Sport en bewegen ook in Zuid-Holland weer op de provinciale agenda

Zuid-Holland was tot nu toe de enige provincie die geen aandacht had voor sport en bewegen in haar beleid. Met het onlangs gepresenteerde coalitieakkoord ‘Elke dag beter. Zuid-Holland.’ is daar verandering in gekomen. De kersverse PvdA-gedeputeerde Anne Koning heeft zich ten doel gesteld "dat sport voor alle inwoners van Zuid-Holland dichterbij komt. Zowel in de openbare ruimte als ook in duurzame accommodaties".

Dat is goed nieuws, want waar sport als beleidsthema dit jaar ook terug op de agenda kwam van de provincies Utrecht en Noord-Holland, is het nu dus ook in de dichtstbevolkte provincie van ons land weer een thema. Op Twitter laat Koning, die deel uitmaakt van het College van Gedeputeerde Staten dat op 4 september werd geïnstalleerd, weten: "De komende jaren zet ik mij samen met partners van de provincie in om de woningbouw te versnellen en daarbij te zorgen voor goede recreatie- en sportmogelijkheden".

Focus op gezonde leefomgeving

Sport krijgt in het coalitieakkoord een plekje in de paragraaf Recreatie en leefomgeving in het hoofdstuk Gezond en Veilig Zuid-Holland. De reden dat sport apart genoemd wordt heeft volgens Koning te maken met de focus van het college op een gezonde leefomgeving: "Een omgeving die ruimte biedt aan mensen voor een gezond leven. Dat past namelijk ook heel goed bij de doelstelling van de Omgevingswet." Er is dus geen specifieke aandacht voor thema’s die in het Nationaal Sportakkoord en de vele lokale sportakkoorden terugkomen zoals topsport, een positieve sportcultuur en de samenhang tussen sport en bewegen en het sociaal domein. Wel wordt in het akkoord aangegeven dat er wordt bijgedragen aan investeringen in de kwaliteit van groen, (water)recreatie en de aanleg van noodzakelijke infrastructuur omdat sport van belang is voor de gezondheid.

Sporten om de hoek

Concrete plannen op dit vlak zijn er nog niet, laat Koning weten. "Maar ik ga daar graag over in gesprek met alle betrokken partijen. Ons doel is wel helder. We willen graag voldoende recreatiemogelijkheden bieden. Inwoners moeten in de buitenruimte en 'om de hoek' kunnen sporten, bewegen en recreëren." Verder wordt aangegeven dat de provincie grote sportevenementen mede mogelijk kan maken door mee te werken aan verkeersmanagement, bijvoorbeeld voor wielerrondes, rekening houdend met de identiteit van de omgeving. Koning geeft aan dat het feit dat sport nu specifiek benoemd wordt, niet betekent dat de provincie voorheen nooit wat deed aan sport. "Nee, ook in Zuid-Holland mochten we de Tour de France al eens verwelkomen, de Volvo Ocean Race binnenhalen en is er veel aandacht voor diverse sportevenementen. Dat willen we graag blijven doen en het liefst verder uitbreiden. Hoe we dat doen? Ook daarover ga ik graag de komende tijd in gesprek met verschillende partners."

"We willen graag voldoende recreatiemogelijkheden bieden. Inwoners moeten in de buitenruimte en 'om de hoek' kunnen sporten, bewegen en recreëren"

Anne Koning (Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland)

In gesprek met lokale overheden

Die partners zullen in ieder geval de Zuid-Hollandse gemeenten zijn. In het akkoord wordt aangegeven dat de onderwerpen sporten in de openbare ruimte en de verduurzaming van accommodaties bij uitstek geschikt zijn voor afstemming met de lokale overheden. Koning: "Gemeenten zijn druk bezig met de uitwerking van het Nationale Sportakkoord. Ook wordt in Zuid-Holland en met name in de recreatiegebieden gelukkig volop gesport door onze inwoners: een rondje fietsen, varen, paardrijden of hardlopen wordt meer en meer opgepakt. We zien dat inmiddels meer dan de helft van de sportbeoefening in de openbare ruimte plaatsvindt." Koning wil ervoor waken de inzet van gemeenten niet ‘over te doen’. Wel wil ze nadrukkelijk bijdragen aan de doelen van gemeenten en maatschappelijke partners. "Juist omdat dit terrein nog redelijk nieuw is ga ik graag met hen in gesprek om met elkaar te kijken hoe de provincie daaraan kan bijdragen."

Over de financiële middelen die de provincie aan sport wil uitgeven, houdt Koning zich nog op de vlakte. In het akkoord wordt gesproken over incidentele vrije middelen van 10 miljoen euro voor het onderwerp Gezonde Leefomgeving. Over welk deel daarvan naar sport gaat of over of er subsidieregelingen opgetuigd gaan worden, is nog niets bekend, zo geeft ze aan.