instrumentarium ontwikkelen. Zo leren denken helpt uiteindelijk bij het schrijven van een thesis die logisch klopt en impact heeft."

De kritische houding die deelnemers in de MBA aangeleerd krijgen, komt ze volgens Meeuwsen juist in deze turbulente tijd goed van pas. “Je ziet dat sport en gezondheid lokaal ook steeds meer in elkaar grijpen. Daar zijn nieuwe leiders voor nodig, die ook kunnen integreren en heilige huisjes omver durven gooien. Sport als geïsoleerd domein heeft echt z’n langste tijd gehad.”

Meer weten over de Executive MBA Sports & Health? Ga naar Wagner.nl