"Preventiebeleid van de toekomst vraagt om nieuw leiderschap"

Philip Wagner over de Executive MBA Sports & Health

Het dit jaar gepresenteerde Preventieakkoord laat zien dat de aandacht voor een gezonde leefstijl groeit. Dat is ook nodig, volgens professor Philip Wagner. "Niemand kan de komende jaren om het gezondheidsvraagstuk heen." Wat hem betreft is het Preventieakkoord nog maar het begin van een beweging waarin het nemen van verantwoordelijkheid over de eigen gezondheid vanzelfsprekend wordt. Dat vraagt een enorme verandering bij tal van organisaties. De Executive MBA Sports & Health van Wagner leidt daarom de ondernemers, managers en leiders op die nodig zijn voor die uitdagingen van de toekomst.

Philip Wagner, initiatiefnemer van de Executive MBA Sports & Health, noemt het Preventieakkoord internationaal erg interessant. "Want dat betekent dat we het in de polder met zijn allen over iets eens zijn. Dat vind ik mooi. Daar geef je ook een statement mee af: de politiek is weliswaar in staat wensen te formuleren, maar niet om die ook daadwerkelijk uit te voeren. Dat geldt op dit gebied in het kwadraat want je hebt het over gedrag en dat is van de mensen zelf." De inspanningen die nu in het akkoord zijn afgesproken door organisaties moeten nog vorm krijgen in strategische en operationele oplossingen.

Continu proces

Naast technologie ziet Wagner bij preventiebeleid daarom een belangrijk rol voor het veranderen van gedrag. "Preventie is niet een apart programma. Het is een proces van continu goed bezig zijn. Het gaat bijvoorbeeld ook om dat je op verschillende plekken als mens wordt uitgedaagd om preventief om te gaan met je gezondheid." Dat gaat om kleine dingen: de trap nemen op het werk of met de fiets naar school gaan. "Vanuit de Executive MBA Sports & Health vinden we die dingen niet uit. Het gaat erom dat we al die leiders opleiden die organisaties helpen een bijdrage te leveren bij preventie."

"Ik denk dat over twintig jaar het nemen van verantwoordelijkheid over je eigen gezondheid een vanzelfsprekendheid wordt"

Philip Wagner

Eigen gezondheid

Het bevorderen van een gezonde leefstijl zal de komende jaren een bepalend thema worden. "Ik denk dat over twintig jaar het nemen van verantwoordelijkheid over je eigen gezondheid een vanzelfsprekendheid wordt", voorspelt Wagner. Die verantwoordelijkheid komt niet alleen bij het individu te liggen. Ook bijvoorbeeld werkgevers, scholen en sportorganisaties spelen een prominente rol in het stimuleren van sport en bewegen en gezonde voeding. "In de MBA proberen we deelnemers dat bij te brengen en vooral hoe ze een gezonde leefstijl kunnen aanzwengelen bij anderen."

Geen gebrek aan beleid

Wagner benadrukt dat de MBA vooral niet in beleid wil blijven hangen. "Er is in Nederland geen gebrek aan beleid. We hoeven het wiel niet uit te vinden. Het gaat om de stap erna. Het gaat om het ontwerpen van constructies waarin beleid kan blijven werken." Deelnemers aan de opleiding kunnen daarom ook veel invulling uit de praktijk uit de sport en zorgsector verwachten. "Wij gaan bijvoorbeeld een bezoek aan de Haagse Schilderswijk brengen, waarbij deelnemers in de praktijk van een multidisciplinaire interventie betrokken worden. Daarnaast zullen we ook reizen maken naar China en de VS. Dat soort bezoeken zijn belangrijk omdat je echt leert van het ondergaan van verschillen. De MBA is daarmee een vooruitstrevende opleiding die gaat werken aan de samenleving van morgen."

Op 13 november organiseert Wagner de Kennisbijeenkomst Sports & Health op de KNVB Campus in Zeist. De centrale vraag van die bijeenkomst voor alumni en geïnteresseerden is: ondermijnen sports & health zich zelf?

Meer informatie over de Executive MBA Sports & Health op: Wagner.nl