"Bedrijven kunnen een grotere rol spelen bij de omslag van verenigingen"

Tom van Kuyk over het bedrijsleven en het Sportakkoord

Het Sportakkoord, dat deze zomer werd gesloten, blaakt van de ambitie om Nederland sportiever te maken. Maar de rol van het bedrijfsleven daarin is nog onduidelijk. Sport & Strategie bekijkt daarom in een serie interviews met ondernemers en andere experts naar de kansen voor het bedrijfsleven in de sport. In aflevering 3 Tom van Kuyk, sponsorstrateeg bij de Rabobank. De bank tekende al mee op het onderdeel 'vitale sportaanbieders' in het Sportakkoord, omdat het zelf een programma heeft om sportverenigingen te ondersteunen.

De Rabobank heeft via haar connectie met NOC*NSF meegetekend op het Sportakkoord. Volgens Van Kuyk is het onderdeel 'vitale sportaanbieders' de essentie van de sponsorstrategie van de Rabobank. "Wij staan voor een vitale samenleving en daarin is een vitale vereniging van groot belang. Wij sturen daar op met onze lokale banken door verenigingen beter te maken op hun eigen maatschappelijke ambities. Daar zetten we kennis, middelen en uiteindelijk ook geld op in om dat voor elkaar te krijgen."

Breed netwerk

Bij dat verenigingsprogramma werkt de Rabobank samen met NOC*NSF, sportbonden, en het Waarborgfonds Sport om zo een breed netwerk te vormen. "Dat is precies wat wij als coöperatieve bank doen. Wij geloven dat je dingen samen moet doen." De strategie achter het programma zit sterk op merkvoorkeur, legt Van Kuyk uit. "Als je relevant wordt voor die club door ze te helpen dan gaan ze over jou praten. Als jij een bord ophangt en je stopt als sponsor en er komt een bord van je concurrent dan haalt iedereen ze schouders op en we gaan ze weer door."

Verandering bij verenigingen

Vanuit de ervaring die de bank heeft met het ondersteunen van verenigingen, sloeg de Rabobank gelijk aan toen de overheid met het Sportakkoord hetzelfde wil bereiken. "Het is mooi dat de overheid ook bevestigt dat verenigingen moeten veranderen. Zeker nu ledenaantallen onder druk staan. Wil je iets veranderen in je vereniging dan zul je anders moeten kijken naar je rol en je omgeving en moet je meer vraag gestuurd opereren. Hierbij zijn er mooie voorbeelden van nieuwe contributievormen, maar ook aanbod voor specifieke nieuwe doelgroepen of een verbreding van het aanbod van de club.

Nieuwe doelgroepen binden

Van Kuyk is het daarom ook eens met het punt dat Bob van Oosterhout eerder in deze serie aanhaalde: de sport zou zichzelf beter moeten verkopen. "Die topsport sponsoring kent iedereen wel. Dat doen wij nog wel via TeamNL en een aantal bonden, maar alleen als het een directe link met het verenigingsleven heeft." De top kan in Nederland niet zonder de vereniging, is zijn overtuiging. "Daarbij is het belangrijk dat de verenigingen meer innoveren. Je ziet in consumentengedrag dat alles is veranderd. Daardoor krijg je al die ongebonden sporters en gaan ze zelf clubjes oprichten. Als je daar niet op reageert dan ga je niet 100 jaar zomaar overleven."

De voorbeelden zijn niet ingewikkeld, zegt Van Kuyk. Hij kijkt bijvoorbeeld naar een atletiekclub in Vught die looptraining aanbiedt voor de hockeyers als hun training stilligt. Dat is op een vernieuwende manier een nieuwe doelgroep aan je verbinden."

"Als je de combinatie zoekt waarbij de overheid als een stabiele factor aanwezig is met het bedrijfsleven als motor, dan heb je volgens mij een goede samenwerking voor de sport"

Tom van Kuyk (Rabobank)

Ambitie uit bedrijfsleven

Verenigingen kunnen volgens Van Kuyk het ambitieniveau uit het bedrijfsleven goed gebruik om weer 'vitale sportaanbieders' te worden. "Wij vinden wederkerigheid belangrijk. Dat is dus meer dan geld doneren en een bord ophangen. Wij verbinden doelstellingen en ambities aan de bijdrage die wij leveren. Verenigingen moeten dus vooral zelf ambitie hebben om met ons in gesprek te gaan. " Hij is ervan overtuigd dat de aanpak van de Rabobank, een voorbeeld kan zijn voor meer bedrijven om verenigingen te ondersteunen. "Ik denk dat bedrijven juist een grotere rol kunnen spelen bij die omslag bij verenigingen. Er zijn meer bedrijven die verenigingen willen vernieuwen. Zij kunnen meedenken en hebben ook vaak de middelen om een vereniging te helpen met het realiseren van ambities."

Bedrijven als motor voor de sport

Het Sportakkoord kan daar volgens Van Kuyk ook verandering in brengen. "Als je als overheid duidelijk kunt maken wat sport en verenigingen voor je land doen dan biedt dat veel kansen voor het bedrijfsleven." Van Kuyk denkt ook dat het voor veel bedrijven interessant kan zijn om op het gebied van sport samen te werken met de overheid. "Dat de overheid sport ondersteunt is erg positief. Ik zie vooral veel in een publiek private samenwerking. Als je de combinatie zoekt waarbij de overheid als een stabiele factor aanwezig is met het bedrijfsleven als motor, dan heb je volgens mij een goede samenwerking voor de sport."

Lees ook de eerdere afleveringen in deze serie met: