Toekomstig sportbeleid bouwen met LEGO®

Fontys Pro start cursus Toekomstvisie in Sport en Bewegen met LEGO® SERIOUS PLAY®

Voorbereid zijn op de toekomst, dat is de opdracht waar iedere organisatie in de sport- en beweegsector zich nu mee bezig houdt. De sportsector is al voortdurend in beweging, maar met de sterk veranderende wensen en verwachtingen van sporters, klanten en leden zijn daar de laatste jaren voortdurend nieuwe kansen en bedreigingen bij gekomen. Hoe maak je midden in die ontwikkeling een visie die bepalend is voor de toekomst van jouw sportorganisatie? Met de cursus 'Toekomstvisie in Sport en Bewegen' van Fontys Pro worden beleidsmakers in de sport met behulp van de unieke LEGO® SERIOUS PLAY® methode aan de slag gezet voor het sportbeleid van de toekomst.

De cursus 'Toekomstvisie in sport en bewegen' dwingt je om een keer goed naar de toekomst te kijken; is je visie, missie en strategie op orde en hoe ga je om met kansen en bedreigingen binnen jouw branche. In deze driedaagse cursus, die op 8 juni start, wordt eerst inzicht gegeven in het bestaande sportbeleid in Nederland en leer je wat er bij komt kijken als je sportbeleid voor je eigen sportorganisatie wilt ontwikkelen. De tweede cursusdag gaat dieper in op de beleidscyclus, waarbij het toekomstbeeld dat jij voor jouw sport- en beweegorganisatie hebt centraal staat. De beleidscyclus eindigt met de vraag hoe beleid succesvol wordt geëvalueerd. Daarom wordt in de cursus ook gekeken naar voorbeelden met wisselende successen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van sportbeleid.

Bouwen met LEGO®

Bij de derde cursusdag ga je letterlijk bouwen aan de toekomst van een organisatie met behulp van de LEGO® SERIOUS PLAY® methode. Je gaat zelf bouwen en deelt jouw driedimensionale beelden met anderen. Je ondervindt aan den lijve hoe collectieve beelden ontstaan van de huidige maar vooral toekomstige situatie van een organisatie. Hoe ziet die toekomst eruit en wat is ervoor nodig om aan die ambitie vorm te geven? Stap voor stap bouwen deelnemers LEGO® modellen die inzicht geven in eigen en elkaars denken. Dat zorgt ervoor dat ook wordt gebouwd aan de onderlinge betrokkenheid en commitment. Twee belangrijke voorwaarden voor het succes van beleid.

Nieuwe toekomst

Na de cursus ben je in staat om een weloverwogen, eigen aanpak te kiezen en beleid te maken dat kan rekenen op draagvlak binnen je organisatie. De LEGO® SERIOUS PLAY® methode wordt als effectief instrument ingezet om een succesvol beleid te maken voor en met jouw organisatie. De cursus is daarmee voor een brede doelgroep interessant: Sportprofessionals, managementteams, directies, bestuurders en toezichthouders. Iedereen die te maken krijgt met het ontwikkelen van sportbeleid kan namelijk zo ontdekken hoe je draagvlak creëert voor nieuw te vormen sportbeleid. Kortom: met deze cursus zet je de eerste stap naar een nieuwe toekomst.

Ga voor alle informatie en direct inschrijven naar Fontys Pro.