Sport & Strategie Onderwijsspecial: van beweegonderwijs tot sportopleiding

In het nieuwste nummer van het Vakblad Sport & Strategie (editie 5-2018) wordt volop aandacht besteed aan het onderwijs van gymles tot sportopleidingen in het MBO en HBO.

In het coverinterview kijkt Cees Klaasen (directeur van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding) naar de staat van het bewegingsonderwijs in Nederland. Hij vertelt daarbij over de Studiereis Gezonde School naar Noorwegen waaraan hij begin oktober deelnam. Het doel van die reis was om te kijken hoe scholen daar omgaan met plezier in bewegen en een gezonde leefstijl.

Beweegonderwijs in Noorwegen

Klaassen zag tijdens die studiereis een duidelijk andere beleving op de scholen. "Verschil met Nederland is wel dat Noorse scholen veel meer een cultuur van elke dag bewegen kennen, dat er veel buiten wordt gesport en dat kinderen er minder overgewicht hebben. Dat valt echt op in het school- en straatbeeld. De speelomgeving voor kinderen is er aantrekkelijker, de schoolpleinen zijn groter. Ze hebben daar natuurlijk ook veel meer ruimte en de natuur is mooi. Dat alleen al inspireert tot bewegen."

30.000 sportstudenten

In de Onderwijsspecial besteedt Sport & Strategie verder veel aandacht aan alle sportopleidingen in het hoger onderwijs. Met de groei van de wereld van sport en bewegen is aanbod van sportopleidingen de laatste jaren namelijk ook fors gestegen. Op dit moment volgen bijna dertigduizend studenten in het mbo of hbo een opleiding gericht op sport. Sport & Strategie brengt daarom dat volledige scala aan opleidingen en specialisaties op het gebied van sport in kaart.

Verschillende sportopleidingen

Steven Vos (Lector Move to Be aan de Fontys Sporthogeschool) komt onder andere aan het woord over de verschillende lectoraten en de onderlinge samenwerking tussen hogescholen met een focus op sport. "Als hogescholen denken we niet langer dat we elkaars concurrenten zijn, want dat zijn we niet, maar treden we samen en eenduidig op", aldus Vos.

Opleidingsmanagers Dianne van Vredendaal en Dennis Arts van Fontys Sporthogeschool zetten in een verdiepend artikel uiteen waarom studenten voor de opleiding Sportkunde en ALO kiezen en waar zij in het dynamische veld van sport en bewegen terecht kunnen komen. In andere artikelen wordt verder ingegaan op de verschillen tussen de opleidingen Sportkunde, Sportmarketingopleidingen en ALO/CIOS. Tot slot wordt in de Onderwijsspecial de Arbeidsmonitor Sport besproken met daarin zes conclusies over de arbeidskansen voor hbo- en mbo-sportstudenten

Verder in deze editie:

  • Harry Been (Voorzitter commissie Evenemten): "Het besluit van de minister doet geen recht aan werkelijkheid"
  • Op naar een nieuwe code goed sportbestuur
  • Dopingnatie Rusland aan de enkelband

Nieuwsgierig geworden naar de rest van de inhoud van het vakblad? Bestel dit nummer dan direct eenmalig.