Sport in de miljoenennota: meer focus op preventie

NOC*NSF vraagt om 'passende steun' om klappen voor sportsector op te vangen

De roep om meer aandacht voor het belang van sport en bewegen lijkt in Den Haag gehoord. Uit de op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota komt namelijk duidelijk naar voren dat het kabinet de maatschappelijke betekenis van sport erkent. Opvallend is ook de focus op preventie en gezondheid in de begrotingsplannen. NOC*NSF reageerde al verheugd op de plannen, maar waarschuwt tegelijkertijd voor een moeilijk jaar voor de sport en vraagt daarom om passende steun voor de sportsector.

Het al eerder aangekondigde Steunpakket 3.0 vormt uiteraard een belangrijk onderdeel van de Miljoenennota. Dit pakket bestaat uit 11 miljard euro aan uitgaven en 1,5 miljard euro aan vervroegde investeringen. De sportsector kan hier ook aanspraak op maken door bijvoorbeeld gebruik te maken van de NOW-regeling en de belastingvrije tegemoetkoming voor vaste laste (TVL). Verenigingen en sportclubs kunnen tot en met 30 oktober 2020 een aanvraag indienen voor de eerste periode van deze regeling indienen.

Los van dat steunpakket valt iets anders op in de Miljoenennota. De Covid-19-pandemie heeft namelijk voor het kabinet duidelijk gemaakt dat extra aandacht voor preventie van belang is om voor de toekomst van de zorg. Door het stimuleren van een gezonde leefstijl, met sport en bewegen als belangrijk onderdeel, wordt de gezondheid van mensen verbeterd en kunnen ook de zorgkosten worden verlaagd. Het kabinet stelt daarom voor 2021 12 miljoen euro extra beschikbaar om via gemeenten en lokale organisaties de ambities van het Nationaal Preventieakkoord versneld te realiseren. In 2022 stijgt dit budget zelfs naar 16 miljoen euro. Voor het Nationaal Sportakkoord trekt het kabinet in 2021 via subsidies en opdrachten in totaal 77,5 miljoen euro uit.

Duurzame sportaccommodaties

In de Miljoenennota is ook extra budget opgenomen voor het verduurzamen en toegankelijk maken van sportaccommodaties. Het ministerie van VWS stelt hier in totaal 81,6 miljoen euro voor beschikbaar via subsidies en opdrachten. Sportverenigingen kunnen hier aanspraak op maken door een subsidie aan te vragen van 20% van de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Daarbij ligt ook nog de mogelijkheid tot een aanvullende subsidie van 15% voor investeringen in duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en circulariteit van sportaccommodaties. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken komt nog eens 50 miljoen euro extra beschikbaar voor het verduurzamen maatschappelijk vastgoed. In dit pakket wordt 10 miljoen euro specifiek gelabeld voor het verduurzamen van sportfaciliteiten.

2021 wordt moeilijk jaar

In de sportbegroting van dit kabinet valt vooral op dat het maatschappelijke betekenis van sport en bewegen wordt uitgesproken: "Sport en bewegen dragen in belangrijke mate bij aan een betere gezondheid, aan het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid, sociale samenhang en integratie, aan het verbeteren van de schoolprestaties en het verminderen van schooluitval. Het kabinet streeft een sportieve samenleving na waarbij plezier in sport en bewegen belangrijk is, waarin voor iedereen passende en veilige sport- en beweegmogelijkheden aanwezig zijn en topsport mensen inspireert en samenbrengt."

NOC*NSF reageerde bij monde van algemeen directeur Gerard Dielessen positief op die erkenning voor de waarde van sport. "Tegelijkertijd dienen we met elkaar vast te stellen dat 2021 een zeer moeilijk jaar voor de sport zal worden. De kosten zijn dit jaar grotendeels doorgelopen terwijl inkomsten flink achterbleven. Het is daarom van groot belang dat de sportsector voor 2021 en daarna kan rekenen op passende steun van de overheid bij het opvangen van de financiële klappen veroorzaakt door de coronacrisis en om de kracht van sport blijvend in te zetten voor een gezonde en energieke samenleving die de uitdagingen van de toekomst aan kan."