Extra aandacht voor gehandicaptensport in Nationale Sportweek

Morgen gaat de Nationale Sportweek van start: tot 29 september zetten sportclubs, gemeentes en bonden de deuren open om Nederland in beweging te krijgen. Tijdens deze sportweek wordt dit jaar extra aandacht besteed aan sporten met een beperking. Bij de Sportieve Start van het Politiek Jaar was dat al te merken. Minister Bruno Bruins pleitte daar voor extra aandacht voor sporten met een beperking in lokale sportakkoorden.

De 'Sportieve Start van het Politieke Jaar' geldt als de warming-up voor de Nationale Sportweek. Op Het Plein voor het Tweede Kamergebouw werden politici verleid om met verschillende sportactiviteiten als rolstoelbasketbal, rolstoeltennis en hardlopen op blades mee te doen. Het sporten voor mensen met een beperking krijgt dit jaar ook extra aandacht tijdens de Nationale Sportweek, met het Fonds Gehandicaptensport als Vriend van de Nationale Sportweek.

Lokale sportakkoorden

Minister Bruno Bruins (VWS) ziet tot zijn tevredenheid de aandacht voor gehandicaptensport toenemen. "Er is zeker veel aandacht voor gehandicaptensport. Dat groeit echt, maar het kan altijd meer en beter." In het Sportakkoord dat hij deze zomer afsloot, is sport voor iedereen al een belangrijk thema. Wat Bruins betreft is de volgende stap nu aan lokale overheden. "Ik hou hier vandaag een pleidooi om ook regionale en lokale sportakkoorden af te sluiten. Dat ga ik niet allemaal vanuit Den Haag organiseren. Ik vind het wel goed om vandaag het lampje op Uniek Sporten en sporten met een beperking te zetten, omdat ik zo hoop dat dat thema als vanzelf deel gaat uitmaken van die regionale en lokale sportakkoorden."

"Ik zo hoop dat gehandicaptensport als vanzelf deel gaat uitmaken van regionale en lokale sportakkoorden"

Bruno Bruins (Minister van VWS)

Bruins ziet in het online platform Unieksporten.nl een belangrijke functie weggelegd in het bereiken van mensen met een beperking. "Het is voor iedereen goed om te sporten, maar we zien dat mensen met een beperking niet altijd goed bereikt worden met een inzicht wat ze allemaal kunnen doen aan sporten. Als je een beperking hebt denk je misschien al gauw dat sommige dingen niet voor jou zijn weggelegd en dan brengt Uniek Sporten je op ideeën."

Uniek Sporten als wegwijzer

Het platform fungeert zo als een wegwijzer in de regio voor mensen met een beperking, legt Bruins uit. "Het is dan een kwestie van aanklikken, je opgeven en dan kun je een ochtend of een avond ergens gaan sporten. Uniek Sporten is daarom belangrijk en het is een belangrijk fenomeen aan het worden." Behalve sporters hoopt Bruins dat ook meer verenigingen via het platform aangepaste sportmogelijkheden gaan aanbieden.

Nike Boor, directeur van het Fonds Gehandicaptensport, vond de aandacht voor de gehandicaptensport bij de start van het politiek jaar in Den Haag een belangrijk moment. "Een jaar geleden hebben we Uniek Sporten gelanceerd en toen was er eigenlijk nog heel weinig. Het is van een sportsfinder met bijna geen dekking begonnen, tot bijna 90 % landelijke dekking en nu zelfs geïntegreerd in de Nationale Sportweek."

Boor ziet ook dat nog veel moet gebeuren om de gehandicaptensport een volwaardig onderdeel van het sportlandschap te laten zijn. "Een belangrijke stap is al gezet met het Sportakkoord, daarin is Uniek Sporten opgenomen. Nu gaat het erom hoe we Uniek Sporten kunnen borgen in het Sportakkoord en dat we ervoor zorgen dat de inclusieve sport en sportparticipatie op een gelijkwaardig niveau kan komen."

Sportotheek voor aangepaste materialen

Het Fonds Gehandicaptensport wil in de nabije toekomst het platform Uniek Sporten uitbreiden met materiaalaanbod. "Wat we nu vooral doen is het aanbod in kaart brengen en de sporter daarmee matchen. In die match heb je ook middelen als protheses en rolstoelen nodig. Die willen we ook in het platform hebben." Het moet een soort sportotheek voor aangepast sporten worden, legt Boor uit. "Dat is een onderdeel wat het platform Uniek Sporten echt groot gaat maken."