"Datamarketing moet meer een denkwijze van sportbestuurders worden"

5 vragen over data voor sportorganisaties aan Peter Sprenger

Datamarketing wordt in onze digitale samenleving een steeds grotere factor. De sport kan daarin niet achterblijven. Een groot aantal bedrijven, sportclubs en bonden maken op verschillende niveaus al gebruik van data. Voor een ander deel van de sportorganisaties is data vooral nog een woord op zich en is het nog te complex om mee aan de slag te gaan. "Data is geen hype, het is een fundament", zegt datamarketingspecialist Peter Sprenger (CEO Techonomy). Maar wat moet je daar als sportbestuurder vanaf weten? We stelden Sprenger vijf vragen over datamarketing voor sportorganisaties: van kansen tot de AVG.

1. Waarom is een goed uitgewerkt databeleid onmisbaar voor sportorganisaties?

"Laat ik voorop stellen dat het verzamelen van data geen doel op zich is. Het doel is dusdanig inzicht in onze markten te hebben dat je als sport in staat bent om met andere segmenten in de maatschappij te concurreren. Het is tegenwoordig nog belangrijker geworden om een goede band je leden, gebruikers en fans op te bouwen. Dat gaat niet zonder dat je weet wat zij interessant en belangrijker vinden. Die kennis voorkomt ook dat je tien keer op een knop drukt met een ‘message to all’. Dan raak je negentig procent van je mensen kwijt. Als serieuzer nadenkt over wie je doelgroepen zijn en wat ze zouden willen dan versterk je je loyaliteitsrelatie en je eigen positie in de markt."

2. Welke kansen kun je benutten met datamarketing?

"De kansen met datamarketing liggen op een aantal facetten waar de sport mee te maken heeft. Allereerst ben je met een goed databeleid veel beter in staat om bestaande en nieuwe leden en fans aan te spreken. Met data kun je met hen veel persoonlijker communiceren. Je kan op die manier eigen producten of evenementen veel beter onder de aandacht brengen. Een andere kans ligt wat mij betreft in sponsoring, want sponsors zijn steeds meer steeds meer geïnteresseerd in data. Zij zijn ook op zoek naar direct contact met klanten. Als je dat vanuit de sport ook kan doen dan snijdt het mes aan twee kanten. De sportorganisatie die dat kan bieden heeft een streepje voor of de sponsor heeft er meer geld voor over."

"We hebben als sport aantrekkelijk aanbod, maar bij het overbrengen en vermarkten daarvan moeten we iets harder werken."

Peter Sprenger

3. Hoe ver zijn sportorganisaties al met hun databeleid?

"Veel sportorganisaties zijn al goed op weg met hun databeleid. Maar we kunnen nog wel slagen maken in het inbedden van data in de strategie van sportorganisatie. Ik denk dat data veel meer een denkwijze van de sportbestuurder moet worden. Een aantal bonden zijn al ver gevorderd. Een aantal bonden zijn nog niet begonnen, omdat ze het te complex vinden. Dan zeg ik: niet wachten! Anno 2019 moet je wel ergens onderkend hebben dat het een belangrijk thema is. Ik vind de KNSB een goed voorbeeld. Jeroen Kraaij is nu al bezig met het goed neerzetten van zijn strategie voor 2026 zodat hij op de agenda heeft wat hij de komende jaren moet doen. Als we dat goed formuleren dan gaan we ook de juiste keuzes maken en gaan we onze producten en diensten versterken. Daar gaan we allemaal plezier van hebben. "

4. Hoe gaat datamarketing de toekomst van de sport bepalen?

"Als sport snappen we goed dat we moeten communiceren met leden en fans, maar we hebben ook altijd in een soort monopolie geleefd. Als je wilde sporten rende je naar een vereniging. Dat idee verdwijnt nu langzaam, omdat er ook veel meer aanbod is. Dat geeft niet, maar dat betekent dat we met name in de fase dat mensen zich aan het oriënteren zijn beter ons best moeten doen. Als wij niet moderniseren en de rest wel dan worden we overbodig. Dan wordt het moeilijk om voldoende te concurreren. Mensen hebben zoveel keuzes. Binnen de sport is de perceptie dat we met elkaar concurreren maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. We concurreren tegen de enorme mogelijkheden en keuzes die mensen hebben. We hebben als sport aantrekkelijk aanbod, maar bij het overbrengen en vermarkten daarvan moeten we iets harder werken. Datamarketing geeft ons de mogelijkheid om mensen te blijven interesseren."

5. Hoe start je een goed databeleid op? Hoe zit het met de AVG?

"Het denken over data is een logische stap voor bonden. Het is goed dat je het aan de onderkant kan definiëren hoe je een databeleid gaat uitvoeren, maar het is misschien nog belangrijker dat je als sportbestuurder de strategische argumentatie voor een goed databeleid helder hebt. Je hoeft niet meer een superspecialist te zijn om met data te werken. Veel drempels als kosten en gebruiksvriendelijkheid zijn de laatste jaren omlaag gegaan. Het is des te meer belangrijk dat je mee kunt komen in de strategische argumentatie en de marktverandering waarbij de consument andere eisen stelt."

"Het is als sportbestuurder belangrijk dat je de strategische argumentatie voor een goed databeleid helder hebt"

Peter Sprenger

"Veel sportorganisaties zullen nu ook snel aan de AVG denken. Ik vind deze verandering in de privacywetgeving vooral een positief punt. Het betekent alleen maar dat je voordat je wat met data gaat doen dat je dat met expliciete toestemming gaat doen. De vertrouwensrelatie van een sportorganisatie en een consument of fan zal daardoor alleen maar beter worden. Sportorganisaties zitten niet te wachten op het handelen in data, maar willen een goede relatie met hun leden en fans hebben. Dat kan als die sportorganisaties relevant blijven voor degenen die ze aanschrijven. Je kan ook niet zomaar verkering met iemand nemen zonder het te vragen. Als hij of zij dan ja zegt dan weet je dat het goed zit en dan kun je leuk doen tegen elkaar."

Dieper in datamarketing voor de sport duiken? Lees dan ‘10 onmisbare datastrategieën voor de sport’ op SPORTNEXT.nl