'De uitdaging: koppel het Sportakkoord en het Preventieakkoord'

Joan Boelens, adviseur lokale sport, over hoe hij leerde buiten de kaders te denken

"Niks doen is geen optie. Daarom moet je ook een leven lang blijven leren", zegt Joan Boelens over de reden dat hij de opleiding Sportmanagement bij Wagner volgde. Die opleiding paste precies in zijn carrière pad waarin hij was begonnen als gymleraar, voetbaltrainer/opleider en later de studie beleidsambtenaar sport voltooide. De brede kennis die hij opdeed in de opleiding van Wagner nam hij ook mee bij het bouwen van drie multidisciplinaire bewegingscentra in het noorden van Nederland. Boelens ziet daar in de praktijk dat de verbreding van de Executive MBA naar Sports & Health een logische stap is.

Boelens heeft in de sport aan bijna alle kanten gewerkt. "Ik heb zowel besturend, als technisch en adviserend in de sport gewerkt. Zowel in het onderwijs als in private organisaties en publieke organisaties." Hij werkt nu onder andere als adviseur bij NOC*NSF en NL Actief, de branchevereniging voor fitnessbedrijven. In het werk wat hij doet komt de opleiding die hij bij Wagner deed nog elke dag van pas. “Ik deed de studie met een groep van ambtenaren sport, bondscoaches en technisch directeuren. We hebben heel veel kennis uitgewisseld. Zo vlogen we door de studie heen. Het was hartstikke boeiend. Dat heeft mij geholpen in het netwerken en het ontwikkelen van innovaties."

Beweegcentra

Hij leerde in de opleiding vooral verder dan de eigen kaders te kijken. In zijn onderzoek keek hij naar een succesformule voor beweeg- en fitnesscentra. "Dat succes zit in dat er vanuit conceptdenken op basis van kwaliteit wordt samengewerkt met andere partijen. Daar waar sport en gezondheid bij elkaar komen moet je zorgen voor kwaliteit." Bij de drie beweegcentra die hij inrichtte werd multidisciplinair denken het credo. "We werken veel met ziekenhuizen samen zoals het UMCG, het MCL Leeuwarden en we hebben in die centra ook fysiopraktijken en sportartsen samengebracht. Het gaat bij ons niet om bewegen sec om breed en sterk te worden maar met name als een middel om gezond en vitaal te worden en te blijven."

"Het gaat bij ons niet om bewegen sec om breed en sterk te worden maar met name als een middel om gezond en vitaal te worden en te blijven"

Joan Boelens

Lokale samenwerking

Boelens gelooft sterk in het zoeken van samenwerking op lokaal niveau. "We hebben vanuit de centra ook met organisaties als de Hersenstichting, het centrum voor Obesitas en de Reumastichting allerlei interventies ontwikkeld. Daarmee creëer je een andere focus en bied je meer dan alleen fitness of groepslessen aan in een centrum." Hij ziet daarmee letterlijk dat sport en gezondheid elkaar steeds meer raken in de samenleving. "Dat de Executive MBA nu Sports & Health is geworden, past daarom ook honderd procent in mijn straatje. Sport is een middel om te communiceren. Wat heel veel in het land gebeurt is dat bij sport wordt gefocust op het fysieke en mentale aspect, maar wij focussen juist op zingeving en geluk. Dat heeft heel veel invloed op het zijn van mensen. Daar moet je ook op coachen en een omgeving creëren die een positieve invloed uitoefent op die domeinen."

Uitwerking Sportakkoord en Preventieakkoord

De Executive MBA ziet hij als een goede opleiding om op die ontwikkeling in te kunnen spelen. "Met deze opleiding leer je dat je heel complementair, vanuit een totaalgedachte, moet kijken." Een goed voorbeeld daarvan ziet Boelens nu met het verder uitwerken van het Nationaal Sportakkoord en het Preventieakkoord. "Veel partijen doen veel hetzelfde. De uitdaging is om alles rond die twee akkoorden meer te koppelen. Zeker op lokaal niveau, daar waar het moet gebeuren, moet dat meer resultaat opleveren. De kennis over hoe dat in zijn werk gaat is nu echt een thema wat je meekrijgt bij Executive MBA Sports & Health van Wagner."

Meer weten over de Executive MBA Sports & Health? Ga naar Wagner.nl