Nederlandse Loterij draagt 45 miljoen euro af aan de sport

Nederlandse Loterij heeft gisteren haar jaarcijfers over 2020 gepubliceerd, en maakte de hoogte van haar jaarlijkse afdracht bekend. Over het jaar 2020 draagt Nederlandse Loterij 45,2 miljoen euro af aan de Nederlandse sport en 17 miljoen euro aan goede doelen. Het ministerie van Financiën ontving 106,1 miljoen euro. Hiermee kwam de totale afdracht uit op 168,5 miljoen euro.

Jaarlijks geeft Nederlandse Loterij vrijwel haar gehele resultaat aan de Nederlandse sport via NOC*NSF, aan 18 goede doelen op het gebied van gezondheid, beweging en welzijn en aan Nederland via het ministerie van Financiën.

Meer mensen in beweging

Mede dankzij de bijdrage van de Nederlandse Loterij kan de Koninklijke Wandelbond nog meer mensen in beweging brengen. "Door onze opleidingen tot Wandeltrainer verder te ontwikkelen, zijn steeds meer professionele trainers in staat mensen op een verantwoorde manier in beweging te krijgen en te houden. Ook kunnen we inspirerende verhalen en video’s delen via Wandel.nl, zodat nóg meer mensen de voordelen van wandelen ervaren. Zo maken we Nederland samen gezonder en vitaler", zegt Paul Sanders, directeur-bestuurder van de Koninklijke Wandel Bond Nederland.

Ook het Longfonds verwelkomt de bijdrage van Nederlandse Loterij. "Nederland heeft in 2040 de gezondste jeugd ter wereld, die onder meer rookvrij en in gezonde lucht opgroeit. Met dit geweldige bedrag komt deze ambitie van Longfonds en 19 andere gezondheidsfondsen een stap dichterbij. We zijn heel blij met deze steun in een periode waarin we extra ervaren hoe belangrijk een goede gezondheid is."

Omzet en prijzengeld

De totale omzet van Nederlandse Loterij bedroeg in 2020 ruim 1.3 miljard euro. “Het jaar 2020 was een onvoorspelbaar jaar, dat we met een goed resultaat hebben afgesloten. We zagen een verschuiving naar online aankopen, doordat mensen hun loten niet bij hun vaste winkelier konden kopen. We hopen dat onze retailers een beter jaar tegemoet kunnen zien nu hun winkels weer open mogen”, aldus Niels Onkenhout, CEO van Nederlandse Loterij.

De Gezonde Generatie

Nederlandse Loterij nam afgelopen jaar het initiatief voor De Gezonde Generatie: een krachtenbundeling van twintig gezondheidsfondsen en NOC*NSF, die tot doel heeft in 2040 in Nederland de gezondste jeugd ter wereld te hebben. Onkenhout: “De Gezonde Generatie is een unieke samenwerking waarmee Nederlandse Loterij haar beneficianten aan elkaar koppelt in het belang van een gelukkiger, gezonder en sportiever Nederland.”

Gedragscode Verantwoord spelen met de KNVB

Verder ondertekenden Nederlandse Loterij en de KNVB de gedragscode 'Verantwoord spelen', waarin afspraken zijn gemaakt over een eerlijk, transparant en integer verloop van voetbal- en sportweddenschappen. "Een gezamenlijke aanpak tegen matchfixing is belangrijk. Er is veel en structureel aandacht nodig voor dit onderwerp, waarin we als maatschappelijke partners optrekken", aldus Onkenhout.