Advanta Triple3: toekomstbestendige mat door gespreid herstel

Klimaat, Green Deal en toenemende bespelingsdruk vragen om een andere aanpak van het veldonderhoud. Wie jaarrond zeker wil zijn van een voldoende hoge grasbezetting zal het groeiseizoen voortaan maximaal moeten benutten voor herstelwerkzaamheden. Daarvoor introduceert Advanta de Triple3-methode voor toekomstbestendige sportvelden. Daarbij benut je naast de periode van groot onderhoud – die alleen maar korter wordt – ook het voor- en najaar voor het structureel doorzaaien van de mat.

Volgens grasspecialist Job Steunenberg van Advanta wordt het hoog tijd dat fieldmanagers en terreinbeheerders het onderhoud van hun velden anders gaan aanvliegen. Het is letterlijk tijd om te wisselen, want het groeiseizoen is in de laatste drie decennia maar liefst een maand langer geworden. “Je moet het dus niet aan laten komen op de steeds drogere zomermaanden, maar het onderhoud spreiden over meerdere seizoenen. In het vroege voorjaar begin je al met de eerste doorzaaironde voor het groot onderhoud uit en je eindigt in het najaar. Dat is dé manier om bij een chemievrij beheer een jaarrond gesloten en vitale grasmat te houden die bestand is tegen de grillen van het weer en meer speeluren.

Tetragras en veldbeemd

De nieuwe aanpak vraagt om maatwerk in mengselkeuze en doorzaaitechniek. En dat is precies waar Advanta’s Triple3-methode in voorziet. Steunenberg: “Je werkt met drie doorzaaimomenten, drie pasklare grasmengsels en drie grassoorten. Hoofdrollen zijn er voor tetraploïd Engels raaigras en veldbeemdgras.” De eerste is een koudekiemer die al vroeg of juist laat in het jaar de mat kan vullen en versterken en de weerbaarheid vergroot. Veldbeemd is een hele duurzame soort, met zijn ondergrondse uitlopers de wapening van de mat, bijzonder sterk en droogtetolerant. Een toekomstbestendige mat moet er minimaal 35% van bevatten!

Naar 400 tot 600 speeluren

Juist de momenten laat in het voorjaar en vroeg in het najaar of een zomerstop van minimaal vier weken lenen zich uitermate goed om meer veldbeemd in het veld te krijgen. De grassoort – die van nature traag kiemt – heeft dan net even iets meer kans om tot ontwikkeling te komen. Steunenberg noemt DDS-doorzaaien de ultieme techniek, want die kan tegelijkertijd twee componenten op verschillende diepten en in verschillende doseringen inbrengen: “Een lichtkiemer als veldbeemd leg je dan als het ware op de mat, net diep genoeg om bedekt te zijn.” Dat resulteert bij doorzaai van 90 kg graszaad van DDS-speciaalmengsels in 9 kg méér veldbeemd dan een traditioneel gezaaide SV7 weet de grasspecialist. Let wel: “DDS verlangt een rustperiode van meer dan acht weken, maar het is de investering dubbel en dwars waard.”

Advanta denkt met de Triple3-aanpak de performance van natuurgrasvelden te kunnen upgraden naar 400 tot 600 speeluren. Door gespreid doorzaaien zal het onderhoud bovendien beter beheersbaar zijn met velden die ‘s zomers korter uit roulatie zijn en met minder incidenten.

Pasklare Advance-mengsels

Afhankelijk van het tijdstip in het seizoen en de lengte van de rustperiode kies je bij Triple3 steeds uit drie speciaalmengsels. Vroeg en laat in het jaar of bij nauwelijks rust geeft Recover 4 Tetra (100% Engels raaigras) het beste resultaat. De mat groeit snel dicht, mede door het substantieel deel tetragras met zijn verhoogde weerstand tegen klimaat- en ziektestress. Minder tijdsdruk biedt kansen voor veldbeemdgras, de extra component in Topsport Tetra, het dan aangewezen mengsel. De maximale winst wat veldbeemd betreft, haal je uit DDS-doorzaaien tijdens het groot onderhoud in de zomer, al dan niet in combinatie met de Fieldtopmaker. Hieraan zijn de DDS-grasmengsels Hattrick (met hoog aandeel veldbeemd) en Victoria (met hoog aandeel Engels raaigras) gelieerd. Alle Triple3-samenstellingen zijn gecoat met Advance, een slimme biostimulerende zaadbehandeling die werkt als een katalysator op de kieming en wortelgroei.

Meer weten? Vraag een adviesgesprek/veldbezoek aan of kijk voor meer info op www.advantaseeds.nl/triple3