KNGU in de clinch met gemeenten die openstelling weigeren

‘Een eerste poll leerde de KNGU dat zeker 35% van de sportclubs niet open mag van de gemeente. Sporters, jong en oud, die nog steeds niet binnen kunnen trainen per 1 juli’. Aldus twitterde Marieke van der Plas, als strijdbare directeur van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. “Op deze poll reageerden 170 clubs (van de in totaal 950 aangesloten verenigingen}. Daarvan zegt 35 procent moeite te hebben met de openstelling”, nuanceert zij de reacties.

Lang niet alle gemeenten weigeren halsstarrig mee te werken aan het verzoek van de plaatselijke verenigingen, om weer als in vroegere tijden binnen te gaan oefenen. “De gemeente kan er nog niet klaar voor zijn”, zo gaat Marieke van der Plas wat dieper in op de uitslag van de poll, die ze na de zomervakantie zeker wil herhalen. “Er zijn ook gemeenten die eerst willen kijken naar de lokale behoefte, om die zo efficiënt mogelijk in te richten. Dat ze niet een hele accommodatie openstellen, als er maar twee uur per week gebruik van wordt gemaakt. Er was ook onzekerheid, en die is er nog steeds, over de ventilatie in bepaalde zalen. Er hebben inmiddels wel lokale gesprekken plaats. Maar er zijn nog steeds accommodaties, die niet open zijn.”

Steun van VSG

Zowel het NOC*NSF als de Vereniging Sport en Gemeenten biedt hulp aan bij het zoeken naar oplossingen en bemiddelt indien gewenst. “We hebben enorm veel steun van de VSG. Dat is één van de positieve effecten van deze crisis. Als ik zie hoe we vanuit NOC*NSF, de bonden en de Vereniging Sport en Gemeentes samenwerken, dan ben ik daar echt heel blij mee. Enerzijds is het voor de gemeente lastig met 76 bonden te dealen. Anderzijds is het voor de bonden weer ingewikkeld om met honderden gemeenten te dealen. We hebben deze partij echt wel nodig om de schakel te zijn tussen de gemeenten en de bonden”, aldus Marieke van der Plas, die veelvuldig contact heeft met André de Jeu, directeur van de VSG. “Denk er wel aan dat we momenteel midden in de zomervakantie zitten”, attendeert hij op de huidige situatie.

Dubbelrol

Gemeenten hebben, als het gaat om sport, een dubbelrol, onderkent Marieke van der Plas. “Ze zijn eigenaar van de accommodaties en ze moeten waken over de veiligheid. Ik snap ook wel de onzekerheid bij gemeenten over met name het ventilatie-vraagstuk. Maar je kunt sowieso open voor kinderen tot en met twaalf jaar. Daar schuilt geen risico. Ze mogen op school ook binnen gymmen. Die groep zou je gewoon kunnen laten sporten. Dat blijf ik ook maar de hele tijd zeggen.” In feite geldt dat eveneens voor de jeugd tot achttien jaar. ‘Turnen is bovendien een sport, waarbij je voldoende afstand kunt houden. En het is een laag-intensieve sport. Kijk uit, dat je de sport niet over één kam scheert”, bepleit de directeur van de KNGU.

Turnen unieke positie

In dat verband verdeelde het NOC*NSF de bonden in aantal aan elkaar verwante clusters. “Op een gegeven moment hebben we binnen het NOC bonden gegroepeerd. We hebben gekeken naar binnen- en buitensporten. Wel anderhalve meter mogelijk zoals turnen, geen anderhalve meter bij basketbal. Met die bonden zijn we in groepjes gaan werken aan wat het nou betekent voor de betreffende sport.” Waarbij turnen een unieke positie inneemt vanwege de jonge doelgroep. “Bij ons zijn van de in totaal 260.000 leden 160.000 leden kinderen jonger dan twaalf jaar. En we zijn een individuele sport. In die groepjes hebben we opgetrokken met bridge, hippische sport en badminton. Maar je merkt daarin dat er duidelijke verschillen bestaan. Met judo trekken we dan weer op als het om kinderen gaat. Want die hebben ook weer een heel grote, jonge groep die binnen judo beoefent. Door onze unieke positie hebben we steeds met meerdere bonden moeten schakelen.”

Volgens NOC*NSF hebben met name darten en bridge als binnensporten problemen. Darten concentreert zich veelal in cafés. Bij bridge is het nagenoeg ondoenlijk om voldoende afstand te bewaren. Wandelevenementen trekken in normale tijden veel deelnemers. De populariteit van de Vierdaagse overstijgt de limiet aan inschrijvingen. Dit jaar organiseerde de Koninklijke Wandel Bond Nederland een alternatief op de oorspronkelijke dagen. Via een app konden de liefhebbers een zelfgekozen route afleggen over 10, 20, 30, 40 en 50 km. Ruim 20.000 wandelaars meldden zich aan voor hun eigen tocht door het land.

Steunpakket

Tussen alle zorgen door kreeg met de KNGU de totale sport een opkikker van de overheid, die onlangs een extra steunpakket toezegde van 19,5 miljoen euro. Na de negentig miljoen als compensatie voor de opgeschorte huur voor de sportverenigingen blijkt deze eenmalige subsidie bedoeld voor clubs met een eigen accommodatie en verenigingen die buiten alle regelingen vallen. “Ofwel voor de clubs die niet gebruik konden maken van de TOGS-regeling”, verduidelijkt Dick Zeegers van de Stichting Waarborgfonds Sport. En Marieke van der Plas: “We hebben ook zelf als KNGU een solidariteitsbijdrage gegeven, aan het begin van de crisis. We zijn voortdurend bezig om te kijken hoe we de problemen het hoofd kunnen bieden.” Tot op heden laveren de 950 clubs redelijk door de afgelopen maanden. “Wat ik nog een uitdaging vind is wat doe je op het moment dat er een nieuwe piek komt. Of er een lokaal een lockdown komt. We kunnen echt niet een tweede golf hebben. Laten we hopen dat dat niet gebeurt….”