Een ton extra voor sporttalenten uit gezinnen die het niet kunnen betalen

Stichting LOOT ontvangt twee ton om de samenwerking tussen scholen en talenten te ondersteunen

Dankzij de inspanningen van Rudmer Heerema in de Tweede Kamer beschikt NOC*NSF volgend jaar over een extra potje gevuld met 100.000 euro voor de ontwikkeling van sporttalenten, van wie de ouders een inkomen op of onder het sociaal minimum hebben. "Ik ben zo blij dat dit is gelukt", glundert de initiatiefnemer, die op het Binnenhof namens de VVD de dossiers sport en onderwijs beheert. "Dit geld is bedoeld om contributie, reiskosten en materialen te kunnen bekostigen. Daardoor kunnen deze kinderen toch het maximale uit zichzelf halen en behoeven zij niet af te haken."

Het Talent Fonds van Yvonne van Gennip biedt al sinds twee jaar hulp aan deze groep kinderen, in samenwerking met NOC*NSF en het Jeugdfonds Sport & Cultuur, en toont zich al even verheugd over de verruiming van de financiën. "Daardoor is er dan ruimte voor vijftig aanvragen per jaar", stelt Pelle Baas, verantwoordelijk bij het fonds voor de operationele zaken. Dergelijke aanvragen lopen steevast via de diverse bonden. Het gaat dan om een totale ondersteuning van 2.000 euro per kind per jaar.

Tot op heden kon het Talent Fonds reeds 72 aanvragen honoreren, zo meldt Pelle Baas: "Het eerste jaar 31 kinderen, het tweede jaar 33 en sinds 1 oktober van dit jaar alweer acht." Waarbij qua tijdvak wordt gerekend van begin oktober tot eind september. Uit de cijfers blijkt dat het aantal voorzieningen telkenmale nog wel onder het gestelde doel van vijftig is gebleven, maar dat ligt mede aan de nog te geringe kennis van deze optie voor sporttalenten op nationaal niveau uit gezinnen, die de noodzakelijke opleiding niet kunnen betalen.

Structureel karakter

De door Rudmer Heerema losgepeuterde subsidie van een ton past in de onderwijsbegroting van 2020 en heeft een structureel karakter van (voorlopig) vier jaar. Hijzelf, inmiddels alweer zo’n vijfeneenhalf jaar actief in de Kamer, ontketende na het aannemen van de bewuste motie de nodige euforie op sociale media. "Ik ontving al direct meer dan duizenden likes en ruim honderd reacties."

Als voormalig landelijk coördinator van de Stichting LOOT lukte het hem in één adem door een tweede subsidie te realiseren van twee ton, bestemd voor deze stichting. "Zodat zij de professionele slag kunnen maken als expertisecentrum", verduidelijkt hij, tot de zomer van 2010 tien jaar achtereen betrokken bij deze organisatie. "Ik had toen een eigen bedrijf en de Stichting was één van mijn klanten."

"De Stichting LOOT kan met deze extra ondersteuning de professionele slag maken als expertisecentrum"

Rudmer Heerema - Tweede Kamerlid (VVD)

Samenwerking school en talent

De Stichting LOOT (Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport) vormt de verbinding tussen de verschillende LOOT-scholen. Nederland telt in totaal 29 van deze scholen, verspreid over het hele land. Een LOOT-school combineert het voortgezet onderwijs op het niveau van vmbo, havo en vbo voor kinderen van twaalf tot en met achttien jaar met de verdere ontwikkeling van het sporttalent. De ene school vraagt geen eigen bijdrage, een ander weer wel tot mogelijk 300 euro. Zeker niet alle scholen liggen in de buurt voor de kandidaat-leerlingen.

Met de twee ton per jaar kan de Stichting Loot volgens Rudmer Heerema voldoende mankracht in dienst nemen om de kwaliteit van samenwerking tussen school en talent te ondersteunen. Dit kan in zulke gevallen uitkomst bieden voor het zoekende sporttalent. "Stel dat zo’n jongen of meisje in Leeuwarden woont en op het niveau van gymnasium studeert, maar bijvoorbeeld in Heerenveen kan de LOOT-school geen stedelijk gymnasium aanbieden. Dan is het de bedoeling dat er wel een voor hem of haar capabele school in de omgeving wordt gevonden, met de juiste mogelijkheid om ook de sportieve ambities verder te ontwikkelen."

Versterken LOOT

Een dergelijke regeling bestaat nog niet en wordt nu mogelijk gemaakt door de Stichting LOOT te versterken. "Dat is beter voor het kind en beter voor de sport", aldus Rudmer Heerema. Hij schat dat zo’n 1000 tot 1500 kinderen door deze verruiming wel in aanmerking kunnen komen voor de gewenste combinatie van onderwijs en topsport. De Stichting LOOT kan met het geld ondersteuning bieden om onder toezicht van de Stichting LOOT contracten af te sluiten. "Het beleid van de Stichting wordt niet alleen verruimd, het versterkt ook de Stichting als organisatie. De Stichting krijgt tevens een meer toezichthoudende rol", prijst het Tweede Kamerlid dat in 2016 de basis legde voor het regeerakkoord sport.

Ondersteuning OKT's in Nederland

Met succes ijverde Rudmer Heerema ruim drie jaar geleden voor het sportakkoord, met structureel 10 miljoen voor de topsport, en de extra inzet van nogmaals 10 miljoen voor sportbonden en 5 miljoen voor evenementen. Mede daardoor volbracht de Nevobo de missie met het per se binnenhalen van het WK volleybal in 2022 en het Europees Olympisch kwalificatietoernooi (OKT) voor de dames, van 7 tot en met 12 januari in Apeldoorn.

Totale kosten voor het OKT zijn 1,5 miljoen euro, waarin het grootste gedeelte voor het bid zelf. Te betalen, aldus voorzitter Peter Sprenger, uit de opbrengst van de tickets, evenement-regeling van VWS, een extra bijdrage van het NOC , sponsoring en de volleybalbond zelf. Ook de waterpolo-heren profiteerden, want zij duiken van 22 tot en met 29 maart in Rotterdam het water in voor de strijd om uitzending naar de Spelen in Tokio. "Alle OKTs waar direct een olympisch ticket te verdienen valt, kunnen een hogere bijdrage ontvangen", laat Rudmer Heerema vanuit Den Haag nog zekerheidshalve weten.

Foto: Twitter / NOCNSF