Sportsector probeert sport en bewegen al op de formatietafel te krijgen

© Hanneke Wetzer / Shutterstock.com

Na een korte rustperiode hebben de onderhandelende partijen PVV, NSC, BBB en VVD hun gesprekken over de formatie deze week voortgezet. Informateur Ronald Plasterk had voor het reces al aangekondigd dat ze buiten Den Haag zouden verder praten met elkaar. De sportsector had daar in een gezamenlijke brief slim op gereageerd door Sportcentrum Papendal aan te bieden als locatie voor een gezonde (in)formatie: “groen, rustig én uitnodigend om - als de besprekingen stokken - een balletje te trappen of te slaan”. Dat is door keuze voor het bekende Landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum nog niet aan de orde. Dat geldt in zekere zin ook voor de oproep aan Plasterk om sport en bewegen op de agenda te zetten.

Een groot deel van de sportsector heeft elkaar gevonden in de sportlobby richting Den Haag. Al in de verkiezingstijd werd de campagne ‘Sport gaat niet vanzelf’ gelanceerd door NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), Maatschappelijke Organisaties Sport (MOS), KNVB, Sportkracht12 (provinciale sportservicebureaus) en Vereniging Sportbedrijven Nederland. Zij riepen daarbij de politiek op in beweging te komen om de kracht van sport te benutten. Dat gebeurde onder andere met filmpjes met politici en bekende sporters, zoals de veelbesproken video van Rico Verhoeven met Dilan Yeçilgöz.

Wat willen partijen met sport?

Het echte lobbywerk is eigenlijk pas begonnen na de verkiezingsuitslag. In het overtuigen van het belang van sport en bewegen is voor de ene partij waarschijnlijk meer nodig dan voor de andere partij. Als het gaat om de aanpak van het beweegprobleem staat de PVV bijvoorbeeld lijnrecht tegenover NSC en VVD, zo schetste NRC-journalist Enzo Steenbergen een dag na de verkiezingen in een analyse op Linkedin.

De PVV moet niets van preventie hebben en benoemt bewegen nergens in het programma. NSC wil juist dat wordt geïnvesteerd in sport, bewegen, gezonde voeding en een woonomgeving die uitnodigt tot bewegen. De VVD wil onder andere sportverenigingen versterken en werkgevers stimuleren om werknemers ruimte te geven voor sport. De BBB, de vierde partij aan de formatietafel, wil "gemeenten stimuleren om sportprogramma’s op te zetten waarmee het mogelijk wordt om zoveel mogelijk kinderen aan het sporten te krijgen."

Brief aan Plasterk

Hoewel het aan de formatietafel in Hilversum nu nog vooral over het onderling vertrouwen, en staatsrechtelijke kwesties zal gaan, probeert de sportsector toch al even de kracht van sport en bewegen op de agenda te zetten. Met een brief aan formateur Ronald Plasterk werd op 21 december, net voor de kerstperiode, nog eens gewezen op de urgentie van sport en bewegen voor iedereen. “Voor onze fysieke en mentale gezondheid, voor onderlinge verbinding en ontmoeting en in het belang van het ‘maatschappelijk weefsel’”

De sportsector geeft daarbij aan dat het "kan en wil bijdragen aan gelijke kansen, aan gezondere kinderen, aan verbinding. We hebben de mogelijkheden; een unieke verenigingsstructuur waar andere landen jaloers op zijn, innoverende sportondernemers en gerenommeerde maatschappelijke sportorganisaties. Nergens in Europa is zo’n gevarieerd sportlandschap te vinden, dat zo geworteld is in onze lokale cultuur en met zo’n lange geschiedenis."

"Sport vormt een gewaardeerd eiland, dat we op individuele basis graag bezoeken in onze vrije tijd"

Uit de brief aan Ronald Plasterk

De ondertekenaars van de brief zien dat niemand eigenlijk tegen sport en bewegen is. "Maar daar blijft het helaas bij. Want ondanks de grote urgentie en overduidelijke positieve impact van sport op belangrijke maatschappelijke kwesties, is er geen strategische beleidsverbinding met zorg, onderwijs, ruimtelijke ordening en natuurbeleid. Sport vormt een gewaardeerd eiland, dat we op individuele basis graag bezoeken in onze vrije tijd."

Concrete voorstellen

Daar moet verandering in komen door sport op alle beleidsterrein te integreren om “zo de impact te kunnen behouden én verzilveren”. De sportsector komt daarvoor al met een aantal concrete voorstellen:

  • Zet het lokale sportaanbod in voor het onderwijs, zodat álle kinderen minstens een uur bewegen tijdens íedere schooldag.
  • Versterk het verenigingsleven met professionals, zodat er aansluiting mogelijk is met het gemeentelijk (sociaal) beleid, de gezondheidszorg en het onderwijs.
  • Verrijk de woonomgeving met eenvoudige voorzieningen om te sporten en bewegen – van speeltuinen tot vlonders in waterpartijen om te suppen.
  • Teken sport en bewegen in bij het ontwerpen van nieuwe wijken; het verlaagt de drempel voor dagelijks bewegen èn ontmoeten.
  • Geef werkgevers fiscaal de ruimte om hun werknemers te kunnen laten sporten; dat betaalt zich uit in lager ziekteverzuim.
  • Maak sport mogelijk voor huishoudens waar écht geen geld over blijft.

Het zal nog even duren voor de formerende partijen zo diep op de inhoud ingaan en zullen beginnen met het schrijven van een regeerakkoord. Dat vraagt dus ook van de sportlobby een lange adem. Het campagnemateriaal kan de komende tijd dus nog vaker worden afgestoft.

Lees de hele brief op: sportgaatnietvanzelf.nl