Eindhoven wil inwoners in beweging brengen met laagdrempelige looproutes

'Rondje Eindhoven' moet meer mensen inspireren over een drempel te stappen

Eindhoven krijgt als eerste stad van het land verschillende, te combineren looproutes voor iedereen. Alle rondes, met uiteenlopende afstanden, worden voorzien van een eigen, herkenbare identiteit en zullen samen een centraal traject vormen. Het project wil inwoners in beweging brengen die normaal gesproken zelf de weg naar de sport niet zo makkelijk vinden.

Het idee van de routes van het 'Rondje Eindhoven' is dat ze toegankelijk zijn en voor iedereen in Eindhoven 'voor de voordeur beginnen'. De rondes kunnen naar eigen wens in lengte worden uitgebreid. "Bewust is gekozen voor buitengewone laagdrempeligheid," zegt Mario Kadiks, bij het initiatief betrokken namens Golazo Sports, dat als missie heeft mensen elke dag minimaal een half uur te laten bewegen. "Het moet zo eenvoudig mogelijk zijn om mee te doen."

Igor van Hooft, voorzitter van de Stichting Marathon Eindhoven, staat aan de basis van het project. "Enkele jaren geleden liep ik met mijn zoontje in New York door Central Park en zag ik allemaal mensen op verschillende manieren bewegen. Hardlopend, basketballend, fietsend, bootcampend en ga zo maar door. Ik zag de kracht van samenzijn op een inclusieve wijze, je trof er bij wijze van spreken alle kleuren van de regenboog."

Kilometers sparen

Het inspireerde Van Hooff tot de gedachte dat zoiets ook in Eindhoven mogelijk zou moeten zijn. "Ik heb mensen in mijn omgeving gevraagd mee te denken. Hoe kunnen we verschillende groepen uit de samenleving bij elkaar brengen en ook diegenen laten bewegen die dat niet of nog te weinig doen. Zo is het idee van het 'Rondje Eindhoven' ontstaan. Het wordt uitgewerkt in nauwe samenwerking met Golazo, dat al jaren naar volle tevredenheid de ASML Marathon Eindhoven organiseert en een duidelijke filosofie over bewegen heeft."

Mario Kadiks: "Het ‘Rondje Eindhoven’ is er voor iedereen, voor jong en oud. Het kan bijvoorbeeld de inspiratie zijn om mee te doen aan de ASML Your Marathon Challenge, een idee van mij waarbij deelnemers eerst op zelfgekozen momenten 41 kilometers 'sparen' om vervolgens de laatste 1195 marathonmeters af te leggen op het officiële parcours van de ASML Marathon Eindhoven. Voor een ander is een van de vele andere afstanden wellicht de stip aan de horizon. Alles is mogelijk."

Over een drempel stappen

Het 'Rondje Eindhoven' heeft als uiteindelijke doel de gezondheid te bevorderen, de inwoners te verbinden en zo de sociale cohesie in de stad te versterken. Het geeft invulling aan het gemeentelijk beleidsplan om inwoners, onder wie met name ook ouderen, te stimuleren actiever te zijn. Het project wordt ondersteund door tal van organisaties die hun kennis en ideeën inbrengen.

Igor van Hooff, die ook zakelijk directeur is van de Dutch Design Foundation, vroeg ontwerpers met creatieve ideeën te komen voor zijn project. "We willen de stad niet op zijn kop zetten en de gemeente niet tot last zijn, maar wél de aanwezige energie in de wijken benutten en kijken waar mogelijkheden liggen om mensen te verbinden. Als Stichting Marathon Eindhoven willen we het geld dat wij bezitten graag ten goede laten komen aan ‘bewegen’. Brabant C, dat investeert in kunst en cultuur met maatschappelijke impact, heeft met een subsidie onze bijdrage verdubbeld."

Het zou volgens Van Hooff mooi zijn "als we vijfduizend mensen zo kunnen inspireren, dat ze over een drempel stappen en uiteindelijk op welke afstand ook meedoen aan de ASML Marathon Eindhoven". Het evenement trekt nu circa 27.000 deelnemers en 200.000 toeschouwers en is net als de Design Week en Glow jaarlijks een hoogtepunt van de stad.

Geen haast

Voor de eerste lancering van ‘het Rondje’ is bewust gekozen om dat aan de vooravond van de 39e ASML Marathon Eindhoven te doen. Tegelijkertijd wil de stad met het project ook juist laten zien dat bewegen niet beperkt hoeft te blijven tot de jaarlijkse marathon in de stad in oktober, maar elke dag tot de gezonde mogelijkheden behoort. Voor het project is daarom ook een passende langetermijn strategie uitgestippeld, legt Van Hooff uit. "We bevinden ons in een fase waarbij we bekijken hoe levensvatbaar het plan is. Daarna gaan we bedrijven benaderen of ze een rondje willen adopteren. Vooralsnog zijn alle reacties positief. Het is toch ook een mooi plan! Eind volgend jaar willen we zes, zeven rondjes gereed hebben. Daarna breiden we geleidelijk uit naar twaalf à vijftien. Dan heb je een kluwen door de stad. We hebben geen haast. Voor het welslagen van zo’n project moet je zeven jaar de tijd nemen."

Voorlopig is sprake van drie, in samenspraak met sociaal maatschappelijke instellingen en bewoners te ontwikkelen looproutes in de eigen wijk. Alle routes moeten gemakkelijk te volgen zijn.Van Hooff: "Samen met WijEindhoven, Vitalis Vonderhof en Summa College is inmiddels een dementievriendelijke wandelroute ontworpen. Deze ronde start op Vonderhof en is gemaakt voor én door mensen die leven met dementie. Het plan is om op deze route ook een beeldbepalende ontmoetingsplek te creëren."