Meer overheidssteun voor sportclubs bij investeringen

"Het gaat financieel beter met de sportverenigingen", constateert Dick Zeegers, directeur van de Stichting Waarborgfonds Sport. "Met kleine stapjes komen ze uit de magere periodes van de afgelopen jaren. Zoemen we wat dieper in, dan zien we een stijging van de sponsorinkomsten en relatief lage rentekosten. Daar komt dit jaar de openstelling van de subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccomodaties (BOSA) bij, die de verruiming van de BTW-vrijstelling voor sportorganisaties compenseert. Dat is positief nieuws, omdat nu iedere club met een SBI-code gebruik kan maken van deze regeling."

Sportverenigingen die zelf moeten investeren en niet, zoals stichtingen, de mogelijkheid hebben om BTW te verrekenen, kunnen het meest profiteren van deze nieuwe regeling, zegt Zeegers. "Voor deze clubs is het een direct voordeel dat afhankelijk van de investeringen, kan oplopen tot maximaal 35 procent. Deze subsidie kan voor sportverenigingen een welkome aanvulling zijn, waardoor ze minder hoeven te lenen."

Energiebesparing

Tegelijkertijd komt een einde aan de subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame Energie Sportaccommodaties (EDS), waarin de overheid sportverenigingen dertig procent en sportstichtingen 15 procent subsidie gaven op energiebesparende maatregelen. De beschikbare zes miljoen euro was in zowel 2016 als 2017 al snel vergeven. Door een uitbreiding met nog eens twee miljoen sloot de inschrijving in het afgelopen jaar pas begin december. Per 1 januari ging deze regeling op in de nieuwe BOSA, aan te vragen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Lagere rente

"Clubs kunnen de BOSA combineren met subsidieregelingen van andere instanties, zoals de provincie, fondsen of de gemeente", legt Zeegers uit. "Het reguliere percentage van de subsidie is twintig procent, maar met duurzaamheids- en veiligheidsmaatregelen kunnen de clubs nog een bonus van 15 procent binnenslepen. Voor de aanschaf van zonnepanelen is dat een interessante korting, waardoor ik verwacht dat nog meer verenigingen de verduurzaamheidsslag gaan maken. SWS kan vervolgens de lening voor het restantbedrag garanderen, waardoor banken een laag rentetarief zullen offreren."

Energiescans

Voor de hele subsidieregeling heeft de overheid dit jaar maximaal 87 miljoen euro beschikbaar gesteld. "Dat bedrag is een combinatie van de duurzaamheidssubsidie met de compensatie van de BTW. Bonden besteden tegenwoordig meer aandacht aan duurzaamheid, waardoor dit thema meer zichtbaarheid krijgt voor clubbestuurders. Voetbal- en tennisclubs waren al heel actief, maar we ontvangen tegenwoordig ook toenemend aanvragen van onder andere atletiekverenigingen. Bij de documenten sturen de clubs ook de energiescans mee, waardoor we zien dat de prijs van de zonnepanelen gedaald is en de terugverdientijd afneemt. Zelf vind ik dat overigens niet zo'n belangrijke graadmeter, omdat de panelen normaal gesproken zo'n twintig jaar meegaan. Dat verdient de club altijd wel terug dankzij de forse besparing op de energierekening, die wij constateren in de jaarrekeningen. Het is in veel gevallen een goede investering", besluit Zeegers.