Is het noodfonds afdoende om sportclubs de winter door te helpen?

Minister Conny Helder (VWS) botst met deel Tweede Kamer rond energiecompensatie van 6 miljoen euro voor sportclubs

Tegen het einde van een stekelig debat met sportminister Conny Helder, volledig: Langdurige Zorg en Sport, diende Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) een even symbolische als veelzeggende motie in. Hij verzocht "de regering de S weg te halen bij de minister voor LZS en op zoek te gaan naar een echte minister voor Sport en bewegen". Helder nodigde het boze kamerlid uit voor een gesprek en pareerde de kritiek dat zij zich voor '100% inzet voor de sport' Met name de oppositiepartijen leken niet overtuigd dat zij voldoende voor de sport doet. Vooral de vraag of het noodfonds van 6 miljoen euro voor noodlijdende sportclubs afdoende is, blijft boven de sector hangen.

Het chagrijn bij het SP-kamerlid was al ontstaan toen de minister het wetgevingsoverleg sport en bewegen op maandag moest afbreken om het vliegtuig naar Qatar te halen. Een reis naar het WK voetbal die nota bene door een meerderheid van de Tweede Kamer al was afgekeurd. De onvrede bij Van Nispen, en andere sportwoordvoerders van de oppositiepartijen, zat met name op de vraag of het noodfonds van 6 miljoen euro toereikend zal zijn om sportclubs de winter door te helpen in de energiecrisis.

‘Politieke keuze’

PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis zette vraagtekens bij de cijfers die Helder gebruikte om te ondersteunen dat het noodfonds toereikend moet zijn. "Dat zijn gemiddeldes. Gemiddeld genomen hebben we ook geen armoede in Nederland. De stelligheid waarmee de minister hierover 'toereikend' spreekt begrijp ik echt niet." Hij stelde voor om de toegang tot de regeling te verbreden en de honderden clubs die om dreigen te vallen alvast te stutten, maar de minister wilde niet op dat scenario vooruitlopen. Ze gaf aan de situatie te zullen volgen en te handelen als dat nodig is. Over de middelen die ze in kan zetten als clubs daadwerkelijk omvallen, wilde ze nog niet speculeren. Een ‘blanco cheque’ voor sportverenigingen heeft ze in ieder geval niet klaarliggen. "Dit is de ruimte die ik heb." De zakken van het kabinet zijn immers ook niet meer zo diep.

Van Nispen bestreed evengoed dat de minister niet meer mogelijkheden heeft. “Dit is een politieke keuze”, was zijn repliek. Hij hekelde de houding van de minister dat ze veel voor de sport doet. "Het is niet alsof we gouden bergen vragen. Het zijn hele normale vragen dat we kunnen zorgen dat kinderen en volwassenen kunnen sporten en spelen. Laten we nu niet doen alsof de Kamer het onmogelijke vraagt. Als een sportclub om dreigt te vallen dan moeten we die redden. Dat zou een minister van sport sieren."

Geen steun voor ijsbanen

Helder bleef bij haar punt dat ze genoeg doet om de sport overeind te houden. Helder wees daarbij nog naar de toegezegde 300 miljoen euro die extra in het gemeentefonds wordt geïnvesteerd om alle maatschappelijke organisaties, dus niet gelabeld voor alleen sportverenigingen, te ondersteunen. Dat alles bij elkaar noemde zij ‘een groot pakket’. Ze had toch een winstwaarschuwing: "Het is niet zo dat niemand door het ijs gaat zakken."

Dan moet er nog wel ijs liggen, wat voor veel ijsbanen nog maar de vraag zal zijn. Helder liet al weten dat voor ijsbanen geen steun vanuit het Rijk beschikbaar zal zijn. Voor zwembaden was vorige week door het kabinet nog 207 miljoen euro vrijgemaakt om de hoge energiekosten op te vangen. De ijsbanen hoeven daar niet op te rekenen. Als uitleg bij de keuze voor zwembaden, gaf Helder aan dat die sportaccommodaties een belangrijke functie voor het zwemonderwijs voor kinderen hebben.

Wordt Thialf gered?

Het redden van topsportlocatie Thialf is weer een ander hoofdstuk. Een delegatie van het ijsstadion was vanuit Heerenveen naar Den Haag afgereisd om sportdebat te volgen. Minister Helder gaf aan in gesprek te zijn met Thialf, maar wilde verder nog geen toezegging doen. De Kamerleden namen daar geen genoegen mee. Rudmer Heerema diende daartoe samen met Jeanet van der Laan (D66), Inge van Dijk (CDA), Mohandis (PvdA en Van Nispen een motie in om Thialf op te nemen in de compensatieregeling voor zwembaden. De indieners benadrukken daarbij dat "Thialf vergaande innovatieve ideeën heeft ontwikkeld om tot energiebesparende maatregelen te komen wat tevens een oplossing kan zijn voor alle grootverbruikers in de sportsector zoals onder andere zwembaden en openlucht ijsbanen".

Voor Thialf blijft het nog even spannend: dinsdag wordt over die motie gestemd.