Grote zorgen bij NOC*NSF over sportdeelname in coronatijd

34 procent Nederlanders is minder gaan sporten; 8 procent overweegt lidmaatschap op te zeggen

NOC*NSF maakt zich grote zorgen over de dalende sportdeelname tijdens de coronapandemie en druk op lidmaatschappen bij sportclubs. Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF, uitte zijn zorgen naar aanleiding van een onderzoek dat Ipsos uitvoerde in opdracht van de sportkoepel. Uit die enquête blijkt dat 34 procent van de Nederlanders in coronatijd minder is gaan sporten. Tien procent is zelfs helemaal gestopt. Vandaag publiceerde het Mulier Instituut daarnaast de tweede monitor Sport en Corona, waarin naar voren komt dat de breedtesport 700 miljoen euro schade lijdt door de coronacrisis.

Het onderzoek 'Sportgedrag en effecten coronapandemie' is een uitbreiding van de maandelijkse Sportdeelname Index die NOC*NSF door Ipsos laat uitvoeren. Voor dit onderzoek werden drieduizend Nederlanders behalve naar hun sportdeelname in de afgelopen maand ook gevraagd naar eventuele aanpassingen in hun sportgedrag tijdens de coronapandemie, het gemist van sport en het betalen van lidmaatschap. Uit dit onderzoek komt naar voren dat een groot deel van de ondervraagden minder is gaan sporten. Dat de sportclub dicht is, wordt door twee derde van hen daarbij als de belangrijkste reden voor genoemd. Binnen de groep tot en met 18 jaar wordt die reden zelfs nog meer genoemd (71%).

Sportclub als motivatie

Tegelijkertijd laat het onderzoek ook zien dat er een groep Nederlanders is die meer zijn gaan sporten en bewegen (13%). Met name individueel en vanuit huis sporten en bewegen neemt toe in populariteit. Wandelen (15%), hardlopen (14%) en fitness (13%) zijn hierbij de sporten waar de meeste mensen de afgelopen periode mee zijn gestart. Als belangrijkste redenen worden opgegeven dat men fit en gezond wil blijven en dat men op gewicht wil blijven.

NOC*NSF constateert dat naast een grote groep die zichzelf weet te motiveren om te gaan sporten, ook een grote groep bestaat "die een sportclub nodig heeft om in beweging te komen", zoals Dielessen het zegt. "Bij die groep verdwijnt de motivatie om te sporten zodra sportclubs hun deuren moeten sluiten of alleen zeer beperkt open mogen zoals nu."

Opzeggen lidmaatschap

Als het gaat om het betalen van contributies begrijpt meer dan de helft van de ondervraagden dat het lastig is om waar voor hun geld te ontvangen tijdens de coronapandemie. Ook geeft meer dan de helft van de Nederlanders aan in 2021 de contributie te willen blijven betalen. Aan de andere kant verwacht een op de vier Nederlanders wel een contributieverlaging. 8 procent gaat nog een stap verder: zij geven aan hun lidmaatschap op te zeggen als de huidige situatie zich zo doorzet in 2021. Daarmee zou de coronacrisis ook in de komende jaren een groot financieel effect hebben op zowel de sportverenigingen als de sportbonden, voorspelt NOC*NSF.

Wat Dielessen betreft onderstreept de uitkomst van dit onderzoek nog maar eens dat de sportclub een cruciale rol speelt in het laten sporten en bewegen van Nederlanders. "We zijn zeer bezorgd dat juist de groep voor wie een sportclub een stok achter de deur is om te bewegen, degenen zijn die hun lidmaatschap opzeggen."

Monitor Sport en Corona

In de monitor Sport en Corona heeft het Mulier Instituut het omzetverlies door de coronacrisis bij de sportsector gekeken. De topsport en breedtesport samen hebben te maken met een omzetverlies van 2,1 mijlard euro. Het omzetverlies van de breedtesport (dus sportverenigingen, sportondernemers, gemeenten en sportbonden) wordt geschat op 1,5 miljard euro. Na kostenbesparingen (350 miljoen euro) en compensatie uit diverse steunmaatregelen (450 miljoen euro) resteert een directe schade voor de breedtesportsector van ruim 700 miljoen euro. Deze schade wordt opgevangen door het aanspreken van reserves, maar dit zal leiden tot een aantasting van het investerings- en weerstandsvermogen van sportorganisaties.

Ga voor de complete monitor naar het Mulier Instituut.

Foto: Elisabeth Aardema / Shutterstock.com