"De oorzaken van afgekeurd materiaal in de gymles moeten boven tafel"

Rudmer Heerema (VVD) ontevreden over antwoorden minister Slob op zijn kamervragen

Naar aanleiding van de berichtgeving over het gebruik van kapotte gymtoestellen in de gymles, stelde Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) direct kamervragen aan minister Arie Slob (Onderwijs). Uit een enquête van RTL Nieuws bleek namelijk dat de helft van de gymdocenten wel eens afgekeurde materialen in de gymles moet gebruiken. Heerema vroeg de minister daarom duidelijkheid te geven over de grootte en oorzaken van de problemen, maar de antwoorden van Slob stemmen het kamerlid allerminst tevreden.

"Ik ben zelf gymleraar geweest dus ik weet ook hoe vervelend het is om een les te geven in een zaal waar drie van de vier matten zijn afgekeurd. Dan moet je je les gaan ombouwen of andere dingen verzinnen", zegt Rudmer Heerema. Het signaal van de gymdocenten greep hij daarom direct aan om kamervragen te stellen aan onderwijsminister Slob. Heerema wilde van de minister weten of hij op de hoogte is van het probleem, bij wie de verantwoordelijkheid ligt en op welke termijn de minister een mogelijke oplossing heeft.

Zorgplicht

"Als ik dan nu door die antwoorden loop, dan ben ik hier nog niet tevreden over. Hij zegt in zijn reactie eigenlijk: ‘we hebben het geregeld, dus het zou moeten werken’. Dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn." Vooral het antwoord van de minister op de vraag of een gemeente niet de zorgplicht heeft om voor een geschikte accommodatie te zorgen, verbaasde Heerema. Slob in zijn antwoordbrief: "Ik wil niet speculeren over de verschillende oorzaken die kunnen leiden tot de onwenselijke situatie dat scholen met deels ondeugdelijk materiaal werken."

"De minister zegt nu eigenlijk: 'we hebben het geregeld, dus het zou moeten werken'. Dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn"

Rudmer Heerema (Tweede Kamerlid)

Geld reserveren

"Dan erken je dat er een probleem is, maar je wil niet weten hoe groot het is en waardoor je ook niet iets hoeft te doen om het op te lossen." Heerema overweegt daarom nu om vervolgvragen aan de minister te stellen. "Ik wil bijvoorbeeld weten of de minister de oorzaken wel boven tafel wil krijgen. En wat is nu de rol van de gemeente hierin? Hebben ze wel geld genoeg gereserveerd voor de inrichting van gymzalen? Als wij als landelijke overheid vinden dat ze dat moeten doen, en daar is ook geld voor bedacht dan is het toch gek als dat geld ergens anders naar toe gaat."

Onderwijsinspectie

Heerema is ook van mening dat gemeenten de rol die ze daarbij hebben onvoldoende vervullen. Daarom zal hij de minister ook vragen hoe hij denkt daar meer op te kunnen gaan sturen. Zelf denkt Heerema dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) daar een rol in kan spelen. "Of je moet het geld dat wij bedoeld hebben ter verbetering van gymzalen en alles wat daar in thuis hoort uit het budget van gemeenten halen, als ze er niet mee om kunnen gaan", geeft Heerema als drastische oplossing.

Een andere mogelijkheid is volgens het VVD-kamerlid dat de minister de onderwijsinspectie op pad stuurt met de extra opdracht om gymzalen te controleren op deugdelijk materiaal. Dat zou alleen zinvol zijn als daar sancties aan worden gekoppeld, want het materiaal wordt al geïnspecteerd door de leveranciers zelf op verzoek en in opdracht van beheerders. Dirk Vinken (directeur brancheorganisatie FGHS) gaf daarbij al aan dat het probleem eerder schuilt in het niet handelen naar die inspecties.

Ontevreden gymleerkrachten

Toch wil ook Heerema niet te veel op de zaken vooruit lopen. "We moeten eerst weten hoe groot het probleem echt is en wat de oorzaken zijn." Het antwoord wat minister Slob op diezelfde vraag gaf, vond Heerema nog onvoldoende. Slob haalde daarbij namelijk een onderzoek aan van het Mulier Instituut waarbij tachtig procent van de schoolleiders aangaf tevreden te zijn over het schoolmateriaal. "Dat percentage zegt mij helemaal niks als een gymleerkracht niet tevreden is over hetzelfde materiaal", besluit Heerema.

Update 3 april: Rudmer Heerema heeft aanvullende vragen ingediend bij minister Arie Slob.