"Met dataverzameling kunnen we de lokale overheid helpen bij sportbeleid"

Niels Schut (Sportunity) wil met de samenwerking met MYLAPS ongebonden sporters nog beter in kaart brengen

Tijdens de coronapandemie hebben veel mensen andere manieren van sporten en bewegen ontdekt. Thuis of in het park, en op momenten dat het hen het beste uitkomt. Om deze groeiende groep ongebonden sporters nog beter te bedienen is Sportunity een intensieve samenwerking met tijdwaarnemingsorganisatie MYLAPS aangegaan en heeft het digitale sportmarketingbureau het event-platform - dat vanaf nu verder gaat onder de naam TRACX - overgenomen. "We hebben hiermee de mogelijkheid om drie miljoen ongebonden sporters aan ons te binden en kunnen sportbonden en gemeenten hiermee ook weer verder ondersteunen."

Het verenigingsleven is weer op gang gekomen en Nederlanders weten weer de weg naar de sportclubs te vinden. Toch is ook duidelijk dat de coronapandemie voor een verschuiving in het sport- en beweeglandschap heeft gezorgd. Over de hele breedte hebben sportbonden hun ledenaantallen zien dalen en ze zijn in combinatie met de sluiting van accommodaties of clubhuizen veel inkomsten misgelopen. Volgens Niels Schut, directeur en oprichter van Sportunity, heeft de coronacrisis ook duidelijk gemaakt wat de grootste voordelen van sporten in verenigingsverband is.

“Veel mensen hebben de sociale omgeving van een vereniging enorm gemist. Een sportclub is een plek waar je niet alleen samen sport, maar elkaar ook ontmoet. Eigenlijk zijn de (toegevoegde) waarde van een vereniging en sportbond tijdens corona duidelijk geworden. Veel bonden hebben het afgelopen jaar daadwerkelijk een transitie ondergaan, omdat er bij veel clubs niet meer gesport kon worden. Veel van hun leden zijn echter wel actief gebleven en met andere producten en diensten is geprobeerd hen te bedienen"

"In tijden van dalende ledenaantallen en inkomsten zou je eigenlijk juist moeten investeren. Dat wordt voor veel sportbonden een lastige spagaat"

Niels Schut - Sportunity

"Zo heeft de KNSB de Sprint app voor het tweede jaar naast het schaatsen ook voor de skatesport ingezet. Dit jaar was een verdubbeling van het aantal gebruikers van de app te zien. De schaatsbond heeft ingezien dat de markt veel groter is dan ze aanvankelijk dachten. De pandemie heeft voor een toegenomen aandacht en interesse gezorgd in skaten. Nu is het zaak die sporters te binden en behouden. Daar is wel lef voor nodig, want in tijden van dalende ledenaantallen en inkomsten zou je eigenlijk juist moeten investeren. Dat wordt voor veel sportbonden een lastige spagaat."

Ongebonden sporter in kaart brengen

Sportunity adviseert sportbonden al jaren over het binden van ongebonden sporters. Via de samenwerking met MYLAPS komen er ineens drie miljoen extra gebruikers bij, waarmee Sportunity ook de sportbonden in Nederland wil helpen. Immers veel van deze gebruikers, zijn ongebonden sporters. "Onze missie is 'Connect people who love sports'. Dat doen we door de ontwikkeling van innovatieve digitale concepten waarmee we de ongebonden sporter in kaart brengen en binden. Dat staat bij sportbonden ook hoog op de agenda. Middels deze samenwerking met MYLAPS kunnen we hierin verdere (wereldwijde) stappen zetten."

Data helpen gemeenten

De veranderende manier van sport en bewegen heeft er ook voor gezorgd dat de rol van overheden en gemeenten veranderd. Er is op landelijk niveau nog meer aandacht voor vitaliteit en gezondheid en door de toename van sporten in de openbare ruimte, zal door gemeenten nog meer nagedacht moeten worden over hoe die openbare ruimte in te richten. "Vanuit het Sportakkoord is budget beschikbaar om ongebonden sporters in kaart te brengen en de sportinfrastructuur in dorpen en steden te verbeteren", zegt Schut. "Met behulp van dataverzameling kun je de (lokale) overheid helpen bij sportbeleid. Wat zijn de trends? Wat zien we in de stad gebeuren? Welke plekken zijn drukbezocht? Daar kunnen we antwoord op geven."

"Daarnaast is het denk ik heel belangrijk om al het sport- en beweegaanbod in dorpen en steden in kaart te brengen. Door het vraag en aanbod bij elkaar te brengen weten mensen wat er op het gebied van sport en bewegen allemaal te doen is. Zo kunnen verenigingen en commerciële partijen zichzelf presenteren aan de inwoners van een dorp of stad. Wij denken hier een rol in te kunnen spelen. We blijven ons op verschillende manieren inzetten om ongebonden sporters te verbinden en in kaart te brengen en het TRACX-platform gaat ons daarbij helpen."

Lees hoe Sportunity hoopt nog beter op sporttrends te kunnen inspelen in dit artikel op SportNEXT.nl: