Kom naar de Kennisdag Sportaccommodaties 2022

Vereniging Sport en Gemeenten organiseert op 14 april in het Omnisportcentrum in Apeldoorn weer een inspirerende Kennisdag Sportaccommodaties. Bezoekers kunnen een gevarieerd aanbod aan onderwerpen verwachten en hun eigen programma samenstellen. Natuurlijk is er ook voldoende ruimte om elkaar (weer) te ontmoeten en te netwerken.

Wat meer dan voorheen zijn voor deze editie de VSG-bedrijfspartners betrokken bij het verzorgen van de inhoud van de programmering. Zij delen hun kennis en expertise aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden en recent opgeleverde projecten. Zo komt de Gemeente Groningen vertellen over de nieuwe sport- en beweegvisie waarmee Groningen nog meer wil inzetten op gelijke kansen voor alle inwoners om plezier te beleven in sport en bewegen en de kracht hiervan te ervaren. In de visie wordt op een eigentijdse manier vanuit de vraagkant gekeken naar hoe sport geaccommodeerd moet worden, waarbij zowel exploitatie als maatschappelijk nut worden meegewogen.

Sport in binnen- buitenruimte

Vanuit Rotterdam komt het Sportbedrijf Rotterdam vertellen over hoe zij in hun vastgoed inzetten op verduurzamen. Naast de meer gebruikelijke maatregelen, zijn ze volop betrokken bij tal van pilots en innovatieprogramma’s onder andere op het gebied van ventilatie en verwarming.

Tijdens de Kennisdag Sportaccommodatie is ook volop aandacht voor sport in de buitenruimte. Kragten zal bijvoorbeeld vanuit een geheel eigen visie een inkijk in een aantal interessante projecten op dit gebied geven. Projecten die begonnen zijn met een gemeentelijke ambitie en waar toegewerkt is naar (nieuwe) keuzes voor sport- en speelruimte.

Gezonde leefomgeving

De Vereniging Nederlandse Gemeenten zal het onderwerp gezonde leefomgeving beet pakken. De VNG een position paper opgesteld waarin de gezonde leefomgeving wordt beschouwd als de satéprikker die door alle dossiers heen gaat. De VNG neemt de positie in dat gezondheid meegewogen moet worden bij keuzes in de fysieke leefomgeving. In een sessie zal de VNG dit postition paper verder toelichten en het gesprek aangaan hoe gemeenten deze integrale benadering tot succesvol beleid kunnen brengen.