Twee uur gym wordt verplicht in primair onderwijs

Scholen in het primair onderwijs worden verplicht om minimaal twee uur gym per week te verzorgen. Dat is het resultaat van een voorstel van Kamerleden Rudmer Heerema (VVD) en Michiel van Nispen (SP), wat door een meerderheid van de Tweede Kamer werd aangenomen. De scholen kunnen rekenen op een overgangsperiode van drie jaar om te voldoen aan de verplichte twee uur gym per schoolweek.

Tot nog toe waren scholen al verplicht om gymonderwijs te geven, maar het aantal uren wat daarvoor staat was niet vastgelegd. Met hun amendement willen Heerema en Van Nispen de verplichte twee uur gym als ‘deugdelijkheidseis’ in de wet opnemen. Daarmee willen ze tot een “steviger fundament voor voldoende en goed bewegingsonderwijs voor alle kinderen” komen. Het aangenomen voorstel geldt voor het hele primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal onderwijs).

Verankerd in de wet

Heerema en Van Nispen benadrukken dat veel scholen al inspanningen leveren om twee uur gymonderwijs per week te halen. Tegelijkertijd zien zij ook dat dit nog niet genoeg is. Door een norm vast te leggen van minimaal twee uur gym per schoolweek moet daar verandering in komen.

Op LinkedIn reageerde Heerema vanzelfsprekend verheugd op het nieuws dat het voorstel door de kamer was gekomen. “Na jaren strijd en te weinig resultaat bij scholen zelf, is vanaf nu twee uur bewegingsonderwijs voor elke leerling in het primair onderwijs verankerd in de wet! Een Kamermeerderheid stemde gisteren in met mijn amendement en hier ben ik erg trots op.”

Overgansperiode

In het voorstel van Heerema en Van Nispen is ook een overgangsperiode van drie jaar opgenomen om scholen de mogelijkheid te geven zich aan te passen aan de nieuwe norm voor gymonderwijs. Hiermee willen ze scholen de ruimte geven aan de eis te voldoen en voor gemeenten om de benodigde faciliteiten te regelen.

Lees ook: