Lees nu het gratis e-zine Sport & Gemeenten

Met daarin: onderzoek van SCP naar sociale waarde van sport en interview met Antje Diertens (D66)

De sociale meerwaarde van een sportvereniging wordt door veel beleidsmakers als vanzelfsprekend aangenomen. Door samen te sporten wordt immers bijgedragen aan sociale samenhang, maar of dat effect ook wordt bereikt valt lastig te meten. Het Sociaal Cultureel Planbureau daarom dit jaar onderzoek naar de sociale waarde van sportgroepen. In het onlangs verschenen Sport & Gemeenten magazine wordt uitgebreid op de resultaten ingegaan. In dit gratis e-zine is staat verder ook een interview met D66-Tweede Kamerlid Antje Diertens over sport en preventie.

SCP-onderzoeker Annet Tiessen-Raaphorst vertelt in het artikel dat ze met haar studie het verschil in de waardering van het sociale aspect tussen sporters bij verenigingen en sporters bij commerciële aanbieders wilde bekijken. “Algemeen wordt aangenomen dat mensen die naar een sportschool of fitnessclub gaan, dat primair doen ten behoeve van hun gezondheid en niet om sociale contacten te leggen. Ik was benieuwd naar de juistheid van deze aanname.” Met het onderzoek laat het SCP zien dat ook commerciële sportaanbieders informele groepen sociale waarde hebben. “Gemeentelijke beleidsmakers hoeven dus niet alleen te focussen op verenigingen als het gaat om het bevorderen van saamhorigheid.”

Sportakkoord en Preventieakkoord

In dit nummer van het magazine van de Vereniging Sport en Gemeenten valt ook een uitgebreid interview met Tweede Kamerlid Antje Diertens (D66) te lezen. Zij is als enige woordvoerder betrokken bij zowel het Sportakkoord als het Preventieakkoord en zij ziet daar ook veel meer overlap in. "Als je, zoals ik, betrokken bent geweest bij zowel het Preventie- als het Sportakkoord, zie je hoe sterk alles met elkaar samenhangt. Het zijn geen gescheiden werelden."

Verder in dit magazine ook aandacht voor een digitale munt (Fitcoin)die van beweegvoornemens beweegwerkelijkheden blijkt te maken, het verbeteren van motorische vaardigheden met de MQ Scan en de eerste Urban Dance Ground in Utrecht.

In september verschijnt een dubbeldik (papieren) nummer van Sport & Gemeente. Ga voor meer informatie over het afsluiten van een abonnement naar Sportengemeenten.nl