Helft Nederlandse gemeenten wil meer buurtsportcoaches

Marlou Rikkert uitgeroepen tot buurtsportcoach 2018

Marlou Rikkert is tijdens de Nationale Kennisdag Sport in de Buurt uitgeroepen tot buurtsportcoach van het jaar. Tijdens deze dag voor buurtsportcoaches presenteerde het Mulier instituut het evaluatieonderzoek Buurtsportcoach met inzichten over de werkwijze van buurtsportcoaches. Daarnaast peilde het Mulier instituut onder gemeenteambtenaren de behoefte naar buurtsportcoaches. Bijna de helft van de ondervraagden gaf hierbij aan in de toekomst meer fte buurtsportcoaches te willen inzetten.

Minister Bruno Bruins (Sport) was ook bij de dag voor alle buurtsportcoaches in Nederland aanwezig. Hij benadrukte het belang van de buursportcoach nog maar eens: “De buurtsportcoach geeft enorm veel plezier aan sporters in gemeenten, hiermee zijn zij een inspiratie voor heel sportend Nederland. Bijna alle gemeenten zetten al buurtsportcoaches in: ruim 4500 buurtsportcoaches! Door de komst van het sportakkoord komen hier nog eens bijna 1500 buurtsportcoaches bij.”

Stimuleringsprijs Buursportcoach 2018

Uit handen van de minister kreeg Marlou Rikkert, buurtsportcoach in de gemeente Geertruidenberg, de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach 2018 uitgereikt. Doel van deze prijs is om ook andere buurtsportcoaches aan te moedigen bij hun werkzaamheden en op zoek te gaan naar de beste en leukste manieren om mensen in beweging te krijgen. Marlou Rikkert heeft deze prijs gewonnen onder andere omdat ze zich inzet voor maatschappelijke organisaties. Hierdoor bereikt ze ook de meest kwetsbare groepen.

Opbrengsten Sport en bewegen in de buurt

Binnen het programma Sport en Bewegen in de buurt is het aantal buurtsportcoaches toegenomen en heeft de inzet van buurtsportcoaches gezorgd voor meer mensen die zijn gaan sporten in de wijk, op de sportvereniging en op de scholen. Dit blijkt uit het Evaluatieonderzoek Buurtsportcoaches van het Mulier instituut (2017). Bij het onlangs gesloten Nationaal Sportakkoord spelen de buurtsportcoaches een belangrijke rol. Zo heeft minister Bruins samen met het ministerie van OCW ook besloten om het aantal buursportcoaches flink toe te laten nemen.

Peiling gemeentes

Dat sluit ook aan bij de wens van veel gemeentes. Uit een peiling van het Mulier instituut van dit jaar blijkt dat 43 procent van de ondervraagde gemeenteambtenaren sport, aangeeft dat ze in de toekomst meer fte buurtsportcoaches willen inzetten. De belangrijkste reden die daarvoor wordt gegeven is de gemeente te weinig capaciteit heeft voor bepaalde vraagstukken. Van de gemeenten die meer fte zouden willen inzetten, zou 79 procent dat doen op een uitvoerende functie, 53 procent op een coördinerende functie en 16 procent op een functie voor het oplossen van complexere vraagstukken.

Uit diezelfde peiling komt verder naar voren dat gemeenteambtenaren de buurtsportcoach in de toekomst zien ontwikkelen tot een duizendpoot die “het coördineren, verbinden, organiseren en uitvoeren kan combineren en/of als een generalist met een verbindende rol tussen partijen”.

Magazine

Tijdens de Kennisdag Sport en bewegen in de buurt werd ook het magazine Buurtsportcoach gepresenteerd. In dit magazine met als titel: ‘Buurtsportcoach. Ga zo door!’ worden de opbrengste van het programma geschetst met inspirerende verhalen.

Meer over dit magazine op: Sportindebuurt.nl