Arko Sports Media nieuwe partner van sportinfrastructuur.nl

Om sportaccommodaties in Nederland in topvorm te krijgen en te houden participeert Arko Sports Media in sportinfrastructuur.nl, het platform voor iedereen die aan de slag wil met de realisatie, exploitatie en renovatie van veilige en duurzame sportaccommodaties. Arko Sports Media vervult haar rol naast initiatiefnemers NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten en de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek. De partijen gaan nauw samenwerken om het platform bekender en zichtbaarder te maken en meer relevante informatie te bieden.

Sportinfrastructuur.nl is opgericht als onderdeel van het eerste Sportakkoord, met als doel één plek te realiseren waar alle expertise over sportaccommodaties bij elkaar komt. Of je nu een nieuwe sporthal wilt bouwen, een voetbalkantine uitbaat of een zwembad renoveert, je gaat altijd eerst naar sportinfrastructuur.nl. Daar vind je alles wat je nodig hebt en wilt weten.

Digitale startplek voor sportaccommodaties

Het kwaliteitszorgsysteem, als certificeringsmodel voor eigenaren en gebruikers en de markt voor sportaccommodaties, is één van de pijlers van het platform. Daarnaast is er veel aandacht voor duurzaamheid, toegankelijkheid en het accommodatiepaspoort.

Arko Sports Media gaat inspelen op de informatiebehoefte van gebruikers van het platform, bijvoorbeeld door relevante vakliteratuur aan te bieden en mensen uit te nodigen voor congressen, seminars, bijscholingen en bijeenkomsten. Tegelijkertijd zal Arko Sports Media meer inzoomen op actualiteiten en gaat het voor achtergrondverhalen zorgen die aansluiten bij het thema sportaccommodaties. Arko zal tevens haar Handboek Sportaccommodaties en het vakblad Sportaccom inbrengen in deze samenwerking, zodat er een media-lijn ontstaat rondom de thematiek Sportaccommodaties.

Krachtenbundeling

Beide partners vinden elkaar in het nieuwe samenwerkingsmodel op hun sterke punten. NOC*NSF levert expertise op het gebied van sportaccommodaties in zowel ontwerp, aanleg, beheer als onderhoud en Arko Sports Media brengt de gebruiker een relevant netwerk, zorgt voor ontwikkeling van content en kan met de reeds bestaande structuur van abonnementen en aanvullende producten en diensten veel extra’s bieden voor de gebruiker van het platform.

Over Sportinfrastructuur.nl

Sportinfrastructuur.nl is hét startpunt voor iedereen die aan de slag wil met realisatie, exploitatie en renovatie van veilige en duurzame sportaccommodaties. Het platform is een initiatief van NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten en de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek. Redactie, beheer en eigendom zijn in handen van NOC*NSF.