"Het gezondheidsaspect bij dopingbeleid krijgt wereldwijd meer aandacht"

Herman Ram over zijn colleges in de Executive MBA Sports & Health

Het werk van anti-dopingorganisaties is traditioneel vooral gericht op de topsport en de competitievervalsing daarbinnen. De laatste jaren heeft Herman Ram, voorzitter van de Nederlandse Dopingautoriteit, daar mondiaal een verschuiving in zien ontstaan. Het gezondheidsaspect van sporters in relatie tot doping wordt steeds belangrijker. Als docent aan de Executive MBA Sports & Health van Wagner bespreekt Ram de dilemma’s die deze ontwikkeling opleveren in zijn colleges. "Met de verbreding van de MBA naar Sports & Health is de opleiding nog dichter op mijn vakgebied gekomen."

In zijn colleges is governance een voor de hand liggend thema, waarbij hij onder andere toelicht hoe dopingbeleid in de sport en maatschappij wordt ingepast. De werkvorm bij zijn colleges is altijd interactief. "Ik heb altijd slides mee maar het is altijd de vraag of ik tot de laatste slide kom, omdat in de tussentijd veel gebeurt. Dat vind ik zelf ontzettend leuk. Het betekent ook dat ik niet als een docent optreedt maar meer als een ervaringsdeskundige die probeert wat te delen."

Ruimer werkveld

Vanuit zijn werk bij de Dopingautoriteit deelt hij vanzelf de laatste ontwikkelingen in de wereld van anti-dopingorganisaties. Die sluiten in zijn ogen naadloos aan op de verbreding van de MBA naar Sports & Health. "Je ziet mondiaal dat het gezondheidsaspect steeds belangrijker wordt in de afweging van het dopingbeleid en dat de competitievervalsing eigenlijk wat dat betreft wat terrein verliest als primaire drijfveer." Dat betekent dat het werkveld van anti-dopingorganisaties wordt verruimd. "Waar Nederland al traditioneel naar de niet-competitieve sportbeoefening heeft gekeken, zie je dat dat in andere landen net van de grond komt. De normen die het dopingbeleid bepalen zijn competitie gebonden maar worden verruimd door de koppeling van dopinggebruik aan gezondheid, ook als er geen verliezer is."

"De normen die het dopingbeleid bepalen zijn competitie gebonden maar worden verruimd door de koppeling van dopinggebruik aan gezondheid, ook als er geen verliezer is"

Herman Ram - Voorzitter Dopingautoriteit

Nieuwe dilemma's

Dat levert nieuwe dilemma’s op voor Ram en zijn collega’s in andere landen. Als voorbeeld noemt hij al de formulering van de vraag: wat is een atleet? "Als je die zo omschrijft dat iedereen die beweegt daar onder valt dan heb je een heel ander werkveld dan als het alleen gaat om iemand die aan de Olympische Spelen meedoet. Dat vraagt een andere slagkracht. Daar zie je ook het probleem komen dat een aantal organisaties niet ruim is gefinancierd." Op het moment dat preventie van dopinggebruik wordt verruimd naar de hele fitnesswereld, in veel landen de grootste beoefende sport, dan betekent dat ook een verschuiving van financiële middelen nodig is.

Educatie

Bij de Dopingautoriteit is educatie beleidsmatig gelijk aan handhaving en opsporing, legt Ram uit. "Beleidsmatig moet het even belangrijk zijn en kun je het een niet voor het ander stellen. De financiële verdeling is anders omdat de opsporing veel duurder is dan educatie. We besteden meer middelen aan de kant van opsporing dan aan educatie. Tot mijn verdriet, moet ik wel zeggen. Aan de kant van de opsporing zit veel wat direct toetsbaar is en waar veel minutieus werk in zit om dingen goed te doen. Het is daardoor onvermijdelijk dat het middelen wegtrekt bij de andere kant, maar we bewaken ons educatiebudget strikt."

Harde en zachte kant

Hij vindt het bij het geven van de colleges in de MBA daarom belangrijk om te benadrukken dat zijn werk een harde en een zachte kant heeft. "In mijn vakgebied vind ik het interessant dat hele abstracte en ver van Nederland vastgestelde regels uiteindelijk volstrekt persoonlijk impact hebben. Mijn vak koppelt een stichting in Montreal die regels bedenkt aan sporters die bij ons aan tafel komen, en volstrekt wanhopig zijn."

Meer weten over de Executive MBA Sports & Health? Ga naar Wagner.nl

Foto: Flickr (CC) / Richard Masoner