Sportverenigingen luiden noodklok: verlies leden en inkomsten verwacht

Mulier Instituut publiceert onderzoeksrapport over gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen

Sportverenigingen staan onder grote druk door de coronacrisis. Bestuurders van sportverenigingen maken zich grote zorgen over het verlies van leden, vrijwilligers en inkomsten door de maatregelen die de afgelopen maanden zijn genomen tegen het coronavirus. Dat blijkt uit het onderzoek dat Mulier Instituut vandaag publiceerde. Daarin komt ook naar voren dat een kwart van de verenigingen aangeeft deze crisis niet te zullen overleven zonder financiële hulp. Vooral verenigingen met hogere vaste lasten zeggen aanvullende ondersteuning nodig te hebben om overeind te blijven.

Het Mulier Instituut deed in opdracht van NOC*NSF en in afstemming met de Vereniging Sport en Gemeenten en het ministerie van VWS de afgelopen maand onderzoek naar de gevolgen van de coronamaatregelen op de sportvereniging.

Zorgen om voortbestaan

Uit de rapportage blijkt dat veertig sportverenigingen zich grote zorgen maken over het voortbestaan van de vereniging. Vooral het verlies van leden en vrijwilligers en de verwachte inkomstenderving worden daarbij expliciet genoemd in de enquête. Ruim vier op de tien verenigingen verwachten minder nieuwe leden en één op de vijf verenigingen verwacht dat meer bestaande leden hun lidmaatschap gaan opzeggen. Verenigingen lopen naar verwachting dertig procent van de begrote inkomsten mis. Vooral grote verenigingen met een eigen accommodatie en kantine hebben het zwaar te verduren.

Vervolg met minister Van Rijn

Voor Gerard Dielessen, Algemeen directeur NOC*NSF, bevestigen de uitkomsten dat het noodfonds van 110 miljoen euro voor een deel van de verenigingen precies op tijd komt. "Tegelijkertijd moeten we ook constateren dat vooral de grotere verenigingen met belangrijke kantineopbrengsten en waarvan de accommodatie niet van de gemeente wordt gehuurd, met deze maatregelen niet of nauwelijks zijn geholpen. De kosten van deze verenigingen lopen gewoon door terwijl de inkomstenderving substantieel is. En voor de binnensporten zullen die inkomsten sowieso nog enige tijd sterk achterblijven omdat zij in het geheel geen activiteiten in hun zalen mogen organiseren."

NOC*NSF heeft met de minister van Rijn afgesproken dat na het uitkomen van het rapport van Mulier met elkaar de situatie in de sport opnieuw wordt bekeken. "We vertrouwen er op dat hij oog heeft voor die delen van onze sector waar de huidige steunmaatregelen niet of nauwelijks soelaas bieden."

Ga voor de complete rapportage naar Mulier Instituut.

Foto: DutchMen / Shutterstock.com