Gemeente Rotterdam Sportgemeente van het jaar 2018

'Beweegcoach Zorg Gorinchem' beste sport- en beweeginitiatief

Gemeente Rotterdam heeft de eervolle titel ‘Sportgemeente van het Jaar 2018’ in de wacht gesleept. Dit is gisteren tijdens het congres van Vereniging Sport en Gemeenten in Breda bekendgemaakt. Naast de felbegeerde titel ontving de Rotterdamse wethouder sport Sven de Lange uit handen van juryvoorzitter Lucas Bolsius een bokaal. Ook kreeg de gemeente Rotterdam een cheque met een geldprijs om bekendheid te geven aan de titel. De prijs voor het ‘Beste Initiatief 2017/2018’ op sport- en beweeggebied ging naar de gemeente Gorinchem voor het initiatief ‘Beweegcoach Zorg Gorinchem’.

In navolging van de uitverkiezing tot Sportgemeente van het jaar 2006 heeft Rotterdam de titel voor de tweede keer weten te veroveren. De jury is erg onder de indruk van de volle breedte waarop Rotterdam sport verankert in de stad. Sport is er voor álle Rotterdammers, in alle wijken en in prima sportvoorzieningen. Rotterdam ziet sport als sleutel om Rotterdammers gezond(er) te maken.

Sterke en vitale verenigingen

Met innovatieve projecten en aanpakken weet Rotterdam de interesse van vele andere gemeenten te wekken. Denk aan Lekker Fit! Of Sportregie. Prima aanpakken die vrijwel direct zijn toe te passen op andere plekken. Sterke en vitale sportverenigingen vormen het hart van de georganiseerde sport. Sportplusverenigingen bieden nieuwe laagdrempelige activiteiten en leggen verbindingen met andere maatschappelijke initiatieven en schoolsportverenigingen vormen in veel wijken de eerste opstap naar structureel sporten.

Rotterdam is een innovatieve stad en een ondernemende stad. Door slimme verbindingen te leggen en de innovatiekracht van de stad ook op gebied van bewegen en sport optimaal te benutten, ontstaat een gevarieerd en aantrekkelijk sportaanbod voor iedere Rotterdammer. Binnen, buiten én in de openbare ruimte van de stad. Rotterdam houdt daarbij grip op beleid en uitvoering door inzet en inspanningen uitvoerig te monitoren en evalueren.

Rotterdam in 2030

Tot slot is de jury vooral onder de indruk van de doorkijk die de gemeente geeft naar 2030. "Rotterdam slaagt er in een realistische toekomstverwachting te schetsen en de ambities daarop af te stemmen. Met recht mag Rotterdam zich Sportgemeente van het jaar 2018 noemen!", schrijft de jury in haar juryrapport. De jury voor de Verkiezing Sportgemeente 2018 bestond uit vertegenwoordigers van VNG, NOC*NSF, Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut en Vereniging Sport en Gemeenten.

Beste Initiatief 2017/2018

De Verkiezing ‘Sportgemeente van het Jaar’ bestaat uit twee onderdelen. De deelnemende gemeenten hebben een vragenlijst ingevuld waarmee het ‘sportklimaat’ in beeld is gebracht. Daarnaast beschrijven zij hun Beste Initiatief 2017/2018 op sport- en beweeggebied.

De ‘Beweegcoach Zorg Gorinchem’ krijgt de meeste stemmen van de ‘publieksjury’. Volgens deze jury, bestaande uit beleidsprofessionals uit collega-gemeenten, is het initiatief van de gemeente Gorinchem een topvoorbeeld van een relatief simpel idee met grote (positieve) gevolgen. Het betreft een mooie en interessante combinatie tussen zorg en bewegen waarbij ook aan de bewustwording van zorgspelers wordt gewerkt.

Kleine beweegroutines

De Beweegcoach zet sport in als middel om het algehele welzijn van de cliënten in de zorg te vergroten. Ze gaat uit van positieve gezondheid: gezond zijn is veel meer dan niet ziek zijn. De aanpak van de Beweegcoach is dan ook gericht op meer dan sport en beweging. Met de medewerkers van de deelnemende zorgorganisaties neemt ze de hele dagelijkse routine onder de loep. Deden de medewerkers voorheen ‘s ochtends als eerste de gordijnen open? Nu doen ze dat samen met de cliënt. Heeft de medewerker tijdens een gesprek met de cliënt een dossier nodig? Dan vraagt ze of de cliënt de map zelf wil halen. Voor veel cliënten zijn juist deze kleine beweegroutines ontzettend belangrijk.

Gezond eetpatroon

Daarnaast initieert en ondersteunt de Beweegcoach initiatieven om een gezond eetpatroon te bevorderen en stimuleert ze cliënten om mee te doen aan allerlei beweeg- en sportinitiatieven van andere partijen in de stad. De Beweegcoach heeft met beperkte inzet een enorme impact. Ze begeleidt de cliënten zelf namelijk maar heel beperkt; in plaats daarvan ondersteunt en inspireert ze hun begeleiders - de medewerkers van de aangesloten zorgpartijen. Daarvoor helpt ze in 1 fte zo’n 200 zorggebruikers een gezondere en actievere levensstijl te ontwikkelen.

De gemeente Gorinchem wint met de integratie van beweging in de dagelijkse verzorging. Aansluiting op dit initiatief is laagdrempelig en voor iedere gemeente uitvoerbaar.

Download hier meer informatie over de aanpak van Beweegcoach Zorg Gorinchem’.

Foto's: Carmen Walman