Zeeland geeft goede voorbeeld met Zeeuws Sportakkoord

De ondertekening van het Nationaal Sportakkoord in juni vorig jaar ging gepaard met een oproep aan regio’s en gemeenten om zelf ook met zo’n akkoord te komen. Dat was in Zeeland niet aan dovemansoren gericht. In de qua inwonertal kleinste provincie van ons land werd voortvarend gewerkt aan een plan met als resultaat de presentatie op 7 maart van een ambitieus akkoord waar álle dertien Zeeuwse gemeenten en een indrukwekkend aantal partners zich achter geschaard hebben.

Patrick Vader was namens de provinciale sportorganisatie SportZeeland de regisseur van het akkoord en vertelt hoe het proces begon. “Feitelijk zijn we in januari 2018 al van start gegaan. Michael van Praag (voorzitter van de NLsportraad) was toen in het kader van de ontwikkeling van het Nationaal Sportakkoord te gast in Zeeland. Hij gaf aan over het algemeen maar weinig te horen uit Zeeland, maar was na afloop van zijn bezoek blij verrast te zien hoeveel er hier eigenlijk gebeurt.”

Saamhorigheid en korte lijntjes

Dat moment was voor SportZeeland het sein om werk te gaan maken van een regionaal sportakkoord. “Gelukkig is de saamhorigheid in onze provincie groot, zijn de lijntjes kort en hebben wij met Jo-Annes de Bat een zeer enthousiaste gedeputeerde sport. Het feit dat hij direct een half miljoen euro ter beschikking stelde voor de ontwikkeling en uitvoering van een akkoord, hielp natuurlijk ook enorm”, vertelt Vader.

Met de dertien Zeeuwse gemeenten werden vervolgens behoeften en ambities vastgesteld voor de thema’s uit het Nationaal Sportakkoord. In die fase sloten er ook steeds meer andere organisaties aan en groeide het akkoord uit tot een breed gedragen concept. Dat leidde in november van het vorige jaar tot een eerste presentatie van de thema’s en ambities, waarbij diverse succesvolle Zeeuwse projecten een podium kregen. Zo was er aandacht voor het Beweegpad, een pad in de Middelburgse wijk Griffioen dat gebruikt maakt van het straatmeubilair, speciale beweegtoestellen, tegels met ideeën voor oefeningen en trefpunten in de wijk.

"Dat gedeputeerde Sport Jo-Annes de Bat direct een half miljoen euro ter beschikking stelde voor de ontwikkeling en uitvoering van een akkoord, hielp natuurlijk ook enorm"

Patrick Vader (SportZeeland)

Krimp, vergrijzing en natuur

Zeeland heeft een aantal specifieke uitdagingen, maar ook mogelijkheden. De provincie heeft te maken met krimp, vergrijzing en ontgroening en de afstanden tot en beschikbaarheid van sportvoorzieningen zijn belangrijke aandachtspunten. Anderzijds bieden de uitgestrekte buitenruimte en de natuur van Zeeland perspectief als het gaat om het stimuleren van sporten en bewegen. Voor elk thema in het akkoord is het Zeeuws perspectief geschetst aan de hand van feiten en cijfers. Doelen en partners zijn benoemd en met de beschrijving van concrete acties is het akkoord feitelijk ook meteen een uitvoeringsprogramma.

Zeeland in beweging

In het kader van inclusief sporten en bewegen zijn er bijvoorbeeld acties met het Jeugdfonds Sport en Cultuur en in samenwerking met zorgcentra en de eerste- en tweedelijnszorg wordt gewerkt met de app Fitavie om ouderen met een bewegingsachterstand te helpen. Vader noemt ook het leefstijlprogramma Zeeland in Beweging: “Een interventie die als pilot in Walcheren plaatsvindt en waarmee we de beweegparticipatie van inactieve volwassenen met een verhoogd risico op of al reeds bestaande diabetes, hart- en/of vaatziekten, astma en/of COPD willen vergroten. We willen dit voor de hele provincie beschikbaar maken.” In het thema Duurzame infrastructuur zijn er acties op het gebied van bewegen in de natuur en beheer en onderhoud van recreatieve routestructuren. Binnen Vitale sport- en beweegaanbieders is er aandacht voor de open sportclub gedachte en besturen met een visie.

Nijntje als mooi voorbeeld

Ook zijn er acties geformuleerd voor de thema’s Positieve sportcultuur en Sportevenementen en staat er vooral veel op stapel in het kader van Vaardig in Bewegen. Zo is het de bedoeling dat er voor de hele provincie een nulmeting komt van de motorische ontwikkeling van kinderen. Daarnaast worden gemeenten en het bedrijfsleven, naast de provincie en SportZeeland, partner van het programma TalentBoost. Met onder andere het CIOS en de Hogeschool Zeeland wordt het concept De Beweegschool verder uitgewerkt. Streven daarbij is dat dit leidt tot een afname van bewegingsachterstand, meer plezier in bewegen en betere leerprestaties. Vader haalt ten slotte nog het succesvolle nijntje Beweegdiploma van de Gymnastiek Unie (die ook als partner is aangesloten bij het akkoord) aan: “Dat is een mooi voorbeeld van een erkende interventie als het gaat om de motorische ontwikkeling van kinderen. Wij willen dat als voorbeeld gebruiken voor een multidisciplinaire aanpak, waarbij multisport belangrijk is, maar waar ook andere sporten als tennis en hockey hun voordeel mee kunnen doen.”

Meer informatie: Zeeuws Sportakkoord