Naar eigentijdse sportparken

Sportpark West Maastricht als voorbeeld van moderne aanpak

De meeste sportparken in Nederland kennen nog een traditionele opzet. Daarmee wordt bedoeld dat de parken eerst en vooral geschikt zijn voor georganiseerde verenigingen. In veel gevallen betreft het monoparken (één sport, bijvoorbeeld voetbal), maar er zijn ook vele parken waar meerdere sporten kunnen worden beoefend.

De sportparken in Nederland hebben een aantal duidelijke kenmerken. Zo zijn de de velden, banen en andere voorzieningen vooral geschikt en ingericht voor de verenigingen. Medegebruik van de parken vindt doorgaans maar mondjesmaat plaats. Meestal blijft het medegebruik steken bij incidenteel gebruik door scholen of medegebruik door één of enkele kleinere verenigingen. Gevolg is dat de parken een hoge mate van leegstand kennen. Verder kennen de sportparken een beperkte toegankelijkheid. Buiten de “verenigingsuren” zijn de parken doorgaans afgesloten door middel van metershoge hekwerken, in combinatie met – vaak verwaarloosd – groen aan de randen van het park. Van een open structuur is meestal geen sprake.

Het kan ook anders

Toch is er veel meer mogelijk met sportparken. Steeds meer gemeenten gooien op het gebied van buitensportaccommodaties het roer om. Kern van deze verandering is dat traditionele sportparken worden omgevormd naar open, aantrekkelijke en multifunctionele parken. Die nieuwe parken moeten een rol vervullen voor de verenigingen, maar ook voor buurt en wijkbewoners, recreanten van alle leeftijdsgroepen en maatschappelijke instellingen en het sociale domein.

Kwaliteitssportpark in Maastricht

De gemeente Maastricht is één van de eerste gemeenten in Nederland waar eigentijdse sportparken werden geïntroduceerd. In 2008 heeft deze gemeente een plan opgesteld om te komen tot vijf zogeheten kwaliteitssportparken, ter vervanging van de achttien traditionele parken. Het Sportpark West was het eerste park dat binnen dit gedachtengoed werd gerealiseerd. Dit sportpark ligt in de wijk Malberg, dit was een herstructureringswijk waarin destijds veel is geïnvesteerd. Die investeringen richtten zich op wonen, winkelen en welzijnsvoorzieningen. Het buitensportpark West bleef echter achter bij het nieuwe niveau van Malberg.

De problemen voor het sportpark waren dat er geen relatie was tussen tussen het sportpark en de wijk, het was een afgesloten park en het lag niet aan een doorgaande route. Verder kampte het park ook met veel vandalisme en weinig sociale controle, parkeerdruk en er was ook geen aantrekkelijk groenvoorziening aanwezig.

Fysieke ingrepen

Voor Sportpark West heeft Hospitality Group een vernieuwingsplan gemaakt dat in 2009 is uitgevoerd. Dat resulteerde in een aantal ingrepen op het sportpark. Om te beginnen werden groene randen toegevoegd in de vorm van bomen en planten, maar toch werd ook het open karakter bewaard door extra entrees en wandelpaden rond het park aan te leggen. Op het sportpark zelf werd een multifunctioneel kunstgrasveld toegevoegd met daar omheen een loop- skatebaan van 600 meter. Ook werden voor specifieke doelgroepen delen van het park ingericht. Zo kregen kinderen een speel en doe-plein en voor volwassenen werden outdoor fitness toestellen geïnstalleerd.

Sportparkbeheer

Tegelijkertijd met de fysieke ingrepen is het sportparkbeheer opgestart op Sportpark West. Gedurende de openstelling van het park (7 dagen per week van 10.00 tot 22.00 uur) is beheer op het park aanwezig. Het beheermodel is vergelijkbaar met dat van een sporthal, waarbij de verhuur per uur in plaats van een huurcontract voor een heel veld per jaar gaat. De beheerders houden toezicht en doen het onderhoud van het park. Daarnaast zorgt de beheerder ook voor sport- en spelmaterialen voor verenigingen en andere gebruikers.

Project vitale verenigingen

De vijf grote verenigingen die gebruik maken van het park (voetbal, rugby, honk- en softbal, Lacrosse en Gaelic Football) zijn vanaf de opening door de gemeente begeleid in het project vitale verenigingen. Doelstelling van dat project was om de toekomstbestendigheid van verenigingen te versterken door samenwerking te stimuleren en door ondersteuning te bieden bij verenigingszaken.

Hospitality Group ondersteunt gemeenten en instellingen bij het ontwikkelen van een heldere visie en toekomstbestendig beleid voor accommodaties voor cultuur, onderwijs, sport, welzijn en zorg. Ga voor meer info naar de website.