Docenten kunnen aan de slag met bewegend leren

Platform Bewegend Leren helpt docenten op weg om kinderen meer te laten bewegen

Bewegend leren is een begrip waar in het onderwijs al langer veel over wordt gesproken. Enthousiaste docenten zijn hier soms zelf al mee begonnen en anderen zien dat het iets is waar ze wat mee moeten of willen. Maar hoe pak je dat aan? Het Mulier Instituut ontwikkelde daarom samen met Kenniscentrum Sport & Bewegen een platform met tips voor leraren in het basisonderwijs om kinderen meer te laten bewegen op school.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen van 4-12 jaar zeven uur per dag zitten, waarvan een groot deel op school. Daarnaast voldoet slechts 57% van de kinderen aan de beweegrichtlijnen. Volgens deze richtlijnen is 60 minuten per dag matig tot intensief bewegen essentieel voor een goede motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling. Bij de aanpak van de beweegachterstanden van kinderen, wordt logischerwijs naar de schoolomgeving gekeken als oplossing. Omdat kinderen veel tijd op school doorbrengen zou meer beweging in de schooldag voor grote winst kunnen zorgen.

Efficiënte oplossing

Bewegen leren wordt nu vooral gezien als een middel om voor extra beweging bij leerlingen te zorgen. Hierbij wordt het aanleren van nieuwe lesstof gecombineerd met allerlei bewegingsactiviteiten, bijvoorbeeld een balspel om de tafels te leren. Bewegend leren is daarmee vooralsnog vooral een efficiënte manier om beweegachterstanden op jonge leeftijd aan te pakken. Dat is ook de visie van Jan Paul de Beer die met Springlab innovaties rond bewegend leren ontwikkelt. "Het voordeel van bewegend leren is dat je hetzelfde leert en je daar beweging aan toevoegt. Je verliest geen tijd met beweging; het gaat niet ten koste van iets anders."

Behalve de combinatie van bewegen met een leertaak, kunnen docenten ook beweegtussendoortjes invoeren in de klas. Kinderen kunnen zo het zitten afwisselen met bewegen. Zo’n 'energizer' of even vijf minuten buiten spelen zorgt ook voor meer aandacht en concentratie bij de leerlingen.

Platform met tips

Om docenten in het basisonderwijs op weg te helpen met tips is in opdracht van het ministerie van VWS door Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen het Platform Bewegend Leren ontwikkeld. Leerkrachten vinden daar achtergrondinformatie over het belang van meer beweging op school en vooral ook concrete tips om zelf mee aan de slag met bewegend leren en beweegtussendoortjes.

Ga voor het Platform Bewegend Leren naar het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Lees ook dit eerdere interview met Jan-Paul de Beer over bewegend leren: