Gemeenten verwachten ondanks coronacrisis geen bezuinigingen op sport

Mulier Instituut peilde onder sportambtenaren de sportuitgaven van gemeenten

De gevolgen van de coronacrisis voor de gemeentelijke sportbegroting lijken mee te vallen. Dat concluderen onderzoekers van het Mulier Instituut na een rondgang onder sportambtenaren bij gemeenten. In 2020 en 2021 hebben maar heel weinig gemeenten bezuinigd op sport. Ook in 2022 verwacht slechts een enkele gemeente hierop te bezuinigen.

Eind 2021 en begin 2022 is een vragenlijst uitgezet onder sportambtenaren van alle gemeenten. Daarin stonden vragen over de ontwikkelingen in de sportuitgaven in 2020 en 2021, ook op de onderliggende beleidsthema’s, en over redenen voor en gevolgen van deze ontwikkelingen. Daarnaast is gevraagd naar de verwachtingen voor 2022.

Meer sportuitgaven

Een kwart van de gemeenten heeft in 2020 meer uitgegeven aan sport. Over 2021 gaf ruim een derde van de gemeenten dit aan. Slechts 5 procent van de gemeenten bezuinigde in 2020 op sport, en in 2021 zelfs geen enkele. In 2020 en 2021 gaven gemeenten het vaakst meer geld uit aan trajecten voor sportstimulering. Ook hebben veel gemeenten geïnvesteerd in sportaccommodaties. Bijvoorbeeld in verduurzaming, onderhoud, renovatie en aanleg van sportaccommodaties of sport- en beweegplekken in de openbare ruimte.

Bezuinigen op evenementen

Gemeenten die in 2020 of 2021 wel hebben bezuinigd deden dit voornamelijk op het beleidsthema evenementen. De meeste evenementen konden vanwege de coronamaatregelen dan ook niet of alleen in aangepaste vorm plaatsvinden. Ook in 2022 verwachten gemeenten het vaakst te bezuinigingen op evenementen. Daarnaast zijn vaak geplande beleidstrajecten uitgesteld. Geplande aanpassingen in de tarieven voor sportaccommodaties zijn bijvoorbeeld in de helft van de gevallen nog niet doorgegaan.

Positief over 2022

Uit die enquête blijkt dat sportambtenaren positief gestemd zijn over de sportuitgaven in 2022. Slechts een enkele gemeente verwacht in 2022 te bezuinigen. Het merendeel denkt dat er geen noemenswaardige verandering zal plaatsvinden. Ruim een kwart van de gemeenten verwacht meer geld uit te geven aan sport. In 2022 verwachten gemeenten met name extra uitgaven aan sportaccommodaties , sportstimulering en ondersteuning voor sportverenigingen. Dit past volgens de onderzoekers in het beeld van de afgelopen jaren en sluit aan op de toegenomen aandacht voor sport- en beweegdeelname vanwege toegenomen achterstanden tijdens de coronacrisis.

Ga voor het volledige rapport naar het Mulier Instituut.