'Zorg voor financiële ondersteuning zwemles voor volwassenen'

Nationale Raad Zwemveiligheid en het Volwassenenfonds Sport & Cultuur ondertekenen convenant

Bij zwemles gaat het meestal over kinderen, maar onder volwassenen bestaat ook een grote groep die nog geen zwemdiploma heeft. Zeker voor mensen die op of rond het bestaansminimum leven is zwemles vanwege de kosten niet vanzelfsprekend. De Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid en het Volwassenenfonds Sport & Cultuur hebben daarom een convenant ondertekend om zwemmen met een bijdrage uit het Volwassenenfonds mogelijk te maken. Titus Visser, directeur Nationale Raad Zwemveiligheid: “Gezamenlijk willen we volwassenen waar nodig ondersteunen bij het volgen van zwemlessen, zodat ook zij veilig kunnen genieten in, op en bij het water.”

De cijfers over de zwemvaardigheid van volwassenen laten zien dat leren zwemmen niet voor iedereen vanzelfsprekend is. 10 procent van de 20 – 54 jarigen en 40 procent van de 65 – 79 jarigen heeft geen zwemdiploma. Ook vinden de meeste verdrinkingen met dodelijke afloop plaats bij volwassenen. Uit onderzoek van Mulier Institut naar het beleid waarmee gemeenten zwemmen en zwemvaardigheid proberen te stimuleren komt naar voren dat de meeste gemeenten een vangnetregeling hebben. Negen van de tien gemeenten heeft een regeling om de zwemvaardigheid bij kinderen uit arme gezinnen te stimuleren.

Voor volwassenen bestaan ook al regelingen, maar die komen beduidend minder voor: Slechts 31 procent van de Nederlandse gemeenten heeft een (financiële) regeling om zwemlessen voor volwassenen toegankelijk te maken, 69 procent (nog) niet. "We roepen gemeenten op om te zorgen dat er lokaal een regeling beschikbaar is. Samenwerking met het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is daarbij een kans", aldus Titus Visser. "Daarnaast zou het mooi zijn als naast de zwemles voor kinderen tot en met 12 jaar ook zwemles voor volwassenen weer kan worden opgestart in de zwembaden", voegt hij daar nog een opmerking richting mogelijke versoepelingen aan toe.

Volwassenenfonds

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland heeft geen geld voor sport of een culturele hobby. Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen. Het Volwassenenfonds zorgt ervoor dat het lesgeld, bijvoorbeeld voor zwemles voor deze groep, wordt betaald. Deelnemen aan sport of creatieve activiteiten zorgt onder andere voor een goede conditie, verminderde kans op ziekten, sterk sociaal netwerk én een groeiend zelfvertrouwen. Nederlandse gemeenten zijn de primaire financiële bron van het Volwassenenfonds.

Rita van Driel, voorzitter Volwassenenfonds Sport & Cultuur, geeft aan blij te zijn met de nieuwe samenwerking met de Nationale Raad Zwemveiligheid. "In Nederland groeien we op met het plezier van zwemmen, maar ook met de gevaren die het water in zich heeft. Daarom leert elk kind in Nederland al op jonge leeftijd zwemmen. De laatste jaren horen we elke zomer weer van verdrinkingsgevallen waar veelal mensen die niet in Nederland zijn opgegroeid de gevaren van zwemmen in open water hebben onderschat. Het is belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te leren over deze gevaren, maar ook om zwemvaardig te worden."

Lees ook dit eerdere artikel over de oprichting van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur: