Nieuw BrabantSport Fonds wil sport als verbinder inzetten

Met publiek-private samenwerking brengt het fonds Brabant in beweging

Een fonds waarbij bedrijven en provincie samen investeren om sport te koppelen aan maatschappelijke vraagstukken. Dat is de insteek van het gisteren gelanceerde BrabantSport Fonds. De ambitie van het fonds is om Brabant gelukkiger en gezonder te maken door middel van sport. BrabantSport weet hiermee de functie van ‘buitenboordmotor’ van het beleid van de provincie Noord-Brabant te vergroten en nog meer bedrijven bij sport te betrekken.

Toen BrabantSport in 2017 door de provincie Noord-Brabant werd ingericht als taakorganisatie voor de sport, kreeg directeur Michel Reinder de nadrukkelijke opdracht meer partijen bij sport te betrekken. Daar komt ook de term ‘buitenboordmotor’ vandaan, vertelde hij in een eerder interview: "Wij zorgen ervoor dat de ambities van het provinciebestuur worden gerealiseerd, en worden gematcht met ambities die leven bij publieke en vooral private partijen." BrabantSport wist al vele bedrijven aan de Brabantse sport te betrekken. Met de oprichting van het BrabantSport Fonds wordt daarin een ambitieuze volgende stap gezet in die samenwerking.

De vijf bedrijven Libéma, DMG, DELA en Simac gelden als de founding partners van het fonds en zorgen samen met de provincie voor een startbudget van €650.000 euro. Het BrabantSport Fonds heeft de ambitie om binnen een jaar minimaal 1 miljoen euro in het fonds te hebben. BrabantSport is hierbij de uitvoerende partij en scout actief naar initiatieven die bijdragen aan een gezonder Brabant.

Sterker door sport

Reinders noemt het een unieke samenwerking waarbij de kracht van sport wordt ingezet. "Vijf bedrijven en de provincie hebben elkaar gevonden in het doel om de Brabantse samenleving een stukje beter en gelukkiger te maken. Echt heel bijzonder, deze coalitie van private en publieke partners. Ik ben trots dat BrabantSport voor hen het BrabantSport Fonds gaat uitvoeren. Een initiatief dat nog niet eerder vertoond is in de sport in Nederland: sport als verbinder, sportevenementen als podium en maatschappelijke impact als doel. Want zo maken wij Brabant gelukkiger én daarmee sterker door sport", aldus Michel Reinders vanuit BrabantSport.

Ook gedeputeerde Wil van Pinxteren is blij met het nieuwe fonds: "In Brabant vinden we ‘sport voor iedereen’ en ‘sport maakt gezond’ heel belangrijk. Deze ambities kunnen we alleen waarmaken als alle samenwerkingspartners in staat zijn de krachten te bundelen. Met dit unieke en inspirerende fonds laten we zien dat Brabant klaar is om sociaal-maatschappelijke side-events te koppelen aan topsportevenementen. Zo zorgen we ervoor dat er voldoende te doen en te beleven is in Brabant en dat iedereen daaraan kan meedoen. Ook als het gaat om sport."

Nieuwe vriendschappen door het EK Petanque

Bij de lancering van het nieuwe fonds werd al een eerste project bekend dat ondersteuning krijgt. In de zomer van 2022 vindt het EK Petanque in 's-Hertogenbosch plaats. Dit evenement wordt aangegrepen om eenzaamheid aan te pakken door middel van kleine jeu de boules toernooien in de wijken. Twan Beckers, directeur van de de Nederlandse Jeu de Boules Bond, noemt het initiatief van gemeente ‘s-Hertogenbosch, BrabantSport Fonds en More2Win een logische combinatie. "In vele wijken zijn openbare jeu de boulesbaantjes te vinden en vele huishoudens hebben standaard een setje boules in huis liggen. Het laagdrempelige en toegankelijke karakter van jeu de boules kan als middel uitstekend bijdragen aan de doelstelling om eenzaamheid in Brabant terug te dringen."