Twee jaar ASM-beleidsopleiding: "Cursisten bereikt, geïnspireerd en gemotiveerd"

Beleidsambtenaren, vitaliteitscoaches, teamleiders, technisch managers en bestuurders maken zich meer en meer hard voor een goed beleid op het gebied van bewegen, vitaliteit en gezondheid. Om hen daarbij te ondersteunen, startte de ASM Academy in 2021 met de ASM-beleidsopleiding. Inmiddels hebben twee lichtingen de opleiding met succes doorlopen. Tijd voor een terugblik.

Tijdens de vierdaagse opleiding leren de deelnemers hoe zij het Athletic Skills Model (ASM) op een duurzame manier kunnen toepassen in het lokale sport- en beweegbeleid. Eralt Boers, docent en samen met Martijn Postuma van de Athletic Skills Company cursusbegeleider bij de ASM-beleidsopleiding, hielp de cursisten bij dat traject. Vanwege zijn overige werkzaamheden als zelfstandig beleidsadviseur, Sportformateur en docent Sportkunde aan het Windesheim, is het begeleiden van processen om tot bijvoorbeeld een lokaal sportbeleid of bijbehorend Sportakkoord te komen, hem op het lijf geschreven. "Tijdens alle vier de cursusdagen is er aandacht voor het idee dat een cursist heeft én voor de manier waarop je dat idee kunt implementeren in het beleid. Als docent bij de beleidsopleiding neem ik dat stukje proces en projectmanagement voor mijn rekening."

Stappenplan

De wijze waarop dat tot nu toe in de opleiding is verlopen, stemt Boers tevreden. "De manier waarop het ASM in Almere wordt omarmd, hebben we als uitgangspunt genomen. Daarom hebben we voorafgaand aan de ASM-beleidsopleiding de casus van Almere geanalyseerd. En wat bleek? De manier waarop de gemeente het ASM implementeerde, is heel impliciet volgens een bepaald stappenplan verlopen. We zagen daar een veranderproces zoals wetenschapper John Kotter dat beschrijft, met bepaalde fases die je doorloopt om uiteindelijk tot je droombeeld te komen. De ASM-beleidsopleiding hebben we aan de hand van diezelfde fases opgebouwd. Nu we terugkijken op de eerste twee afgeronde cursussen, kunnen we stellen dat we met de deelnemers de juiste stappen doorlopen. Iedere fase is herkenbaar en sluit goed aan bij wat de cursisten in de praktijk ervaren."

In de verschillende stappen die een cursist doorloopt, schuilt tegelijkertijd ook de uitdaging. Niet iedere cursist begint de opleiding namelijk vanaf het hetzelfde vertrekpunt. "Sommigen hebben al lijntjes uitgezet in de lokale politiek en denken na over hoe ze externe partners bij hun idee kunnen betrekken, anderen hebben hun droombeeld alleen nog op papier uitgewerkt. Het is elke cursusdag dus weer de uitdaging om het stappenplan op maat te kunnen inzetten. Dat is één. Het tweede dat we hebben ervaren, is dat iedere cursist op een andere manier leert. De een zegt 'schets voor mij maar op hoofdlijnen welke stappen ik moet doorlopen, dan geef ik daar zelf invulling aan', terwijl de ander liever een concrete blauwdruk ontvangt. We moesten - en moeten - er scherp op zijn dat we iedere cursist individueel kunnen bedienen."

Vertaling naar de praktijk

"Gelukkig lukte dat tot nu toe goed", gaat Boers verder. "We hebben ondertussen een werkwijze ontwikkeld waardoor we aan de vraag van deelnemers kunnen voldoen. Daarnaast zijn er voorbeelden te over. Iedere cursusdag zitten we op een andere locatie in Nederland waar het ASM al is geïmplementeerd en waar de cursisten dus inspiratie kunnen opdoen." De tevreden terugblik van Boers komt overeen met wat hij ziet bij de cursisten. "Onlangs kregen we nog een mailtje van iemand die aangaf dat hij al zoveel kon toepassen uit de cursusdagen. Die succesvolle vertaling naar de praktijk horen we meer terug. Van de oud-cursisten is inmiddels echt meer dan de helft bezig met het implementeren van het ASM. Of zij nou nog anderen aan het overtuigen zijn van hun idee of al bezig zijn met de uitvoering van een volledig plan, we hebben cursisten in ieder geval bereikt, geïnspireerd, gemotiveerd en van de juiste kennis en informatie voorzien."

Een van de mooiste voorbeelden vinden we volgens Boers in Zeewolde, waar oud-cursiste Sybrigje Westerhof (lees hier het interview met haar) het ASM gebruikt als vehikel om de samenwerking tussen verenigingen te bevorderen. "Sybrigje denkt heel groot, maar is klein begonnen en startte vanaf daar met opschalen. Dat het idee van veelzijdig bewegen in de gemeente Zeewolde moet leiden tot meer samenwerking tussen verenigingen en uiteindelijk ook tussen andere sport- en zorginstanties, vind ik erg mooi."

Verdieping bieden

Hoewel de afgelopen twee edities van de ASM-beleidsopleiding dus onmiskenbaar een succes zijn geweest, is er volgens Boers ook nog altijd wat te verbeteren. "En dat is de balans in de opleiding tussen enerzijds de wetenschappelijke basis van het ASM en anderzijds de toepassing in de praktijk. In het begin van de cursus zit een stevig stuk over de theorie en sommige cursisten lieten weten dat dit wat minder mag zijn. We zouden er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om de belangrijkste theoretische kennis aan te stippen en enkel voor degenen die dat interessant vinden, nog meer verdieping te bieden. Dat is een mogelijke volgende stap. Voor nu kunnen we terugkijken op twee zeer geslaagde edities!"

Ga voor meer informatie naar: athleticskillsmodel.nl/academy