'Eredivisieclubs laten zien: topsport en maatschappelijke impact gaan hand in hand'

Universiteit Utrecht brengt maatschappelijke impact Eredivisieclubs in kaart

Over de maatschappelijke impact van het betaalde voetbal wordt al langer gesproken in Nederland. Eredivisieclubs hebben de laatste jaren uitgebreide programma’s opgericht om hun rol in de samenleving te vergroten. Onder het motto ‘Meer dan voetbal’ zijn clubs actief op thema’s als gezondheid, verbinding en duurzaamheid. In opdracht van de Eredivisie CV heeft de Universiteit Utrecht nu de omvang en impact van die MVO-programma’s onderzocht. Uit het eerste Maatschappelijk Impactrapport Eredivisie blijkt dat de voetbalclubs in het Coronajaar 2021/’22 met hun projecten bijna een half miljoen deelnemers wisten te activeren via 153 verschillende maatschappelijke projecten.

Onderzoekers van het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht, hebben in opdracht van de Eredivisie CV de omvang en impact van alle maatschappelijke projecten van de 18 eredivisieclubs inzichtelijk gemaakt. Jan-Willem van der Roest, onderzoeker USBO: “Samen met de Eredivisie CV is het onze ambitie om middels een gestructureerd plan - waarin de clubs worden gestimuleerd na te denken over de strategie en impact van de sociaalmaatschappelijke projecten - en innovatieve monitoringtools de positieve maatschappelijke impact te vergroten.” Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de ‘Theory of Change (ToC)-aanpak en bijbehorende trainingen. “Daarbij wordt de link gelegd tussen de publieke waarden van de club (de impact) en de genomen acties in de projecten. Dit helpt de club om na te gaan hoe ze de beoogde impact wil en kan maken en welke data relevant zijn om te verzamelen.”

"Het voetbal bereikt mensen die door andere instellingen niet of moeilijk gevonden worden. Juist dat is ook de kracht van het voetbal"

Jan de Jong - Directeur Eredivisie CV

Voor Jan de Jong, directeur Eredivisie CV, is het impactrapport een bevestiging dat de Eredivisie naast een sportieve waarde ook een grote maatschappelijke waarde heeft. “In het rapport wordt aangetoond dat de eredivisieclubs de claim ‘meer dan voetbal’ meer dan waar maken. Wij helpen mensen een beetje op weg. Het voetbal draagt bij aan sociale cohesie, we stimuleren gezond eten en bewegen en zetten in op duurzaamheid. Het voetbal bereikt mensen die door andere instellingen niet of moeilijk gevonden worden. Juist dat is ook de kracht van het voetbal. Topsport en maatschappelijke verantwoordelijkheid gaan dus hand in hand”, aldus Jan de Jong, directeur Eredivisie CV.

Nulmeting

Het impactrapport dat tijdens het ‘Meer dan voetbal’ congres werd gepresenteerd, moet als een nulmeting worden gezien van een onderzoek in ontwikkeling. “Onze ambitie is om de impact van alle maatschappelijke projecten van de clubs inzichtelijk te maken via een onlinedatabase. Daar nemen we ruim 2 jaar de tijd voor. Met als doel verantwoording af te leggen aan iedereen, om te laten zien wat de kracht van voetbal is”, zo schrijft De Jong in het voorwoord.

Met het impactrapport krijgen de clubs uit de Eredivisie helder in beeld hoe hun activiteiten bijdragen aan hun maatschappelijke doelstellingen en welke stappen zij hierin nog moeten zetten. Daarmee is het onderzoek een volgende stap in de professionalisering van het MVO-beleid van de Eredivisie en de 18 eredivisieclubs.

Bekijk in deze infographic de belangrijkste resultaten van het onderzoek:

Ga voor het volledige onderzoeksrapport naar: eredivisie.nl