Sportprotocol voor jeugd geeft ruimte voor lokaal maatwerk

Buurtsportcoach belangrijk om zo veel mogelijk kinderen bij sportclubs te betrekken

Vorige week maakte het kabinet bekend dat jeugd tot en met 18 jaar vanaf 29 april weer samen, onder begeleiding, buiten mogen trainen. In navolging van de oproep van premier Rutte aan gemeenten om hierbij de regie te nemen, hebben NOC*NSF, de sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten nu een protocol opgesteld met aandachtspunten voor verantwoord sporten voor kinderen en jeugd. Het sportprotocol biedt gemeenten ruimte voor lokaal maatwerk. De buurtsportcoach zal hierbij een belangrijke rol vervullen in de wens van Rutte om zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen aan sport.

Het sportprotocol geeft gemeenten en uitvoerende partijen als sportclubs en sportaccommodaties richting aan hoe ze het sporten met de versoepelde coronamaatregelen kunnen organiseren. Voor gemeenten, sportaanbieders, trainers en begeleiders, ouders en verzorgers tot aan de sporters worden zijn aparte adviezen gegeven. Voor iedereen geldt, zoals Rutte dat ook al zei: "Gezond verstand gebruiken staat voorop."

Rol buurtsportcoach

In zijn persconferentie sprak Rutte al de wens uit “dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen. Dus ook de niet-leden van verenigingen.” In het protocol is daarom nu een belangrijke rol weggelegd voor buurtsportsportcoaches. Zij kunnen inventariseren of ze mogelijkheden zien om sportactiviteiten in de buitenlucht te organiseren voor niet-leden of om niet-leden te laten integreren bij bestaand aanbod. “De buurtsportcoach kan, als altijd, ingezet worden om kinderen en jongeren toe te leiden naar de vereniging, zeker wanneer in deze tijd accommodaties opengesteld zijn voor niet-leden. Zo kan de buurtsportcoach zorgen voor meer spreiding van de doelgroepen en voorkom je te drukke plekken in de openbare ruimte.”

Corona-coördinator

In het sportprotocol wordt verder ook geadviseerd om een Corona-coördinator aan te stellen op een sportclub, sportaccommodatie of openbare sportruimte. Deze vrijwilliger is duidelijk herkenbaar aan een hesje zodat deze persoon bij vragen over de richtlijnen gemakkelijk te vinden is. Het protocol adviseert hierbij dat de coordinator duidelijk is, maar vooral geen boeman: "Je wilt de mensen niet tegen je in het harnas jagen, maar juist duidelijk en positief vertellen wat kan en niet kan."

Posters en borden

NOC*NSF en VSG hebben voor clubs en sportaanbieders een hele set posters per doelgroep (bestuurders, trainers, ouders en sporters) gemaakt om het protocol duidelijk uit te leggen. Daarnaast worden clubs en sportaanbieders ook geholpen met extra informatieborden en pijlen om de sportaccommodatie ‘coronaproof’ te maken.

Ga voor het protocol en alle materialen naar: nocnsf.nl/sportprotocol