Leer meer over de Deense dynamische schooldag tijdens studiereis

Dit voorjaar organiseert Arko Sports Media in samenwerking met GLOS Educatief en de KVLO een inspirerende Studiereis Dynamische Schooldag naar Denemarken. Deze studiereis van 19 tot en met 23 april heeft Denemarken als bestemming omdat dit land een goede afspiegeling biedt van het integreren van het thema 'bewegen' in het onderwijs. Zowel aan de kant van huisvesting als binnen het curriculum.

Het Deense Ministerie van Onderwijs erkende bewegen al jaren geleden als belangrijke bijdrage aan beter onderwijs. Dat heeft in 2014 geresulteerd in een nieuw curriculum waarin leerlingen, naast hun lessen bewegingsonderwijs, minimaal 45 minuten per dag moeten bewegen op school. Dit heeft geleid tot creatieve oplossingen zowel binnen als buiten de gebouwde schoolomgeving, binnen het curriculum en in de samenwerking met sportverenigingen en andere lokale organisaties.

Tijdens de studiereis worden diverse organisaties en scholen bezocht die een actieve rol spelen binnen deze problematiek. Lokale betrokkenen geven hun visie op de dynamische schooldag en delen hun ervaringen. Op deze manier worden deelnemers aan de reis wegwijs gemaakt in de Deens aanpak. Tijdens de reis zal volop gelegenheid zijn om met Deens experts kennis en ervaringen uit te wisselen.

De dynamische schooldag komt tijdens de studiereis op drie niveaus aan de orde. Zo zal het gaat over het curriculum met lessen bewegingsonderwijs, brainbreaks en outdoor learning. Verder is huisvesting een thema, waarbij een beweegvriendelijke en uitdagende schoolomgeving zowel binnen als buiten centraal staan. Het derde thema samenwerking op lokaal niveau tussen scholen, sportclubs en gemeenten om bewegen te stimuleren.

Brede doelgroep

Het programma van de studiereis Dynamische Schooldag is zo ingericht dat het voor een brede doelgroep interessant is: schoolbestuurders en directeuren, vertegenwoordigers van sportservicebureaus en buurtsportcoaches, beleidsmedewerkers van gemeenten en provincies (sport, welzijn, maatschappelijk vastgoed), Vakleerkrachten LO, Vertegenwoordigers van intermediaire (sport)organisaties en leveranciers van beweegoplossingen (sport- en speeltoestellen).