Eerste lichting deelnemers sluit ASM-beleidsopleiding succesvol af in Den Haag

Beleidsambtenaren, vitaliteitscoaches, teamleiders, technisch managers en bestuurders bij gemeenten, provincies, (sport)bonden, bedrijven en sport- en welzijnsorganisaties maken zich meer en meer hard voor een goed beleid op het gebied van bewegen, vitaliteit en gezondheid. Om hen daarbij te ondersteunen, startte de Athletic Skills Company in mei 2021 met de ASM-beleidsopleiding. Op 4 november sloot de eerste lichting deelnemers de opleiding af, door in het Museon in Den Haag hun eigen plannen te pitchen voor de andere deelnemers en een vakjury. Het winnende plan voor een goede en duurzame implementatie van het ASM, ontving als prijs een compleet starterspakket.

De vierdaagse opleiding bracht de deelnemers langs verschillende locaties waar het ASM al stevig voet aan de grond heeft gekregen. Zo werden Ede, Zeist, Almere en Amsterdam aangedaan. In Den Haag wachtte de deelnemers het certificaat voor het afronden van de ASM-beleidsopleiding. René Wormhoudt, een van de founders van het ASM en in het Museon aanwezig als jurylid, oogde trots. "We hebben een bijzondere route afgelegd. We zijn onderaan de ladder begonnen, wilden iedereen beïnvloeden die nog met zijn voeten in de klei stond. En nu zijn we met jullie als beleidsmakers op een organische manier tóch bovenaan geraakt."

Vasthoudendheid

"Het gaat om hoe vasthoudend je bent", vervolgt mede-jurylid René Peeters, Landelijk bestuurlijk ambassadeur samenwerking, jeugd, zorg en onderwijs, en van 2010 tot 2018 wethouder in Almere voor de domeinen jeugd, onderwijs, WMO, sport en innovatie. "Die vasthoudendheid moet ook in je beleidsplan zitten. Het is heel belangrijk om moedig vol te houden en tegelijkertijd realistisch te blijven. Met een goede visie kun je namelijk tegen weerstand. En weerstand, die kom je tegen als beleidsmaker. Maar met deze groep komt dat wel goed."

Verschillende invalshoeken

Aan vasthoudendheid, realisme en ook creativiteit inderdaad geen gebrek. De in totaal elf pitches liepen qua onderwerp en presentatie sterk uiteen, maar het geloof in eigen plan was bij alle deelnemers aanwezig. In een veelzijdige beweeg- en beleefroute in Montfoort bijvoorbeeld, en in de ambitie om namens Milieudefensie en de Fietsersbond 'de leukste schoolroute' te realiseren en zo meer beweging te stimuleren. Of in Kaag en Braassem, waar plannen liggen om een kinderopvang, het primair onderwijs en een sportcomplex samen onder één dak te brengen. Hier moet bewegen, met breed motorisch opleiden volgens het ASM, centraal worden gesteld. In Zwolle denkt men zelfs over een ASM-track, een route langs allerlei speel- en beweegaanleidingen, die uiteindelijk eindigt in een heuse ASM-Arena. "Er zijn zoveel verschillende invalshoeken”, was dan ook de heersende stemming in de pauze. "Iedereen heeft echt heel andere ideeën."

De juryleden deelden die mening. Maaike Heethaar, onder andere Projectleider op Sportcampus Diekman, completeerde het jurerende drietal. "Mooi dat de eerste ASM-beleidsopleiding niet heeft geleid tot een eenheidsworst aan pitches. Je moet je eigen koers durven houden. Rome is ook niet in één dag gebouwd. Je plan moet ontstaan op basis van urgentie, dus de ‘waarom’. Vervolgens komen de 'hoe' en de 'wat'. Jullie bewandelen geen geasfalteerde weg, het is juist een weg met hobbels en kuilen. Met een goed verhaal kom je daar overheen."

Puzzelstukjes

Als cursusleider van de ASM-beleidsopleiding en voormalig projectmanager van het Almere Kenniscentrum Talent keek Martijn Postuma tevreden naar wat alle de deelnemers willen uitrollen in hun gemeente of bedrijf. Hij praatte de dag aan elkaar en verzorgde het slotwoord. "Je kunt aan de voorkant wel bedenken dat je het ASM wil implementeren in je beleid, maar uiteindelijk moeten alle puzzelstukjes nog wel op de juiste plaats vallen. Met al jullie enthousiasme, kunde en verbondenheid kunnen we Nederland samen met elkaar een stukje mooier maken. Dank daarvoor."

Waarmaken

Toch kon er uiteindelijk maar één iemand de winnaar zijn. Niet de plannen in Montfoort, Kaag en Braassem of Zwolle waren voor de jury het meest overtuigend; het verhaal van Sybrigje Westerhof en haar beleidsplan in Zeewolde gingen er met het starterspakket vandoor. Het ASM dient in haar plannen als kapstok, als aanjager en verbindende factor. De sportverenigingen in Zeewolde willen wel vooruit, maar kunnen de volgende stap naar een vitale sportvereniging maar niet zetten. Wél erkennen ze het ASM allemaal als waardevol en zijn ze bereid erin te investeren. Het maakt de implementatie van het gedachtegoed tot een uitgelezen kans, zodat het ASM straks een essentieel onderdeel is van een gemeenschappelijke en breed gedragen visie op een leven lang sport, bewegen en sportontwikkeling in het bijzonder. "Het winnen van de pitches is een heel mooie erkenning", besluit Westerhof de afsluitende bijeenkomst van de succesvol verlopen ASM-beleidsopleiding. "We gaan het waarmaken en iets laten zien wat nog niemand bedacht heeft."

Lees ook: