Beweegcirkel: de Schijf van Vijf voor bewegen

De nieuwe Beweegrichtlijnen zijn sinds de invoering in 2017 al aardig ingeburgerd geraakt bij beleidsmakers en professionals in de zorg- en sportsector, maar of het grote publiek ook al doordrongen is van de inhoud ervan, is de vraag. De nu door het Kenniscentrum Sport ontwikkelde Beweegcirkel moet daar verandering in gaan brengen.

De Beweegcirkel moet in feite een vergelijkbaar instrument worden als de overbekende Schijf van Vijf. Minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins informeerde de Kamer deze week per brief over zijn reactie op het door de Gezondheidsraad opgestelde advies ‘Beweegrichtlijnen 2017’ en over de vertaalslag van dat advies naar een instrument voor de praktijk.

Bewegen is goed, meer bewegen is beter

Hoe luiden ze ook alweer: die nieuwe beweegrichtlijnen, die de daarvoor geldende Nederlandse Norm Gezond Bewegen, Combinorm en Fitnorm hebben vervangen? Voor volwassenen en ouderen geldt: "Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen. En voorkom veel zitten." En voor kinderen (4 tot 18 jarigen): "Doe minstens elke dag een uur aan matig intensieve inspanning. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. Doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten. En voorkom veel zitten."

Minimumrichtlijn

Belangrijk verschil ten opzichte van de oude bewegingsnormen is dat de nieuwe richtlijnen volwassenen en ouderen aanbevelen om ook aan spier- en botversterkende oefeningen te doen. Bovendien geldt voor iedereen: te lang stilzitten moet worden voorkomen. Verder wordt benadrukt dat de beweegrichtlijn een minimumrichtlijn is om mensen die weinig actief zijn bij matige intensiteit te motiveren om meer in beweging te komen. Mensen die al aan de richtlijn voldoen kunnen door meer te bewegen verdere gezondheidswinst behalen, zo wordt gesteld. Klare taal, maar nu is het tijd dat mensen die richtlijn in de praktijk gaan naleven.

Breng beweging in je dag

Dat moet dus gaan gebeuren met hulp van de Beweegcirkel met de bijbehorende kernboodschap ‘Breng beweging in je dag’ en een infographic. Het zijn directe maatregelen vanuit het deelakkoord ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ uit het Nationaal Sportakkoord en hulpmiddelen waarmee professionals mensen die niet of nauwelijks bewegen kunnen begeleiden naar meer bewegen. De minister laat bovendien weten dat het komend half jaar diverse andere middelen worden ontwikkeld, zoals filmpjes, workshops en factsheets en dat onder andere huisartsenpraktijken, ggd'en, consultatiebureaus, fysiotherapeuten, diëtisten en buurtsportcoaches gericht worden geïnformeerd.

Ook andere initiatieven

De minister uit in zijn brief zijn waardering voor de inzet van alle betrokken instanties, zoals de Gezondheidsraad, het Kenniscentrum Sport en het RIVM. In april of mei volgend jaar zal er een landelijk congres plaatsvinden voor en met professionals rondom het thema beweegstimulering en beweegrichtlijnen. Ook in het nog af te sluiten Nationaal Preventieakkoord vormt de Beweegcirkel straks een hulpmiddel voor deskundigen om het gesprek te voeren over wat gezond bewegen inhoudt. De Beweegcirkel zal via landelijke programma’s als Gezonde School en JOGG zijn weg lokaal gaan vinden naar de praktijk, waarbij de minister nog laat aantekenen dat hij de ondertekenaars vanuit de sportwereld van de publiekscampagne en petitie #ikbeweegmee als ambassadeurs richting het publiek ziet.