Uniek Sporten lanceert sporthulpmiddelen platform

Tienduizenden mensen met een beperking sporten niet omdat ze niet de juiste hulp krijgen

Enkele tienduizenden mensen met een beperking sporten of bewegen niet omdat ze in het web van verschillende instanties niet de juiste hulp krijgen. Bij pogingen om de vaak kostbare hulpmiddelen vergoed te krijgen komt deze doelgroep vaak in een bos van regelingen en loketten. Hoewel het probleem al jaren bestaat is er nooit eerder concreet iets aan gedaan. Uniek Sporten lanceert daarom in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een hulpmiddelenplatform: Uniek Sporten Hulpmiddelen. Een platform waar men terecht kan voor advies, aanvraag én de financiële afhandeling.

Er zijn 1,7 miljoen Nederlanders in de leeftijd 12-79 jaar met een motorische, auditieve, visuele of verstandelijke beperking. Maar 34% van deze groep is aan het sporten en bewegen tegenover 59% van de gehele bevolking. Eén van de drempels van deze groep is het gebrek aan een adequaat sporthulpmiddel. Voor mensen met een beperking die willen sporten en bewegen met behulp van een speciaal hulpmiddel, lijkt de oplossing nu te versnipperd. Ze hebben het gevoel dat ze het bos in worden gestuurd door ingewikkelde regelgeving en een gebrek aan kennis bij de betrokken partijen. De kans dat de (potentiële) sporter hierdoor afhaakt is groot.

Inclusieve samenleving

"We streven ernaar dat iedere Nederlander een leven lang met plezier kan sporten en bewegen ook ten tijde van corona. Ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid. De belemmeringen die mensen nu nog ervaren proberen we weg te nemen. Dit initiatief is daar een mooi voorbeeld van!”, aldus Tamara van Ark, Minister voor Medische Zorg en Sport. “Een inclusieve samenleving bereiken we alleen als iemand met een beperking net zo kan functioneren als iemand zonder beperking."

Het Kenniscentrum Sport & Bewegen bracht in samenwerking met Gehandicaptensport Nederland, stichting Special Heroes en de Esther Vergeer Foundation en met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de situatie in kaart. In een enquête zeggen gemeenten dat ze onvoldoende overzicht hebben en te weinig inzicht in een kleine doelgroep. Ze zeggen volledig de doelstelling uit het Nationaal Sportakkoord te onderschrijven: laat mensen met een beperking zoveel mogelijk sporten. In de praktijk blijkt dat sport en WMO bij de gemeenten aparte afdelingen zijn die elkaar niet altijd weten te vinden. De sporters hebben daarnaast vaak niet het geld om hulpmiddelen zelf te betalen. Het is één van de redenen waarom maar 27% van de mensen met een beperking voldoet aan de beweegrichtlijn.

'Regels lopen achter'

Dat de financiering van sporthulpmiddelen in Nederland vaak nog lastig is, weet Saskia van den Ouden als geen ander. Omdat zij het geld voor een blade niet bij elkaar kreeg met subsidies deed zij in 2010 mee aan een actie van Radio 538. Het radiostadion betaalde de rekening voor de blades waarmee zij weer kon gaan hardlopen en uiteindelijk ook de triatlonsport ging ontdekken. In die sport behaalde zij verschillende titels en medailles bij EK’s en WK’s. Het weer kunnen sporten na de amputatie van haar onderbeen gaf haar een gevoel van vrijheid terug.

"Blades zijn geen luxe, het is gewoon iets wat je nodig hebt om te kunnen sporten."

Saskia van den Ouden - Paratriatleet

"Ik voel mij ook niet gehandicapt als ik sport. Ik voel mij totaal niet anders. Ik ben ook niet anders, ik heb alleen een extra hulpmiddel nodig." Ze heeft de afgelopen jaren zelf gemerkt hoe versnipperd de regelingen voor sporthulpmiddelen zijn. Specifiek voor blades verschillen de mogelijkheden weer per gemeente. "Je kan vaak wel een rolstoel krijgen, maar geen blades. De regels lopen achter. Ik moet net als iedere sporter ook gewoon een sportabonnement nemen en schoenen kopen, ook al heb ik maar één schoen nodig. Waarom moet ik omdat ik toevallig een been kwijt ben zo’n sportprothese ook zelf betalen? Dat is toch niet eerlijk? Het is geen luxe, het is gewoon iets wat je nodig hebt om te kunnen sporten."

Dat Uniek Sporten Hulpmiddelen sporters met een beperking nu op weg helpt met de financiering en het kunnen lenen van een hulpmiddel vindt zij een belangrijke vooruitgang. “Juist voor jonge sporters en andere sporters met een beperking is het belangrijk dat je uit een isolement wordt getrokken en dat je mee kunt doen in de maatschappij.”

Eén loket

Het platform Uniek Sporten, een initiatief van Fonds Gehandicaptensport, heeft van het ministerie van VWS de verantwoordelijkheid gekregen om de drempel rondom sporthulpmiddelen te verlagen. Uniek Sporten Hulpmiddelen brengt zo alles op één plek samen: de kennis van sporthulpmiddelen, begeleiding van aanvraagtrajecten en de aanvullende financiering. Wanneer WMO, Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet Langdurige Zorg (Wlz) of UWV niet in staat zijn financieel een oplossing te bieden staat Uniek Sporten Hulpmiddelen met (aanvullende) financiering klaar. Met de 1 miljoen euro die Fonds Gehandicaptensport van het ministerie van VWS ontvangt kunnen de komende twee jaar vele mensen met een beperking aan een sporthulpmiddel worden geholpen.

Om de continuïteit van de het platform te waarborgen zijn ook andere financieringsbronnen nodig, zegt Nike Boor, directeur Fonds Gehandicaptensport: "Eén loket is een fantastische ontwikkeling, maar continue financiële steun hiervoor blijft zeker in deze tijd belangrijk. Juist ook als je vanwege de corona maatregelen nog niet naar je vereniging kan, is in de buurt handbiken minstens zo belangrijk. Daarbij willen wij sport voor iedereen met een handicap vanzelfsprekend maken, want als we dat doel bewerkstelligen is onze wedstrijd pas gewonnen."

Ga voor meer informatie naar unieksporten.nl/hulpmiddelen