Flinke uitbreiding van 'Playing for Succes' bij NAC Breda

Naschools programma motiveert leerlingen

Tegenover de sportieve crisis bij NAC Breda staat deze maand een succesvolle uitbreiding van haar maatschappelijke rol in de regio. Het onderwijsproject 'Playing for Success' ziet dit najaar het aantal deelnemers van 200 naar 300 uitgroeien.

"We zijn in 2011 begonnen met MBO en basisonderwijs, later aangevuld met voortgezet onderwijs, waar achtenveertig scholen in Breda onder vielen", vertelt Greetje Derks van Teamplay@NAC. "Sinds deze zomer hebben we een overeenkomst gesloten met het Regionaal Samenwerkingsverbond Breda en Omstreken (RSV Breda e.o.), waardoor nog eens drie keer zoveel scholen kinderen kunnen aanmelden."

Zelfvertrouwen opbouwen

'Playing for Success' heeft als doel de ontwikkeling van 'soft skills' te bevorderen bij leerlingen die door verminderd zelfvertrouwen, schoolmotivatie of andere sociaalemotionele oorzaken minder goed presteren op school. In een, meestal, naschools programma van tien weken krijgen zij op een speelse manier les van twee docenten en een aantal stagiaires met het doel om meer zin te krijgen in school en meer zelfvertrouwen op te bouwen door winst in hun sociaal-emotionele groei. Ook voor de stagiaires van ROC West-Brabant en Avans Hogeschool blijkt het project een zeer nuttige en boeiende leerperiode.

Spelers

"NAC stelt de ruimte van de NACADEMY ter beschikking als leercentrum", vertelt Greetje Derks. "Daarnaast mogen de docenten het hele stadion gebruiken voor oefeningen, opdrachtjes en lessen. Soms komt een selectiespeler langs voor een interview of om na afloop de certificaten uit te reiken. We zetten de fysieke en sociale omgeving van het stadion in om de leerlingen te motiveren."

Meer dan gemeenschapsgeld opmaken

De financiering van de docenten komt voor rekening van het onderwijs, terwijl de gemeente een deel van het activiteitenbudget op zich neemt. NAC verzorgt onder andere de faciliteiten. "Je merkt dat betrokkenen anders tegen de club gaan aankijken", vindt Derks. "Tijdens het lesprogramma zijn twee momenten met ouderbezoek, waarbij we ook mensen binnenkrijgen die niets met voetbal hebben. Die zien dat de club meer kan doen dan alleen gemeenschapsgeld opmaken, zoals je nog wel eens hoort. Op alle gebieden blijkt het project al jarenlang een groot succes."

Tony Blair

NAC is één van een twintigtal bvo’s die 'Playing for Success' uitvoert. Het idee is in de jaren negentig bedacht door de Engelse premier Tony Blair. De KPC Groep haalde het concept tien jaar geleden naar ons land, waarna bijna de hele Eredivisie inhaakte. Intussen is het programma ook buiten de stadions succesvol zoals bij het Rotterdam Basketball College en het AFAS Circustheater in Scheveningen. Dit voorjaar ging de KPC Groep failliet, maar dat had geen gevolgen voor het project, merkte Derks. "Het was inmiddels uitgegroeid tot een landelijk netwerk, dat twee keer per jaar alle docenten en projectleiders uitnodigde om kennis uit te wisselen. Dat onderdeel heeft een doorstart gemaakt, heb ik begrepen. Het programma 'Playing for Succes' kunnen we intussen ook prima zelf uitvoeren."

Financiering in de toekomst

Ondanks het succes is de toekomst voor het Bredase project op de lange termijn nog niet verzekerd. "Op dit moment neemt het RSV Breda e.o. het grootste deel van de financiering voor haar rekening, maar zij wil dit gefaseerd overdragen aan de deelnemende schoolbesturen om zo tot een duurzame bekostiging te komen. "De aloude discussie,", verzucht Derks. "Wie draagt de verantwoordelijkheid?"

Foto: Twitter / @PFS