Sport en bewegen terug op de agenda in Provincie Overijssel

Sport als provinciaal beleidsthema was de laatste jaren in Overijssel misschien wat op de achtergrond geraakt, maar inmiddels lijkt het onderwerp weer helemaal terug op de agenda van Provinciale Staten. De Provincie Overijssel stelde onlangs twee subsidieregelingen op het gebied van sport en bewegen open en begin oktober organiseerde de provincie GO Overijssel, ‘hét inspiratiefestival voor sport, bewegen en gezondheid’.

“Bewegen is niet alleen belangrijk voor de gezondheid. Je ontmoet er ook nieuwe mensen mee en het is een mooie kans om je eigen talent te ontwikkelen”, zo liet gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor mobiliteit, water en sociaal kwaliteit in Overijssel, optekenen in een persbericht van de provincie. “Partijen en kennis willen we met elkaar verbinden. Dus niet ieder voor zich, maar juist elkaar inspireren en stimuleren tot nieuwe ideeën en initiatieven. Zo ontstaat er een groot en breed aanbod voor alle Overijsselaars om in beweging te komen en in beweging te blijven. Een leven lang.”

Nieuwe koers

Het lijkt een nieuwe koers die Overijssel is ingeslagen. En zo is het eigenlijk ook, zegt Margreet Hogenkamp, projectleider Sociale Kwaliteit bij de provincie. “Sociale onderwerpen zijn al zo’n twintig jaar een thema in het provinciale beleid, maar dan ging het altijd vooral over zaken als het ondersteunen van gemeenten bij de Wmo, leefbaarheid en dorpsontwikkeling. Een paar jaar geleden hebben Provinciale Staten gezegd dat ze wel meer sociale kwaliteit willen, maar eerst eens goed wilden nadenken over wat dat voor de provincie inhoudt. Daar is een programma uitgekomen met vier prestatielijnen: zelfstandig leven, gezond bewegen, 'noaberschap', en delen en leren. Daarin zie je al de verschuiving van leefbaarheid en voorzieningen naar gezondheid, beweging, vitaliteit en preventie, iets dat ook mooi aansluit bij wat er in de samenleving gebeurt. Sport was afgelopen jaren vooral het domein van gemeenten. Omdat aan de provincie steeds vaker gevraagd werd te investeren in sport en bewegen, hebben kwartiermakers opgehaald wat er speelt op het gebied van bewegen, breedtesport en talentontwikkeling."

"Als ik zie wat er vanuit de samenleving gevraagd wordt en waar de ambitie zit, denk ik dat wij in Overijssel nog een wereld te winnen hebben"

Margreet Hogenkamp (Provincie Overijssel)

Twee subsidieregelingen

Bijna een miljoen euro steekt de provincie de komende tijd in sport en bewegen, onder andere door twee subsidieregelingen open te stellen. Op 5 oktober ging de regeling ‘Samen voor Elkaar - een leven lang bewegen’ van start. De provincie daagt sportclubs, buurtverenigingen, gemeenten en inwoners hiermee uit om met nieuwe initiatieven te komen die zich richten op gezond leven en bewegen, maar ook op het stimuleren van 'noaberschap' (gemeenschap).

De regeling bestond voorgaande jaren ook al, maar was toen nog veel breder van opzet, volgens Hogenkamp. “Vorig jaar gingen ook al heel veel aanvragen over sport en bewegen. Voetbalclubs die iets voor autistische kinderen wilden doen, sportclubs die overdag activiteiten wilden organiseren, eenzame ouderen die willen wandelen. Het gaat vooral om kleine maatschappelijke initiatieven, eigenlijk heel erg het domein van gemeenten, maar de Staten willen het heel graag, het is natuurlijk een mooi visitekaartje. We voeren de regeling dan ook uit in nauwe samenwerking met gemeenten en met andere netwerkpartners, en we verwachten dat de aanvragen vooral komen van partijen die al bepaalde ideeën hebben, maar die dankzij deze regeling een boost krijgen.”

Challenge bewegen in de openbare ruimte

Waar Samen voor elkaar dus geen nieuwe regeling is, geldt dat wel voor de ‘challenge bewegen in de openbare ruimte’, die in november in werking treedt. Hogenkamp: “We zijn écht nieuwsgierig naar welke ideeën er leven bij het benutten van die openbare ruimte. Er zijn zo veel plekken waar je iets kan organiseren, of waar je met simpele ingrepen iets moois kan creëren waardoor het uitnodigt om te bewegen.” En daar is ook meteen de verbinding met andere provinciale taken, zoals ruimtelijke ontwikkeling. “Zo zijn de collega’s van natuur en milieu bijvoorbeeld bezig met de vergroening van schoolpleinen. Wat is er nu mooier om dan meteen na te denken over hoe je zo’n plein ook veel meer geschikt kan maken voor gymlessen? Zo krijg je een mooie doorgaande lijn voor 'Een leven lang bewegen', ieder op zijn eigen niveau en met zijn eigen doel. Als provincie willen we daar een stuwende kracht in zijn. En als ik zie wat er vanuit de samenleving gevraagd wordt en waar de ambitie zit, denk ik dat wij in Overijssel nog een wereld te winnen hebben en heb ik goede hoop dat we hier na de komende verkiezingen een vervolg aan kunnen geven. Die maatschappelijke rol van sport past gewoon heel goed bij de signatuur en de politieke kleur van de provincie Overijssel.”

"Er zijn zo veel plekken waar je iets kan organiseren, of waar je met simpele ingrepen iets moois kan creëren waardoor het uitnodigt om te bewegen"

Margreet Hogenkamp (Provincie Overijssel)

Veel 'doekracht'

Voor Hogenkamp zelf is sport een relatief nieuw beleidsthema. “Wat me écht opvalt is dat er heel veel energie in de sport zit, er is een enorme drive en heel veel ‘doekracht’, alleen: er wordt maar weinig echt samengewerkt. Ik hoop dat we daar een goede rol in kunnen spelen, iets doen in die structuur waardoor het allemaal wat steviger wordt, waarin organisaties gebruik kunnen maken van wat er allemaal is. De sport is in de basis zo goed georganiseerd, maar men werkt nog te veel langs elkaar heen. Het GO Overijssel festival dat onlangs plaatsvond is een mooi voorbeeld. Het is een andere setting van de Sportontmoeting die al een paar jaar werd georganiseerd, nu in een festivalvorm. Er gebeurde heel veel qua uitwisseling en gesprekken. Als we dat als provincie voor elkaar krijgen, word ik daar heel blij van!”